10. Plenární schůze OS TOK

Dne 22. března 2017 se v zasedací místnosti v Domě odborových svazů uskutečnila 10. Plenární schůze OS TOK, kterou zahájil předseda OS TOK Zdeněk Heller.

Plenární schůze kromě jiného projednala a schválila návrh časového harmonogramu přípravy VIII. Sjezdu OS TOK, návrh varianty a způsobu volby statutárních zástupců OS TOK a další zásadní materiály týkající se příprav na VIII. Sjezd OS TOK, který se uskuteční ve dnech 8.- 9. Prosince 2017 v kongresovém sále hotelu Olšanka v Praze.

Členové Pléna dále pověřili předsedu OS TOK k podpisu KSVS pro rok 2017 se sjednaným mzdovým nárůstem ve výši 4% bez dalších podmínek.