Jednání 11. Plenární schůze OS TOK konané dne 22.6. 2017 v Boskovicích

11. Plénum schválilo návrhy dokumentů OS TOK, které budou předloženy na VIII. Sjezdu OS TOK, který se uskuteční ve dnech 8. - 9. prosince 2017 v kongresovém sále hotelu Olšanka.
Plénum OS TOK dále schválilo otevření kadidátky na statutární zástupce (předsedu a mistopředsedu OS TOK jako jednotlivci) a na členy a náhradníky RK OS TOK dnem 22. 6. 2017 a uzavření kandidátky dne 20. 11. 2017.
Návrhy na kandidáty na funkce statutárních zástupců OS TOK a členů a náhradníků RK OS TOK budou přijímány výhradně v tištěné podobě (ne e-mailem, je nezbytný originál) se všemi náležitostmi (razítko, podpis) na adresu tajemnice přípravné volební komise JUDr. A. Plhové nejpozději do 20. 11. 2017.


Schvalování dokumentů


U příležitosti konání 11. Plenární schůze se uskutečnilo 2. setkání mladých členů OS TOK.
Pod vedením regionální pracovnice Z. Doboszové a D. Hodačové absolvovali mladí odboráři v oddělených prostorách nejprve vlastní jednání. Před zahájením druhé části Plenární schůze se přišli mladí odboráři členům Pléna představit. Předseda OS TOK Z. Heller je seznámil s představami týkající se další činnosti Rady mladých.Stylové oblečení některých účastníků akce.


Při večerním kulturním programu vypomohl hudebníkům i člen Pléna OS TOK M. Leksa.


Živá dekorace areálu Westernového městečka.