5. Seminář mladých odborářů IOZ 22. – 24. září 2016

Ve dnech 22. – 24. září 2016 se konal na Slovensku v Brzotíně již 5. Seminář mladých odborářů partnerského integrovaného odborového svazu (IOZ). Seminář proběhl formou workshopu se zaměřením na práci s mládeží a získávání nových členů.

Akce se zúčastnilo 30 mladých slovenských odborářů integrovaného svazu.

Za Českou republiku byly přítomny 2 členky POO Veba Broumov Jana Malá a Jana Sedláková, reprezentující OS TOK, a dále 2 zástupci OS DOSIA.

Předsedkyní IOZ Martou Brodzianskou byl dále pozván předseda OS TOK, Zdeněk Heller.


Foto z přednášky.


Mladí odboráři plnili zadané úkoly ve skupinách


Diskuze a vzájemné předávání zkušeností


Seznámení s pracovními podmínkami na šicích dílnách v Gemtexu a.s. Rožnava


Došlo i na volnočasové aktivity – jízda na koni, prohlídka jeskyně Domica apod.