Jednání 5. Sněmu Integrovaného odborového svazu SR

Předseda OS TOK Z. Heller se zúčastnil jednání 5. Sněmu IOZ, který se konal 25. května 2016 v Domě odborů v Žilině. Předsedkyně IOZ M. Brodzianska ve své zprávě mimo jiné zdůraznila potřebu růstu minimální mzdy, kde cílem zůstává zajistit plnění doporučení Evropského výboru pro sociální práva, podle něhož by podíl minimální mzdy na průměrné měl dosahovat 60%. Současná minimální mzda nezajišťuje slušnou životní úroveň.