Cíle

Váš poradce v oblasti mzdové, pracovněprávní, sociální, hygieny a BOZP
Váš zástupce při vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně a v soudních sporech
Váš pomocník při vyjednávání podnikové kolektivní smlouvy a řešení tíživých sociálních situací

 - nevzdávejte se předem svých práv!
 - jedině odborová organizace může vyjednat se zaměstnavatelem výhodnější pracovněprávní a mzdové nároky než stanoví zákon!
 - členstvím v odborech podpoříte kvalitu kolektivní smlouvy!

Sportovní hry OS TOK 2018

Sportovní hry OS TOK 2018 V sobotu 30. června 2018 proběhl v Těšanech 15. ročník sportovních her Odborového svazu pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy.
Pořadatelem této vydařené sportovní akce byla tentokrát POO OS TOK Nová Mosilana Brno.

Výsledková listina 15. sportovních her OS TOK

VIII. Sjezd OS TOK

se uskutečnil ve dnech 8. a 9. prosince 2017 v největším kongresovém hotelu v Evropě - TOP HOTEL Praha.
  
Sjezd OS TOK je nejvyšším orgánem svazu.
Zhodnotil činnost svazu za období od posledního VII. Sjezdu a schválil Program OS TOK a úpravy Stanov OS TOK na příštích 5 let.
Schválením dalších zásadních dokumentů vytyčil směr a strategii činnosti svazu pro volební období 2018 - 2022.
Zvolil statutární zástupce, kteří budou v následujícím období naplňovat závěry a usnesení VIII. Sjezdu OS TOK.
Význam VIII. Sjezdu OS TOK podtrhla i přítomnost a vystoupení řady vzácných hostů.