Cíle

Váš poradce v oblasti mzdové, pracovněprávní, sociální, hygieny a BOZP
Váš zástupce při vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně a v soudních sporech
Váš pomocník při vyjednávání podnikové kolektivní smlouvy a řešení tíživých sociálních situací

 - nevzdávejte se předem svých práv!
 - jedině odborová organizace může vyjednat se zaměstnavatelem výhodnější pracovněprávní a mzdové nároky než stanoví zákon!
 - členstvím v odborech podpoříte kvalitu kolektivní smlouvy!

Setkání seniorů, členů POO OS TOK VEBA

Setkání bývalých zaměstnanců spol. Veba - členů odborové organizace se konalo 25.4. 2017 v Broumově. Akce probíhala v klášterní zahradě v budově Dřevník.

Pozvání předsedy POO OS TOK Veba Ondřeje Habarta přijali předseda OS TOK Zdeněk Heller, JUDr. A. Plhová a rovněž zástupci společnosti Veba, generální ředitel Ing. Josef Novák a Ing. Jiří Myšák, personální ředitel.

  

Přítomní senioři byli seznámeni s aktuální situací ve firmě Veba, dále s prezentací práce textilních odborů a vývojem textilního průmyslu ČR ve vystoupení obou sociálních partnerů.

Premiér Bohuslav Sobotka jednal 18. dubna 2017 ve Strakově akademii s předsedy průmyslových odborových svazů.

Předseda OS TOK Zdeněk Heller společně s předsedou ČMKOS Josefem Středulou a pěti předsedy průmyslových odborových svazů byli přijati na Úřadu vlády ČR, předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou.

Jednali především o mzdové konvergenci v rámci zemí Evropské unie a nástrojích, které mají vláda i odbory pro její posilování. Premiér Bohuslav Sobotka se společně s odboráři shodli, že důležité pro další růst mezd v ČR je především pokračování v pravidelném a výrazném zvyšování minimální mzdy.

Zasedání východního regionu IndustriAll Europe

27-29. března 2017, Budapešť, hotel Benczúr

Jednání se za OS TOK zúčastnili předseda OS TOK Zdeněk Heller a JUDr. Alena Nárovcová.

Hlavními body jednání byla témata: Rezoluce “Stejné mzdy za stejnou práci”

Budování síly odborů

Do nabitého programu byla dále zařazena diskuze o vlivu Brexitu na členské státy EU.

Závěrem byly delegáty zúčastněných zemí předneseny jednotlivé národní zprávy.

10. Plenární schůze OS TOK

Dne 22. března 2017 se v zasedací místnosti v Domě odborových svazů uskutečnila 10. Plenární schůze OS TOK, kterou zahájil předseda OS TOK Zdeněk Heller.

Plenární schůze kromě jiného projednala a schválila návrh časového harmonogramu přípravy VIII. Sjezdu OS TOK, návrh varianty a způsobu volby statutárních zástupců OS TOK a další zásadní materiály týkající se příprav na VIII. Sjezd OS TOK, který se uskuteční ve dnech 8.- 9. Prosince 2017 v kongresovém sále hotelu Olšanka v Praze.

Členové Pléna dále pověřili předsedu OS TOK k podpisu KSVS pro rok 2017 se sjednaným mzdovým nárůstem ve výši 4% bez dalších podmínek.

Změna minimální a zaručené mzdy

POZOR OD 1. 1. 2017 DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ
MINIMÁLNÍ MZDY A ZARUČENÉ MZDY
NEJNIŽŠÍ ÚROVNĚ ZARUČENÉ MZDY OD 1. 1. 2017
PRACOVNÍ DOBA V KČ ZA HODINU
skupina prací 40 h / týden 38,75 h / týden 37,5 h / týden Kč za měsíc
1. 66,00 68,10 70,40 11 000
2. 72,90 75,30 77,80 12 200
3. 80,50 83,10 85,90 13 400
4. 88,80 91,70 94,70 14 800
5. 98,10 101,30 104,60 16 400
6. 108,30 111,80 115,50 18 100
7. 119,60 123,50 127,60 19 900
8. 132,00 136,30 140,80 22 000

9. Plenární schůze OS TOK

7. prosince 2016 se v zasedací místnosti v Domě odborových svazů uskutečnila
9. Plenární schůze OS TOK.

Jednání zahájil předseda OS TOK Zdeněk Heller.

Pozvání k účasti přijaly zástupkyně partnerského odborového svazu IOZ, ze Slovenska, předsedkyně IOZ, JUDr. Marta Brodzianska a členka předsednictva IOZ Mária Kotesová.

Plenární schůze mimo jiné projednala a schválila materiály, důležité pro činnost svazu v roce 2017.

Zásadně a jednomyslně zamítla neakceptovatelná kritéria ATOK, podmiňující v KSVS pro rok 2017 mzdový nárůst v odvětví ve výši 4%.

Jednání předsedů podnikových, místních a závodních odborových organizací v regionech.

V prvních dvou listopadových týdnech se uskutečnila v šesti regionech ČR setkání předsedů odborových organizací se statutárními zástupci OS TOK Z. Hellerem - předsedou OS TOK, M. Konečným - místopředsedou OS TOK a svazovým inspektorem BOZP Bc. Z. Dobiášem. Na jednáních byly podány aktuální informace z dění v ČMKOS a OS TOK. Dále byla projednána situace v odvětví TOP a stav kolektivního vyjednávání KSVS na rok 2017. Problematiku pracovních úrazů a nemocí z povolání přednesl Bc. Z. Dobiáš.

Přítomní předsedové odborových organizací pak seznámili se stavem vyjednávání na podnikové úrovni v jednotlivých firmách.


Region Děčínsko a Chebsko