Cíle

Váš poradce v oblasti mzdové, pracovněprávní, sociální, hygieny a BOZP
Váš zástupce při vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně a v soudních sporech
Váš pomocník při vyjednávání podnikové kolektivní smlouvy a řešení tíživých sociálních situací

 - nevzdávejte se předem svých práv!
 - jedině odborová organizace může vyjednat se zaměstnavatelem výhodnější pracovněprávní a mzdové nároky než stanoví zákon!
 - členstvím v odborech podpoříte kvalitu kolektivní smlouvy!

5. Seminář mladých odborářů IOZ 22. – 24. září 2016

Ve dnech 22. – 24. září 2016 se konal na Slovensku v Brzotíně již 5. Seminář mladých odborářů partnerského integrovaného odborového svazu (IOZ). Seminář proběhl formou workshopu se zaměřením na práci s mládeží a získávání nových členů.

Akce se zúčastnilo 30 mladých slovenských odborářů integrovaného svazu.

Za Českou republiku byly přítomny 2 členky POO Veba Broumov Jana Malá a Jana Sedláková, reprezentující OS TOK, a dále 2 zástupci OS DOSIA.

Předsedkyní IOZ Martou Brodzianskou byl dále pozván předseda OS TOK, Zdeněk Heller.


Foto z přednášky.

Kolektivní vyjednávání KSVS na rok 2017

Dne 30. 8. 2016 proběhlo v zasedací místnosti OS TOK první společné zasedání vyjednávací skupiny Odborového svazu TOK s komisí pro kolektivní vyjednávání ATOK za účelem vzájemného projednání návrhů do KSVS na rok 2017.

Kolektivní vyjednávání bylo zahájeno již 12. května 2016 zasláním 1. návrhu KSVS na rok 2017 ze strany OS TOK prezidentovi ATOK.

Tomuto prvnímu společnému jednání předcházela korespondenční výměna názorů mezi oběma sociálními partery na obsah nové KSVS.

Prioritou Odborového svazu TOK je vyjednání důstojných mezd pro všechny zaměstnance v odvětví.


Vedení obou vyjednávacích skupin.

Zasedání Východního regionu IndustriAll Europe

Ve dnech 12. – 14. 9. 2016 se v hotelu Bezděz ve Starých Splavech uskutečnilo zasedání Východního regionu IndustriAll Europe. Pozornost věnovalo především situaci mladých zaměstnanců a odborářů, diskuzi k uplatňování rezoluce "za stejnou práci stejné mzdy" přijatou na sjezdu a aktuálnímu vývoji v jednotlivých zemích a odborových svazech.


Tohoto významného zasedání se za OS TOK zúčastnili předseda OS TOK Zdeněk Heller a JUDr. Alena Nárovcová.

13. Sportovní hry OS TOK

V sobotu 25. června 2016 se konaly v příjemném prostředí sportovního areálu TJ Sokol Přibyslav již 13. Sportovní hry Odborového svazu pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy.

Pořadatelem letošního ročníku byla POO OS TOK PLEAS Havlíčkův Brod.

Fotogalerie zde.