ČMKOS

573. plenární zasedání EHSV - říjen 2022

2 měsíce ago
Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 573. hybridním plenárním zasedání ve dnech 26. – 27. října 2022: schválil 31 stanovisek; přijal usnesení na téma Zažehnání existenční hrozby díky společnému úsilím: sociální partneři a občanská společnost za provádění ambiciózních opatření v oblasti klimatu – které se zúčastnila Pegah Moulana, koordinátorka zodpovědná za propagaci v organizaci Youth and Environment Europe; vedl rozpravu o obnovené dohodě o spolupráci mezi Evropskou komisí a Evropským hospodářským a sociálním výborem a vedl rozpravu o pracovním programu Evropské komise na rok 2023 za účasti Maroše Šefčoviče, místopředsedy Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled; vedl rozpravu o zlepšení účasti žen na podnikání a zaměstnanosti: problematika genderu a intersekcionality – pořádanou v souvislosti s Týdnem genderové rovnosti v Evropském parlamentu a s přijetím stanoviska Posílení rovnosti v EU (SOC/724) a stanoviska Rodinní příslušníci pečující o osoby se zdravotním postižením a starší osoby (SOC/730) – které se zúčastnila Evelyn Regner, místopředsedkyně Evropského parlamentu; vedl rozpravu Strategická vize pro transformaci energetiky v zájmu dosažení strategické autonomie EU – pořádanou v souvislosti s přijetím stanoviska TEN/770 – které se zúčastnil prof. Leonardo Meeus.

572. plenární zasedání EHSV - září 2022

2 měsíce 1 týden ago
Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 572. hybridním plenárním zasedání ve dnech 21. – 22. září 2022: schválil 28 stanovisek; vedl rozpravu o úloze organizované občanské společnosti a měst, pokud jde o odolnost a oživení v kontextu asymetrických šoků a nepředvídaných krizí za účasti náměstka MMR ČR Radima Sršně; vedl rozpravu o zajištění účinných a přístupných unijních politik v oblasti zdraví a péče připravených na budoucí výzvy za účasti Margaritise Schinase, místopředsedy Evropské komise pro podporu evropského způsobu života; vedl rozpravu k tématu Malé a střední podniky v Evropě – výzvy a vyhlídky za účasti Davida Clarinvala, místopředsedy vlády a ministra pro střední třídy, osoby samostatně výdělečně činné, malé a střední podniky, zemědělství, institucionální reformy a demokratickou obnovu (Belgie), Isabelle Schömann, konfederální tajemnice Evropské konfederace odborových svazů (EOK) a Véronique Willems, generální tajemnice organizace SMEunited; vedl rozpravu k důstojná práce na celém světě – pořádané v souvislosti se stanoviskem SOC/727 – za účasti Heinze Wernera Kollera, regionálního ředitele – Regionální kancelář MOP pro Evropu a Střední Asii.

Otevřený dopis předsedovi vlády s žádostí o jednání o platech na rok 2023

2 měsíce 2 týdny ago
Žádost o jednání o platech na rok 2023 ve formátu zástupci OS sdružených v ČMKOS a K5 - otevřený dopis   Vážený pane předsedo vlády, navazuji na žádost, kterou jsem Vám zaslal jako mluvčí odborových svazů RoPo zastupující odboráře a zaměstnance ve veřejných službách a správě dne 19. 10. 2022. Musím však bohužel připomenout, že citovaná žádost zůstala do dnešního dne bez Vaší reakce. Dne 27. září 2022 se uskutečnilo poslední jednání představitelů odborových svazů sdružených v ČMKOS se zástupci politických stran vládní koalice (K5). Na tomto jednání však k dohodě o valorizaci platů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě na rok 2023 nedošlo. Obě strany se ale dohodly na dalším jednání, a to v co nejdřívějším termínu! S politováním musím konstatovat, že do dnešního dne nebyl z Vaší strany termín tohoto dalšího jednání stanoven, ač o to byl dne 12.10.2022 a opětovně 2. 11. 2022 formou SMS požádán i ministr práce a sociálních věcí jako garant odměňování zaměstnanců ve veřejném sektoru. Pro Vaši informaci uvádím, že v poslední době reflektuji vzrůstající nespokojenost zaměstnanců veřejných služeb a správy s liknavostí Vlády ČR při řešení valorizace platů na rok 2023. Na základě výše uvedeného se na Vás obracím, jako sociální partner, s žádostí o stanovení termínu jednání tak, aby otázka valorizace platů zaměstnanců ve veřejném sektoru byla vyřešena do konce tohoto roku.   Děkuji a jsem s úctou V Praze dne 16. listopadu 2022 Bc. Pavel Bednářpředseda OS SOO a mluvčí OS RoPo
Zaškrtnuto
1 hodina 30 minut ago
Českomoravská konfederace odborových svazůA
Subscribe to ČMKOS feed