ČMKOS

Chcete-li ušetřit, vsaďte na prevenci

5 dnů 5 hodin ago
Dnešním dnem je spuštěna kampaň Chcete-li ušetřit, vsaďte na prevenci, nakteré se podílí i ČMKOS. Cílem kampaně je postupně představit pět příběhů popisujících smrtelné nebo závažné pracovní úrazy s hlavní myšlenkou, že investice do BOZP je důležitá jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.

Nenechte se obejít! Zvlášť, když jde o vaše zdraví.

5 dnů 5 hodin ago
Bezpečnost práce rozhodně nelze jen tak opominout. V zákoníku jsou stanoveny jasné povinnosti zaměstnavatele. Jednou z nich je, že důležitá opatření v rámci bezpečnosti práce musí projednat s odborovou organizací a zástupci pro oblast bezpečnosti práce anebo přímo se zaměstnanci.   Jiný postup je protiprávní!

Sondy REVUE 5/2020 - elektronická verze zdarma

1 týden ago
Magazín Sondy REVUE - Květnové číslo přináší:1. Jak imunita denně válčí o naše zdraví? Odpovídá přední český imunolog Ivan Šterzl.2. Editorial Jany Kašparové: Lobbisté nahradili tripartitu?3. Rubrika Co řekli politici: O výši podpory v nezaměstnanosti.4. Anketa s předsedy odborových svazů: Krizovou zkoušku odbory zvládly a vyjdou posíleny.5. Rozhovor: Dovolená v Česku je naším plánem říká Sondám ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.6. Dopady epidemie na ekonomiku řeší v Česku tři týmy expertů.7. Jaká opatření podniklo Německo v boji s koronavirem.8. Aktuální právní servis a další...

Práce má svůj svátek už 130 let

3 týdny 4 dny ago
Svátek práce je zase tady a tentokrát má kulatiny! Od prvního protestu dělníků za osmihodinovou pracovní dobu uplynulo už 130 let.   Je samozřejmé, že v dnešní době je hlavním tématem pandemie a s tím související otázka zdraví, ekonomické situace a vztahů mezi lidmi. Ale právě kvalita práce, pracovní doba nebo ochrana zdraví při práci - tedy klíčové požadavky odborů už od 19. století - znovu vystupují jako zásadní témata v současné situaci.   Přejeme vám všem krásný svátek práce. Užijte si volno a vám, kteří i dnes musíte pracovat, děkujeme. Bez vás by to nešlo.

Připomínáme si oběti smrtelných pracovních úrazů a koronarovirové pandemie

3 týdny 6 dnů ago
Dnes je Mezinárodní vzpomínkový den za oběti pracovních úrazů. Je to den smutku nejen pro odbory, ale pro celý svět. Je silným varováním, jak nesmírně důležitá je ochrana zaměstnanců a všech lidí před nemocemi, zejména na pracovišti. Devastující následky koronarovirové pandemie negativně už dnes ovlivňují budoucí statistiky úmrtí v práci. Při příležitosti letošního Mezinárodního vzpomínkového dne myslíme s úctou na všechny, kteří zemřeli kvůli své práci. Budete s námi i vy držet minutu ticha? #IWMD  

Připomínáme si oběti smrtelných pracovních úrazů a koronarovirové pandemie

3 týdny 6 dnů ago
Dnes je mezinárodní vzpomínkový den za oběti pracovních úrazů. Je to den smutku nejen pro odbory, ale pro celý svět. Je silným varováním, jak nesmírně důležitá je ochrana zaměstnanců a všech lidí před nemocemi, zejména na pracovišti. Devastující následky koronarovirové pandemie negativně už dnes ovlivňují budoucí statistiky úmrtí v práci. Při příležitosti letošního Mezinárodního vzpomínkového dne myslíme s úctou na všechny, kteří zemřeli kvůli své práci. Budete s námi i vy držet minutu ticha? #IWMD    

Jak se v práci chránit před koronavirem?

1 měsíc ago
Představujeme vám krátký informační materiál, který obsahuje doporučení k ochraně zaměstnanců v práci před koronavirem. Materiál byl vytvořen ve spolupráci ČMKOS, Ministerstva práce a sociálních věcí, Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, Ústavu státu a práva a Státního zdravotního ústavu.

Euroskupina konečně podnikla některé důležité kroky, tvrdí EOK

1 měsíc 1 týden ago
Reakce EOK na dohodu Euroskupiny z 9.4. Drahé kolegyně, drazí kolegové, Euroskupina rozšířená na všechny evropské ministry a ministryně financí se včera v noci (9. 4. 2020) shodla na nouzovém plánu v souvislosti s propuknutím COVID-19 stojícího na 3 opatřeních: SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) – až 100 miliard EUR pro všechny členské státy EU na podporu národních systémů zkrácené pracovní doby a podobných opatření (kurzarbeit) pro zaměstnance a samostatně výdělečně činné - fond bude financován vydáním dluhopisů EU na základě poskytnutých formálních záruk ve výši 25 miliard EUR členskými státy - Evropská komise zřídí pracovní skupinu na podporu členských států a vydá pokyny k uvedení SURE do provozu - EOK lobuje za pokyny, které doporučí všem členským státům přijmout tato opatření s všeobecným pokrytím, přiměřeností a přímým zapojením sociálních partnerů. EIB (Evropská investiční banka) – až 200 miliard EUR na podporu firem, zejména malých a středních, aby přežily omezení a vrátily se po nouzovém stavu k normálu – opatření se vztahuje na všechny členské státy EU. ESM (Evropský stabilizační mechanismus) – aktivace úvěrových linek až do 240 miliard EUR na podporu rozpočtů zemí Eurozóny zasažených koronavirem – žádné makroekonomické podmínky, jedinou podmínkou je, že půjčky musí být použity na podporu přímých a nepřímých nákladů na národní zdravotní péči a systémů sociální ochrany souvisejících s pandemií - to bylo nejkontroverznější opatření, a to z důvodu podmíněností obsažených ve zřizovací smlouvě ESM, proto EOK hodnotí dohodu pozitivně - problémem zůstává, že země mimo Eurozónu jsou z tohoto opatření vyloučeny, Komise zvažuje využití VFR (Víceletého finančního rámce) na podporu systémů zdravotní péče v těchto zemích. ...

Sondy REVUE 4/2020 - elektronická verze zdarma

1 měsíc 1 týden ago
Dubnové číslo přináší: Zajištění bezpečných pracovních podmínek při šíření nemoci Covid-19, Alena Schillerová: Rány zutemské ekonomice maximálně zmírníme, Pracovněprávní desatero v boji s koronavirem, Mzdové nároky zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, Co řekli politici o deficitu státního rozpočtu, Snaha zachovat výrobu dominuje i při pandemii, Veřejná tajemství prekérního pracovního trhu; 16 stran aktuálního právního servisu a další...

EOK: Pracující lidé nemohou čekat, až se Euroskupina rozhoupe

1 měsíc 2 týdny ago
Generální tajemník EOK (Evropská odborová konfederace) Luca Visentini zkritizoval skutečnost, že Euroskupina nepodpořila evropský balíček hospodářské pomoci ve výši 500 miliard EUR, který by se vypořádal s hospodářským dopadem koronaviru, a pokračující rozkol v otázce evropských dluhopisů a „podmíněnosti“ financování ESM (Evropský stabilizační mechanismus). „Důrazně žádám ministry financí, aby dosáhli dohody. S více než 15 miliony evropských pracujících, kteří již přišli o práci, nemohou lidé čekat, až se Euroskupina rozhoupe,“ uvedl Visentini....

Prohlášení EHSV: Reakce EU na šíření onemocnění COVID-19 a potřeba bezpříkladné solidarity mezi členskými státy

1 měsíc 2 týdny ago
PROHLÁŠENÍ Evropský hospodářský a sociální výbor Potřeba vypracování naléhavého a komplexního plánu evropské hospodářské obnovy Onemocnění COVID-19 představuje především ohrožení lidského zdraví, dále vážnou hospodářskou a sociální hrozbu a konečně možné nebezpečí pro demokratické instituce. EU se tváří v tvář této krizi, jež je jednou z nejhorších v její historii, musí řídit tím, že má být považována za společenství se společným osudem. EHSV připomíná, že díky této zásadě je možné přijímat a koordinovat společná a solidární opatření, jejichž účelem je zabránit negativním zdravotním, hospodářským a sociálním dopadům krize v souvislosti s onemocněním COVID-19. EHSV v tomto ohledu oceňuje rychlou reakci Evropské komise a vítá všechna dosud oznámená opatření EU. Tato opatření však považuje pouze za první konkrétní projev solidarity a odpovědnosti EU vůči jejím obyvatelům, podnikům a pracovníkům a také za nezbytný první důležitý krok v našem společném boji proti této pandemii. ...

Komunikace EOK k zavedení nástroje SURE

1 měsíc 2 týdny ago
Komunikace EOK členským organizacím   Vážení kolegové, vážené kolegyně,   dnes ráno (2. 4. 2020) Evropská komise schválila „Návrh nařízení Rady na zřízení evropského nástroje pro dočasnou podporu ke zmírnění rizik nezaměstnanosti ve stavu nouze (SURE) po vypuknutí choroby COVID-19“.   Účelem tohoto nástroje je podpora zkrácení pracovní doby a podobných opatření (kurzarbeit) na národní úrovni, aby se zabránilo nezaměstnanosti po propuknutí choroby COVID-19, a mělo by pokrýt všechny země a všechny pracující včetně živnostníků. ...

Dopis EOK lídrům EU: Nouzová opatření k záchraně pracovních míst a ochraně práv pracujících v Evropské unii

1 měsíc 3 týdny ago
Nouzová opatření k záchraně pracovních míst a ochraně práv pracujících v Evropské unii   Vážená paní předsedkyně, vážení předsedové, vážení předsedové vlád, vážení prezidenti zemí EU, vážená paní prezidentko, orgány EU a vlády mnoha členských států zavedly v posledních týdnech mimořádná opatření na podporu pracujících a podniků, které kvůli COVID-19 čelí nouzové situaci. I přes toto úsilí jsou pracující stále vystavováni rozsáhlému propouštění, neplacení mezd a ztrátám příjmů, nebezpečnému pracovnímu prostředí a porušování svých práv a ochrany. Nejdůležitější opatření, které sociální partneři prosazují – zkrácení pracovní doby a kompenzace příjmů (kurzarbeit) - jediné opatření, které může udržet lidi na jejich pracovním místě a zabránit masivní nezaměstnanosti a recesi – funguje pouze v některých členských státech a má mnoho omezení....

Listina základních práv zaměstnance během epidemie koronaviru

1 měsíc 4 týdny ago
V souvislosti s prevencí šíření Korovaniru přijala vláda České republiky celou řadu opatření, které doléhají na české firmy i zaměstnance. Ale ani v této nelehké situaci zaměstnavatelé nemohou porušovat práva zaměstnanců. Abyste věděli, co si nenechat líbit, nebo abyste dokázali poradit kolegům, připravilo pro vás Ministerstvo práce a sociálních věcí základní informace.
Zaškrtnuto
2 hodiny 59 minut ago
Českomoravská konfederace odborových svazůA
Subscribe to ČMKOS feed