ČMKOS

Otázky Václava Moravce

1 týden 4 dny ago
Ekonomická situace v ČR, plnění státního rozpočtu, daně, postavení podnikatelů, výše mezd a platů - téma posledních Otázek Václava Moravce, kde odbory zastupoval místopředseda Vít Samek. Podívejte se na záznam pořadu.

Společný 1. máj slovenských a českých odborů v Žilině

2 týdny 2 dny ago
Ve velmi příjemné atmosféře a za krásného počasí se v úterý uskutečnil společný 1. máj slovenských a českých odborů. Do Budatínského parku v Žilině, kde ČMKOS ve dvou nepřehlédnutelných stáncích nejen prezentovala svoji činnost, ale také připravila koutek pro děti, přišly oslavit Svátek práce tisíce lidí. Spoustu z nich, včetně slovenského premiéra Petra Pellegriniho, přilákala také anketa s otázkou, co říkají na záměr odborů prosadit zkrácení pracovní doby na 37,5 hodiny týdně.

Veletrh práce For Jobs

3 týdny 4 dny ago
Ve dnech 15. - 16. května se uskuteční veletrh For Jobs s nabídkou pracovních pozic v průmyslových oborech. Veletrh se zúčastní také specialisté ČMKOS. Více informací o veletrhu naleznete na adrese www.forjobs.cz.

533. plenární zasedání EHSV - březen 2018

1 měsíc ago
Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 533. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 14. – 15. března 2018 schválil 17 stanovisek; vedl diskusi o jednotném digitálním trhu a umělé inteligenci, které se zúčastnil pan Andrus Ansip, místopředseda Evropské komise a komisař pro jednotný digitální trh; a vyslechl projev, s nímž vystoupil pan Marcos PEÑA, předseda španělské Hospodářské a sociální rady.

Evropský hospodářský a sociální výbor změnil v polovině mandátu své vedení na zbývajících 2,5 roku. Čeští členové a členky jsou opět vidět.

1 měsíc ago
Evropský hospodářský a sociální výbor změnil v polovině mandátu své vedení na zbývajících 2,5 roku. Čeští členové a členky jsou opět vidět. Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) zastupuje různé hospodářské a sociální složky organizované občanské společnosti. Tato instituce byla zřízena v roce 1957 Římskou smlouvou jakožto poradní shromáždění. Poradní úloha umožňuje členům Výboru, a tudíž i organizacím, které zastupují, aby se účastnili rozhodovacího procesu Evropské unie. Výbor se skládá z 350 členů z evropských zemí, kteří jsou jmenováni Radou Evropské unie. V polovině pětiletého mandátu tradičně rotují v EHSV funkce mezi skupinami zaměstnavatelů, odborářů a neziskových organizací. Novým předsedou EHSV se stal dosavadní předseda Skupiny III, italský novinář Luca Jahier, jeho místopředsedkyněmi pak Milena Angelova zastupující bulharské zaměstnavatele a španělská odborářka Isabel Caňo Aguilar. Nejvýše postavenou Češkou je nyní Lucie Studničná (nominována ČMKOS) v čele CCMI - Komise pro průmyslovou změnu, do jejíhož čela byla opětovně zvolena - jde nepochybně o ocenění její dosavadní práce; dále zůstává i členkou Byra EHSV. Pavel Trantina (nominován ČRDM - Českou radou dětí a mládeže), jenž v uplynulých 2,5 letech úspěšně předsedal Sekci pro zaměstnanost, sociální věci a občanství, byl zvolen místopředsedou Skupiny III - Různé zájmy, jež se přejmenovává na Různorodou Evropu, aby lépe reflektovala své rozličné členstvo - neziskové organizace, svobodná povolání, spotřebitele, ekology a malé zemědělce a další.

532. plenární zasedání EHSV - únor 2018

1 měsíc ago
Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 532. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 13. – 15. února 2018 schválil 17 stanovisek; a vedl diskusi o budoucnosti Evropy, které se zúčastnila paní Nathalie Loiseau, francouzská ministryně pro evropské záležitosti.

531. plenární zasedání EHSV - leden 2018

1 měsíc ago
Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 531. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 17. – 18. ledna 2018 schválil 12 stanovisek; vedl diskusi o dohodě o financování opatření v oblasti klimatu, které se zúčastnil pan Miguel Arias Ca ete, komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiky, pan Pierre Larrouturou, zemědělský inženýr a ekonom, pan Jean Jouzel, klimatolog vyznamenaný v roce 2002 zlatou medailí Národního centra pro vědecký výzkum (CNRS), místopředseda vědecké komise Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) v letech 2002 až 2015; a vedl diskusi o prezentaci priorit bulharského předsednictví Rady EU, které se zúčastnila paní Zornitsa Roussinova, náměstkyně bulharského ministra práce a sociálních věcí.

530. plenární zasedání EHSV - prosinec 2017

1 měsíc ago
Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 530. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 6. – 7. prosince 2017 schválil 18 stanovisek; vedl diskusi o příspěvku občanské společnosti k vypracování komplexní politiky EU v oblasti potravin, které se zúčastnil pan Vytenis Andriukaitis, evropský komisař pro zdraví a bezpečnost potravin; a předal Cenu EHSV pro občanskou společnost.

529. plenární zasedání EHSV - říjen 2017

1 měsíc ago
Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 529. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 18. – 19. října 2017 schválil 32 stanovisek; zřídil studijní skupinu k jednacímu řádu EHSV; vyslechl prezentaci pracovního programu Evropské komise na rok 2018 a příspěvku Evropského hospodářského a sociálního výboru, kterou přednesl pan Frans Timmermans, první místopředseda Evropské komise odpovědný za zlepšování právní úpravy, interinstitucionální vztahy, právní stát a Listinu základních práv.

528. plenární zasedání EHSV - září 2017

1 měsíc ago
Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 528. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 20. – 21. září 2017 schválil 10 stanovisek; vedl diskusi o stavu Evropské unie, které se zúčastnil pan Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise, a pan Karl-Heinz Lambertz, předseda Evropského výboru regionů; vyslechl prezentaci evropské občanské iniciativy „Zakažte glyfosát“, které se zúčastnili pan Herman van Bekkem, zástupce nizozemské pobočky Greenpeace a pan David Schwartz, koordinátor kampaně v Bruselu.  

1. máj s ČMKOS

1 měsíc 1 týden ago
V tomto roce si připomínáme 100. výročí vzniku Československé republiky. Společný 1. máj slovenských a českých odborů je proto unikátní příležitostí, jak upevnit vzájemné vztahy, posilnit sympatie mezi Slováky a Čechy a mladé generaci dát povědomí o výjimečnosti a významu těchto vztahů nejen v minulosti, ale i v současnosti. 

Společně silnější

1 měsíc 1 týden ago
…je mottem VII. Sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů. Sjezd největší odborové centrály v ČR proběhne ve dnech 27. a 28. dubna 2018 v Praze, v Hotelu Olšanka za účasti významných politických představitelů – premiéra, předsedů obou komor Parlamentu ČR a dalších našich a zahraničních osobností.  Zúčastní se ho například představitelé německých, a rakouských odborů.
Zaškrtnuto
1 hodina 17 minut ago
Českomoravská konfederace odborových svazů
Subscribe to ČMKOS feed