ČMKOS

Ochrana zdraví zaměstnanců v době pandemie

1 den ago
V poslední době dostáváme v souvislosti s diskusemi v médiích, tisku i na internetu ohledně šířícího se nebezpečí koronaviru nebo pandemie řadu dotazů, jak má být zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců v době takové epidemie.

Jak se stát odborářem nebo odborářkou?

2 dny 20 hodin ago
Nejjednodušší způsob, jak se stát odborářem, a podílet se na utváření pracovních podmínek je vstup do již existující odborové organizace. Odborovou organizaci si můžete rovněž založit. vstoupení a získání členství v již existující odborové organizaci, která u zaměstnavatele působí Informaci o působení odborové organizace u zaměstnavatele lze získat již při nástupu do zaměstnání. Zaměstnavatel má povinnost každého zaměstnance při vzniku pracovního poměru seznámit s kolektivní smlouvou. Pokud to zaměstnavatel neudělá, zeptej se kolegů. vstoupení do uskupení členů, popř. odborové organizace, popř. odborového svazu, jež působí mimo zaměstnavatele vstoupí-li alespoň 3 zaměstnanci, může odborová organizace začít u zaměstnavatele působit založení vlastní odborové organizace společně s dalšími kolegy.   Jak založit odborovou organizaci? Při založení odborové organizace nejste sami! Využijte pomoci profesionálů! Pomoc odborového svazu. Nejjednodušší způsob, jak odborovou organizaci založit, je využití služeb některého z existujících odborových svazů, které poskytnou plnou pomoc a administrativní a právní servis. Příslušný odborový svaz si lze vybrat podle převládajícího odvětví, v němž zaměstnavatel působí (seznam odborových svazů sdružených v ČMKOS). Svépomoc – samostatné založení Pokud se rozhodnete nevyužít servisu odborových svazů, můžete si odborovou organizaci založit sami. Stačí k tomu, aby alespoň tři osoby vytvořily přípravný výbor odborové organizace a zaslaly návrh na evidenci odborové organizace k příslušnému rejstříkovému soudu. Přílohou návrhu na evidenci musí být stanovy, které musí obsahovat především název a sídlo odborové organizace, cíl její činnost (ochrana hospodářských a sociálních zájmů zaměstnanců a vhodných a spravedlivých pracovních podmínek), její orgány (předseda, resp. statutární orgán), způsob jejich ustavení a určení orgánů oprávněných jednat jménem odborové organizace, a zásady hospodaření.   Působení u zaměstnavatele – od kdy, podmínky Aby mohla založená odborová organizace u zaměstnavatele působit (zastupovat zaměstnance, kolektivně vyjednávat, mít právo na projednání, informace a spolurozhodování) musí splnit podmínky působení, tj. alespoň tři zaměstnanci zaměstnavatele v pracovním poměru jsou současně členy oznámení o splnění podmínek působení u zaměstnavatele písemně zaměstnavateli Odborová organizace působí u zaměstnavatele ode dne následujícího po dni, kdy zaměstnavateli splnění podmínek oznámila (vzniká právo na ochranu odborových funkcionářů, na kolektivní vyjednávání apod.).   Působení u zaměstnavatele – práva odborové organizace Odborová organizace zastupuje zájmy zaměstnanců u zaměstnavatele a má právo na informace (např. o předpokládaném hospodářském růstu, popř. rozvazování pracovních poměrů se zaměstnanci) projednání (např. hromadná úprava pracovní doby, tj. změna pracovního režimu, či projednávání individuálních stížností zaměstnanců, či účast na vyšetření pracovního úrazu a stanovení výše škody, kterou má zaměstnanec zaměstnavateli hradit) spolurozhodování (např. určení čerpání hromadné dovolené, vydání plánu dovolených, či vydání pracovního řádu) kolektivní vyjednávání (např. zvýšení mzdy, zkrácení týdenní pracovní doby bez snížení mzdových nároků, sjednání benefitů – stravenek, zvýšení příplatků apod.) Jen odborová organizace má právo kolektivně vyjednávat a může uzavřít kolektivní smlouvu, garantovat nárůst mezd a východnějších pracovních podmínek.   Nebojte se a nenechte se odradit! založení odborové organizace nemůže zaměstnavatel zakázat oznamovat jména členů není odborová organizace povinna (odborové členství je citlivý osobní údaj) pro členství v odborech nemůžete být zaměstnavatelem znevýhodňování ochrana před výpovědí chrání odborové funkcionáře před skončením pracovního poměru odborovou činnost nemusíte dělat po pracovní době. K výkonu činnosti odborového funkcionáře přísluší zaměstnanci volno s náhradou mzdy/platu  - tzv. „uvolněný funkcionář“. povinnost zaměstnavatele vytvořit podmínky pro činnost odborových organizací

Josef Středula v Otázkách Václava Moravce

4 dny 2 hodiny ago
"20 miliard korun na odlivu mateřské firmě do zahraničí proti 3 % růstu mezd u této firmy... To považuju za naprosto nehorázné."   Podívejte se ze záznamu na vystoupení předsedy ČMKOS v pořadu České televize.

Když je velký vítr překážkou v práci

2 týdny 3 dny ago
Také jste dnes kvůli větru dlouho čekali na zpožděný vlak, autobus nebo tramvaj? Obecně platí, že zaměstnancům se v případě nepříznivých povětrnostních situací, kdy se nemohou dostat do práce, poskytuje volno na nezbytně nutnou dobu bez náhrady mzdy. Zaměstnancům těžce zdravotně postiženým zaručuje přímo předpis v takovém případě náhradu mzdy nebo platu na dobu, nejvýše jednoho dne. Jinak ale platí, že jde o překážku v práci podle zákoníku práce, který je veden zásadou „co zákon nezakazuje, dovoluje“ a tedy i když nařízení vlády říká „zaměstnavatel poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy“ může zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy. To je věc jeho dobré vůle. Podle zákona se obecně jedná o tzv. důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance. Upravuje to nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Odešel významný český filosof, humanista, jehož názory formovala i dělnická profese

2 týdny 3 dny ago
V osobě Erazima Koháka naše společnost ztrácí skutečně ojedinělého sociálního filosofa, který za vším hledal lidskou důstojnost a práva lidí. Jeho názory formovala pokora a úcta k životu. Žil tak, jak myslel. V americké emigraci manuálně pracoval, aby mohl vystudovat. Působil na prestižních vysokých školách, po návratu do vlasti žil skromně a svébytně se vyjadřoval k české cestě ekonomického liberalismu. „Jsem velmi rád, že mohu připomenout, že spolupracoval s tehdejším týmem sociologů a makroekonomů ČMKOS, publikoval v Pohledech a časopise SONDY. Česká společnost přichází o mimořádnou, nenahraditelnou osobnost, čest jeho památce,“ uvedl Josef Středula, předseda ČMKOS.

TISKOVÁ ZPRÁVA: Poslanci sociálního výboru zklamali odbory i zaměstnance

2 týdny 6 dnů ago
Josef Středula: Sobě dlouhou dovolenou dopřejí, lidem práce ne! Českomoravská konfederace odborových svazů dlouhodobě usiluje o zrovnoprávnění českých zaměstnanců, pokud jde o délku dovolené. Zatímco ve státní sféře si už  od roku 2007 mohou  užívat pět týdnů dovolené, v soukromém sektoru jen čtyři týdny. Včerejší jednání sněmovního sociálního výboru  je  pro ČMKOS velkým zklamáním. Josef Středula, předseda ČMKOS, k tomu uvádí: „Poslanci sociálního výboru, kteří návrh na odstranění diskriminace v délce dovolené nepodpořili, by se měli zastydět. Sami delší dovolenou využívají ( prázdniny 60 dní) a jsou jim dobře známa fakta, že Češi jsou v rámci EU doslova pracovní soumaři, odpracují výrazně více než v ostatních zemích Evropské unie. Pětitýdenní dovolená  nepoložila ekonomiku Slovenska, ani Estonska a Litvy. Proti ekonomickému argumentu, kterým se ohánějí někteří politici, že 5 týdnů dovolené pro všechny by ohrozilo podniky a dokonce o jedno procento snížilo náš hrubý domácí produkt, jednoznačně stojí fakt, že v 88 % kolektivních smluv, které jsou uzavírány v rámci ČMKOS,  je tento benefit samozřejmostí.“ Česko je na tyto změny připravené, produktivitu práce zvyšuje zavádění robotizace a automatizace. Jenom našim poslancům chybí vnímání potřeb lidí a  otevřenost vůči sociálním inovacím  ve srovnání se zahraničím. V Praze 7. února 2020

Ministryně Maláčová diskutovala s předsedy odborových svazů

1 měsíc ago
Evropská minimální mzda, růst minimální mzdy, superhrubá mzda, stravenkový paušál, pět týdnů dovolené, zákoník práce, podpora rodin a další témata zazněla ve velmi podnětné diskusi ministryně práce Jany Maláčové s předsedy odborových svazů na Radě ČMKOS.

Výrazný politik s velkým nadhledem...

1 měsíc 1 týden ago
...takový byl Jaroslav Kubera, jehož náhlý odchod zasáhl českou politickou scénu. ČMKOS vyjadřuje hlubokou soustrast jeho rodině a Senátu ČR.   "Na Jaroslava Kuberu máme dlouholetou vzpomínku, byl totiž v roce 1990 delegátem ustavujícího sjezdu Odborového svazu KOVO a dokonce mluvčím kováckých organizací za Ústecký kraj. Později se stal úspěšným komunálním politikem. Znalost a zájem o problémy lidí z něho profilovaly politika - senátora  s velkým nadhledem, empatií a osobitým smyslem pro humor, na politické scéně bude velmi chybět," zdůraznil Josef Středula předseda ČMKOS.

Odborná publikace "Posouzení možností zavedení motivačních úlev z odvodů firem s vazbou na růst mezd a zkracování pracovní doby"

1 měsíc 2 týdny ago
zpracovaná v rámci projektu ESF "Posilování kapacit sociálního dialogu v oblasti zavádění zkracování pracovní doby bez snížení mzdy a využívání flexibilních forem rozvržení pracovní doby ve vazbě na produktivitu práce, konkurenceschopnost a slaďování pracovního, osobního a rodinného života"  

Sborník dobré praxe ze zahraničí

1 měsíc 2 týdny ago
zpracovaný v rámci projektu ESF "Posilování kapacit sociálního dialogu v oblasti zavádění zkracování pracovní doby bez snížení mzdy a využívání flexibilních forem rozvržení pracovní doby ve vazbě na produktivitu práce, konkurenceschopnost a slaďování pracovního, osobního a rodinného života"

VIDEO: TK po celostátní poradě k pokračujícímu nedostatku personálu ve zdravotnictví

2 měsíce 2 týdny ago
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů pořádaly tiskovou konferenci, která následovala po celostátní poradě více než stovky odborářů z nemocnic z celé republiky. Hlavním tématem jednání odborářů všech profesí z nemocnic všech typů a velikostí byl pokračující nedostatek personálu a jeho důsledky pro pacienty, zaměstnance, nemocnice i celé zdravotnictví.  

Kontakty a úřední hodiny

3 měsíce ago
Útvar regionální politiky ČMKOSNárodní koordinátor sociálního dialoguing. Jiří KlepáčE-mail: klepac.jiri@cmkos.czTel: 234 463 333Mob.: 602 395 387   Dokumenty ke stažení: Žádanka o poskytnutí služby právního poradenství Žádanka o doložení členství Zásady pro činnost právního poradenství pro členy ČMKOS     PP ČMKOS  Praha     Adresa Právník Tel. spoj. e-mail adresa Den Hod. nám. W. Churchilla 2130 00 Praha 3kancelář č. 531, 5. patro Mgr. Tomáš Palla 739 534 643 palla.tomas@cmkos.cz       Pondělí 10.00 - 15.00   Úterý 10.00 - 16.00   Středa 10.00 - 15.00 první, druhá, středa v měsíci Čtvrtek 10.00 - 14.00 třetí, čtvrtý čtvrtek v měsíci    PP ČMKOS  Hradec Králové     Adresa Právník Tel. spoj. e-mail adresa Den Hod. Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký a Pardubický  kraj Říční 1195, 501 01 Hradec Králové Zasedací místnost přízemí Mgr. Tomáš Palla 739 534 643 palla.tomas@cmkos.cz       Středa 10.00 - 14.00 třetí středa v měsíci   PP ČMKOS  Ústí nad Labem     Adresa Právník Tel. spoj. e-mail adresa Den Hod. Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj SNP 2720/21 400 11 Ústí nad Labem přízemí - kancelář č. 52 Mgr. Tomáš Palla 739 534 643  palla.tomas@cmkos.cz       Čtvrtek 10.00 - 14.00 první čtvrtek v měsíci   PP ČMKOS Liberec     Adresa Právník Tel. spoj. e-mail adresa Den Hod. Regionální kancelář OIP v Liberci Nám. dr. E. Beneše 26460 73 Liberecpřízemí - kancelář č. 55 Mgr. Tomáš Palla 739 534 643 palla.tomas@cmkos.cz       Čtvrtek 10.00 - 14.00 druhý čtvrtek v měsíci   PP ČMKOS  Karlovy Vary     Adresa Právník Tel. spoj. e-mail adresa Den Hod. Regionální kancelář OIP Svahová 1170/24360 01 Karlovy VaryZasedací místnost 2. patro, č. dv. 314 Mgr. Tomáš Palla 739 534 643 palla.tomas@cmkos.cz       Středa 10.00 - 14.00 čtvrtá středa v měsíci jen po předchozí objednávce    PP ČMKOS  Střední Čechy     Adresa Právník Tel. spoj. e-mail adresa Den Hod. nám. W. Churchilla 2130 00 Praha 3kancelář č. 531, 5. patro Mgr. Jakub Barták 724 336 104 bartak.jakub@cmkos.cz       Pondělí 9.00 - 16.00 první, třetí pondělí v měsíci   PP ČMKOS  České Budějovice     Adresa Právník Tel. spoj. e-mail adresa Den Hod. Územní pracoviště OS SOOSenovážné náměstí 2371 23 České Budějovice Mgr. Jakub Barták 724 336 104 bartak.jakub@cmkos.cz Čtvrtek 13.00 - 18.00   Pátek 08.00 - 14.00       Adresa Právník Tel. spoj. e-mail adresa Den Hod. Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu Vodní 21, 370 06 Č. Budějovice Zasedací místnost přízemí Mgr. Jakub Barták 724 336 104 bartak.jakub@cmkos.cz       Úterý 10.00 - 14.00 druhé úterý v měsíci   PP ČMKOS  Plzeň     Adresa Právník Tel. spoj. e-mail adresa Den Hod. Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj Schwarzova 27, 301 00 Plzeň Zasedací místnost přízemí, č. dv. 116 Mgr. Jakub Barták 724 336 104 bartak.jakub@cmkos.cz       Středa 10.00 - 14.00 první středa v měsíci     Právní poradenství pro členy ČMKOSoblast BRNO PP ČMKOS Brno     Adresa Právník Tel. spoj. e-mail adresa Den Hod. Malinovského nám. 4660 87 Brno JUDr. Heinzová Šárka 724 347 198 rppbrno@cmkos.cz       Pondělí 10.00 - 14.00   Úterý 10.00 - 16.00   Středa 13.00 - 17.00   Čtvrtek 10.00 - 14.00 každý lichý čtvrtek v měsíci   PP ČMKOS  Jihlava     Adresa Právník Tel. spoj. e-mail adresa Den Hod. Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu Regionální kancelář Jihlava Tř. Legionářů 4181/17586 01  Jihlava Zasedací místnost - suterén budovy JUDr. Heinzová Šárka 724 347 198  rppbrno@cmkos.cz       Čtvrtek 9.00 - 13.00 každý sudý čtvrtek v měsíci jen po předchozí objednávce   Právní poradenství pro členy ČMKOSoblast OLOMOUC   PP ČMKOS Olomouc     Adresa Právník Tel. spoj. e-mail adresa Den Hod. DOS, Palackého 21/75 772 00 Olomouc JUDr. Melichar Josef 607 737 875 rppolomouc@cmkos.cz       Pondělí 10.00 - 16.00   Úterý 10.00 - 15.00 každé liché úterý v měsíci Středa 10.00 - 17.00   Čtvrtek 10.00 - 14.00     PP ČMKOS Pardubice     Adresa Právník Tel. spoj. e-mail adresa Den Hod. Sídlo OROS Pardubice Masarykovo nám. 1484, Pardubice 5. patro, č. 534 JUDr. Josef Melichar 607 737 875 rppolomouc@cmkos.cz       Úterý 10.00 - 14.00 každé sudé úterý v měsíci   Právní poradenství pro členy ČMKOSoblast OSTRAVA PP ČMKOS Ostrava     Adresa Právník Tel. spoj. e-mail adresa Den Hod. U Tiskárny 1702 00 Ostrava 2 JUDr. Podhajská Jarmila  724 346 853 rppostrava@cmkos.cz       Pondělí 09.00 - 14.00 první a třetí pondělí Pondělí 12.00 - 16.00 druhé a čtvrté pondělí Úterý 09.00 - 15.00 první, třetí, páté úterý v měsíci Středa 12.00 - 17.00   Čtvrtek 10.00 - 14.30     PP ČMKOS Zlín     Adresa Právník Tel. spoj. e-mail adresa Den Hod. Dům kultury Gahurova 5265760 01  Zlín 1. patro, učebna č. 21 JUDr. Podhajská Jarmila  724 346 853 rppostrava@cmkos.cz       Úterý 10.00 - 14.00 každé druhé a čtvrté úterý v měsíci   Pokud není v poznámce u dne úředních hodin uvedeno omezení, jedná se o dostupnost střediska v každém dni v týdnu.V případě záležitosti, která nesnese odkladu, lze se objednat i mimo úřední hodiny.Návštěvníkům středisek PP ČMKOS se doporučuje se předem objednat

Stop násilí na ženách!

3 měsíce ago
Násilí na ženách musí skončit, naprosto skončit. Odbory po celé Evropě plně podporují výzvu, aby Evropská unie udělala v boji s násilím na ženách vše, co je v jejích silách.   Představujeme vám veřejný dopis odborů Evropské komisi, který podporuje záměr zvýšit ochranu práv žen. Fyzické nebo psychické násilí na ženách se děje i v práci, bez ohledu na to, v jakém oboru a profesi pracují, bez ohledu na úroveň jejich vzdělání. Některé pracovní pozice jsou obzvláště ohrožené, na příklad zdravotní sestry, učitelky, pečovatelky, uklízečky, pracovnice v dopravě, obchodu, domácích a pohostinských službách. Ale riziko je zde pro všechny:   − 63% zaměstnankyň v dopravě v rámci Evropy zažilo alespoň jeden útok; − 1 ze 4 zaměstnankyň v Nizozemí byla vystavena násilí ze strany klientů,zákazníků, studentů nebo cestujících; − 50% zdravotnic v Bulharsku zažilo násilí v práci.
Zaškrtnuto
1 hodina 24 minuty ago
Českomoravská konfederace odborových svazůA
Subscribe to ČMKOS feed