ČMKOS

#KonecLevnéPráce 2018

6 dnů 12 hodin ago
#KonecLevnéPráce 2018 je tady! Přidejte se a vyslovte svůj požadavek na #KonecLevnéPráce v České republice!Odborářky a odboráři z celé země vysloví 11. září své cíle v kolektivním vyjednávání, které se nejvíce samozřejmě týkají mezd a platů, včetně úrovně minimální mzdy pro rok 2019. Neopomineme ani zkracování pracovní doby a bezpečnost práce.

Kdy mám nárok na ochranné nápoje?

2 týdny ago
Zaměstnavatel musí zajistit všem zaměstnancům podle § 28 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. pitnou vodu v množství postačujícím pro potřeby pití. Kdy a za jakých okolností máte nárok na ochranný nápoj?

Josef Středula versus Vladimír Dlouhý. O kolik má příští rok vzrůst minimální mzda?

2 týdny 6 dnů ago
Odbory versus firmy, pravice versus levice. Spory o minimální mzdu se znovu vrací na scénu. Českomoravská konfederace odborových svazů prosazuje, aby lidé od příštího roku pobírali minimální výdělek ve výši 13 700 Kč. Tedy o 1500 víc než teď. A jejich požadavek podpořili i sociální demokraté, kteří drží ministerstvo práce a sociálních věcí. Hnutí ANO i firmy by ale chtěly být v přidávání skromnější. Podívejte se na duel Seznamu s Josefem Středulou a Vladimírem Dlouhým.

ODKAZY

4 týdny 1 den ago
esondy - zpravodajský portál pro sebevědomé zaměstnance a firemní kulturu www.esondy.cz Intranet ČMKOS intranet.cmkos.cz Benefitní portál Odbory Plus www.odboryplus.cz Knihovna ČMKOS knihovna.cmkos.cz.czOdbory-online - portál pro ochranu vašich práv www.odbory-online.cz Evropská odborová konfederace ETUC www.etuc.org Mezinárodní odborová konfederace ITUC ww.ituc-csi.org Odborový poradní výbor při OECD TUAC www.tuac.org Rada mladých ČMKOS www.mladiodborari.cz Komise mladých OS KOVO www.mladikovaci.cz Rada mladých OS TOK www.rmostok.wz.cz Český Focal Point pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci www.ceskyfocalpoint.czEvropský odborový institut - ETUI HESA (anglicky) https://www.etui.org/Topics/Health-SafetyEvropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci http://osha.europa.eu/enOborový portál pro BOZP http://www.bozpinfo.cz/

534. plenární zasedání EHSV - duben 2018

1 měsíc ago
Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 534. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 17. – 19. dubna 2018 schválil obměnu složení v polovině XV. funkčního období na léta 2018-2020; zvolil svého 32. předsedu, 2 místopředsedy, předsednictvo a předsedy jednotlivých sekcí EHSV. Plenární shromáždění poté schválilo na návrh nového předsednictva složení specializovaných sekcí, poradní komise pro průmyslové změny, středisek pro sledování a delegací Výboru, smíšených poradních výborů a kontaktních skupin; zvoleni byli rovněž další členové předsednictev specializovaných sekcí a tři kvestoři a auditoři.   Dále EHSV schválil 18 stanovisek.  

Evropská výzva: Firmy a zaměstnanci - Průkopníci nové cesty pro Evropu

1 měsíc ago
Předseda ČMKOS, Josef Středula, je jedním z prvních signatářů nové celoevropské výzvy.V Evropské unii se něco pokazilo. O této nefunkčnosti svědčí čtyři příklady. Jak lze ospravedlnit, že mohly vzniknout stovky tisíc firem s fiktivním sídlem (tzv. letter-box firem), když cílem těchto prázdných společností je vyhýbat se daním, pracovním zákonům a předpisům? Jak lze vysvětlit, že rozhodnutí Evropského soudního dvora povolila omezení základních práv zaměstnanců, aby se umožnily obchodní praktiky, jejichž jediným cílem bylo obcházet ochranu zaměstnanců? Jak je možné, že opakovaná odhalení, jako například ty, které plynou z tzv. Panama Papers a Paradise Papers, nemají následky, což ukazuje na neschopnost EU předcházet daňovým machinacím bohatých jedinců a velkých firem? A konečně, jak bychom mohli přijmout, že i přes skandály, jako je zřícení továrny Rana Plaza v Bangladéši, mnoho firem stále neřeší, že jejich dodavatelé ignorují nejzákladnější sociální, environmentální a lidská práva? Zatímco Evropská komise razila teorii o "prvenství akcionáře", na reálnou ekonomiku a zaměstnance se zapomnělo. V důsledku toho od roku 1990 vzrostly zisky na úkor mezd. To ale nedává smysl. Zaměstnanci jsou hlavní složkou společností: zatímco akcionáři poskytují kapitál, zaměstnanci poskytují svůj čas, schopnosti a život. Proto je načase přehodnotit situaci více než 140 milionů evropských zaměstnanců pracujících ve firmách. Volby do Evropského parlamentu jsou příští rok a my bychom rádi postavili nadcházející debatu na správném základě. Jsme hluboce přesvědčeni, že realizace následujících pěti reforem je zásadní. Zvolit reálnou ekonomiku. Přísná omezení by měly být uvalena na fiktivní firmy a převody sídel společností: firma by měla mít možnost se registrovat pouze v zemi, kde má reálné obchodní aktivity. Měla by být rovněž nastavena pravidla, která by zabránila firmám obcházet placení daní tam, kde se vytváří skutečná hodnota, a to včetně veřejného systému podávání zpráv podle zemí (country-by-country reporting system), harmonizovaného daňového základu a politiky nulové tolerance pro všechny daňové ráje. Vytvořit nezávislý orgán týkající se mobility zaměstnanců. Tento orgán musí být plně personálně a finančně zajištěn, zejména proto, aby navrhoval a prosazoval pravidla na ochranu evropských pracujících tam, kde je potřeba evropské koordinace. Posílit participaci zaměstnanců ve firmách. Zaměstnanci by měli mít právo volit své zástupce do správních orgánů, což je již děje v 18 z 28 členských států a 44 % největších evropských firem. Země, které by toto právo zaváděly nově, měly by tak dělat v souladu s postupy a zvyklostmi průmyslových vztahů. Obecně řečeno, práva odborů a rad  zaměstnanců by měla být posílena. Vytvořit povinnost řádné péče ve vztahu k subdodavatelům. Nová pravidla musí velkým firmám uložit, aby se staraly o celý dodavatelský řetězec, tak aby zabránily porušování základních lidských a sociálních práv jejich subdodavateli. Vytvořit závazný informační rámec přizpůsobený výzvám 21. století. Tvorba účetních standardů by neměla být ponechána na soukromém subjektu (Radě pro mezinárodní účetní standardy), kterého zajímá především hodnota akcií; standardy musí brát v úvahu udržitelnost. Nefinanční výkaznictví se musí dále rozvíjet tak, aby byla zajištěna větší transparentnost v sociálních a environmentálních otázkách, včetně otázek rovnosti žen a mužů, které je třeba řešit mnohem intenzivněji. Výše uvedené reformy nejsou zdaleka vyčerpávající, ale ukazují směr, kterým by se měla  nová opatření ubírat: evropské zaměstnance nelze dále vynechávat z konstrukce EU. Takovéto zásadní reformy - zakládající nová práva a povinnosti pro firmy - poslouží jako základy nového evropského modelu, který dokáže sjednotit státy, jejichž práva jsou příliš roztříštěná a odlišují nás od anglosaských modelů a asijského kapitalismu. Tento nový evropský model je založen na dědictví humanismu, které musí globalizaci dominovat. Čas na změnu je teď!

Přejeme krásné léto!

1 měsíc 1 týden ago
Čas prázdnin pro většinu zaměstnanců znamená i čas dovolených. Dovolte nám popřát krásné a pohodové léto a klidný odpočinek na Vaší dovolené.

Studijně dokumentační středisko

1 měsíc 3 týdny ago
  Všeodborový archiv i Studijní knihovna odborů jsou umístěny v druhém patře budovy DOS v místnostech č. 229 (vedoucí), 228 (archiv) a 227 (knihovna). Badatelna archivu Dovolujeme si upozornit badatele Všeodborového archivu, že v měsíci červenci a srpnu 2018 bude možné navštívit badatelnu pouze po předchozí domluvě se zaměstnanci archivu. Termín je možné domluvit emailem na adresách pokorny.jiri@cmkos.cz, jonakova.anna@cmkos.cz Otevírací doba: středa-pátek 8:30 - 11:00 12:00 - 14:30případně též dle dohody. Tel: 234 462 727 E-mail: pokorny.jiri@cmkos.cz Tel: 234 462 720E-mail: jonakova.anna@cmkos.cz   Studijní knihovna odborů Výpůjční doba: pondělí - pátek 8:30 - 11:00případnědle dohody. Tel.: 234 462 732E-mail: rezankova.ivona@cmkos.cz Webové stránky:  knihovna.cmkos.cz   Posláním Všeodborovéh

VIDEO: Setkání zástupců zaměstnanců odborových svazů RoPo

2 měsíce ago
Společně jsme silnější. Není to jen heslo - je to realita. Dnes se odboráři napříč profesemi a napříč celou republikou sešli a vyjádřili nespokojenost s nečinností Andreje Babiše ohledně navýšení platů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě. Naše sdělení je jasné, pane premiére: Chceme #KonecLevnéPráce!    

Výjezdy ČMKOS v červnu

2 měsíce 2 týdny ago
V červnu se s námi můžete setkat v Jižních Čechách a Olomouckém kraji. Konkrétně v Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci, Přerově a Šumperku. Zdarma vám poradíme v oblasti pracovního práva a máme připravený také zábavní program. Tak se stavte!

Výjezdy ČMKOS v roce 2018

2 měsíce 2 týdny ago
Jako v předešlých letech máme i v letošním roce naplánované výjezdy do regionů. S informačními stany a právní poradnou navštívíme řadu míst v České republice. Podívejte se, kdy budeme u Vás!

Otázky Václava Moravce

3 měsíce ago
Ekonomická situace v ČR, plnění státního rozpočtu, daně, postavení podnikatelů, výše mezd a platů - téma posledních Otázek Václava Moravce, kde odbory zastupoval místopředseda Vít Samek. Podívejte se na záznam pořadu.

Společný 1. máj slovenských a českých odborů v Žilině

3 měsíce ago
Ve velmi příjemné atmosféře a za krásného počasí se v úterý uskutečnil společný 1. máj slovenských a českých odborů. Do Budatínského parku v Žilině, kde ČMKOS ve dvou nepřehlédnutelných stáncích nejen prezentovala svoji činnost, ale také připravila koutek pro děti, přišly oslavit Svátek práce tisíce lidí. Spoustu z nich, včetně slovenského premiéra Petra Pellegriniho, přilákala také anketa s otázkou, co říkají na záměr odborů prosadit zkrácení pracovní doby na 37,5 hodiny týdně.
Zaškrtnuto
17 minut ago
Českomoravská konfederace odborových svazů
Subscribe to ČMKOS feed