ČMKOS

Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců

3 dny 9 hodin ago
Dnes spouští Výzkumný ústav bezpečnosti práce mediální kampaň 2021 pod názvem „Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců“, která bude zaměřená na psychosociální rizika a poruchy pohybového aparátu. ČMKOS považuje bezpečnost práce a prevenci pracovních úrazů za jedno z nejdůležitějších témat, proto nám je ctí, že můžeme společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí být u této kampaně. Tiskovou zprávu VÚBP ke spuštění kampaně najdete na https://www.bozpinfo.cz/chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu.

ČMKOS podporuje OS KOVO a je připravena za jejich požadavky dále bojovat!

6 dnů 10 hodin ago
Jsme rádi, že premiér Andrej Babiš vyslyšel varování odborářů okolo aktuálního dění ve společnosti Liberty (dříve Nová huť) a jel dnes jednat s vedením této společnosti o budoucnosti této firmy v Česku. Již na začátku tohoto týdne, při jednání tripartity, upozornili odboráři předsedu vlády na to, že majitel ostravské huti plánuje vyvézt emisní povolenky v hodnotě několika miliard z České republiky do svých podniků v jiných zemích. Nejenže by tím výrazně snížil hodnotu firmy, ale zároveň tento záměr budí podezření, že firma již dále nechce podnikat v ČR. To by znamenalo, že je ohrožená nejen budoucnost tradiční české huti, ale především by o práci mohlo přijít až 5 tisíc zaměstnanců této firmy. I proto ZO OS KOVO Liberty vyhlásilo stávkovou pohotovost.

Prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců - výzva

6 dnů 12 hodin ago
Dne 12. dubna 2021 schválilo Předsednictvo Rady hospodářské a sociální dohody ČR priority prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání na roky 2021 a 2022.  RHSD ČR vyzývá tímto odborové organizace a organizace zaměstnavatelů k předložení návrhů konkrétních opatření v oblasti prevence.

HISTORIE: Koaliční zákon vyhlášený 7. dubna 1870. Počátek odborů

2 týdny ago
Stávky byly vždy považovány za nejdůležitější zbraň, kterou mohli dělníci disponovat. Organizování stávek bylo u nás ale dlouho ilegální.  Rakouské právo totiž nedovolovalo koalice, tedy úmluvy, jejichž cílem bylo vynutit odepřením práce vyšší mzdy nebo jiné lepší pracovní podmínky. Živnostenský řád, který v Rakousku platil od roku 1860, vyhlašoval vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem za předmět svobodné dohody.  Tato svoboda neměla ale pro jednotlivého dělníka praktickou cenu. Dělník vystupoval sice jako svobodný, při uzavírání smlouvy právně rovný a rovněž nebyl právně nucen pracovní smlouvu uzavřít a přistoupit na podmínky, které vyhovovaly podnikateli. Skutečnost, že byl nemajetný (v podstatě v tom smyslu, že žil ze dne na den) a bez pracovních prostředků, mu nedávala jinou možnost než vstoupit do zaměstnání bez prodlev a na základě podmínek které určoval zaměstnavatel.

Jsme proti projevům nenávisti a diskriminace

3 týdny 1 den ago
Konec jednoho z velkých židovských svátků Pesach je příležitost znova připomenout, že ČMKOS se jednoznačně staví proti všem projevům antisemitismu, stejně jako proti jakýmkoliv projevům nenávisti, diskriminace či xenofobie. Proto se připojuje k podpoře k oficiální definici antisemitismu tak, jak ji definuje International Holocaust Remembrance Alliance.  V tomto kontextu zároveň odsuzuje veškeré projevy antisemitismu v ČR.

558. plenární zasedání EHSV - leden 2021

3 týdny 6 dnů ago
Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 558. hybridním plenárním zasedání ve dnech 24. – 25. února 2021: schválil 11 stanovisek; vedl diskusi o konferenci o budoucnosti Evropy, které se zúčastnila místopředsedkyně Evropské komise pro demokracii a demografii Dubravka Šuica; vedl diskusi a schválil usnesení k Zapojení organizované občanské společnosti do národních plánů na podporu oživení a odolnosti: co se osvědčilo a co nikoliv?; diskuse se zúčastnil Johannes Hahn, komisař pro rozpočet a správu; Slavnostně předal Ceny EHSV pro občanskou společnost: občanská společnost proti pandemii COVID-19.

HISTORIE: Počátek obrodného procesu v roce 1968 a odbory

1 měsíc ago
Šedesátá léta 20. století se často označují za „zlatá“.  Přes všechny potíže si mohli lidé myslet, že poměry se zlepšují, že do toho, co se děje, mohou mluvit a že se jim občas podaří také něco prosadit. Tento vývoj vyvrcholil v roce 1968 a po pár měsících skončil. Kdo to ale zažil, nezapomněl.

Studijně dokumentační středisko

1 měsíc 3 týdny ago
Vážení badatelé,  vzhledem k tomu, že Všeodborový archiv ukončí v roce 2021 svou činnost, nebudeme od 1. 3. 2021 přijímat žádné badatelské návštěvy. Materiály z působnosti Všeodborového archivu převezme Národní archiv a zaměstnanci Všeodborového archivu musí dokumenty na stěhování řádně připravit.   Děkujeme za pochopení.    Všeodborový archiv i Studijní knihovna odborů jsou umístěny v druhém patře budovy RADOST v místnostech č.  3-213 (vedoucí), 3-212 (archiv) a 3-211 (knihovna). Badatelna archivu Otevírací doba: středa-pátek

Pozvánka na on-line diskusní fóra: Jak neztratit hlavu v době velkých společenských transformací

2 měsíce ago
ČMKOS v rámci projektu ESF „Sociální dialog a Společnost 4.0“ organizuje diskusní fóra, jejichž náplní je v moderovaném formátu mluvit o dovednostech zaměstnanců, roli firemního vzdělávání a příslibu celoživotního učení. Účast na diskusním fóru je otevřena všem, tj. není podmíněna pracovní pozicí, ani nutnou zkušeností z oblasti vzdělávání dospělých a firemního HR (personalistiky).

557. plenární zasedání EHSV - leden 2021

2 měsíce 1 týden ago
  Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 557. hybridním plenárním zasedání ve dnech 27. – 28. ledna 2021: schválil 21 stanovisek; vyslechl prezentaci priorit portugalského předsednictví, kterou přednesl portugalský premiér, pan António Costa; vyslechl prezentaci pracovního programu Evropské komise na rok 2021 a zprávy o strategickém výhledu, kterou přednesl místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled pan Maroš Šefčovič; vedl diskuse o novém paktu o migraci a azylu, které se zúčastnila komisařka pro vnitřní věci, paní Ylva Johansson; vedl diskusi o nové dohodě o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím, které se zúčastnil vedoucí Pracovní skupiny Evropské komise pro vztahy se Spojeným královstvím, pan Michel Barnier; vyslechl prezentaci oficiální mise OSN při orgánech EU: zvláštní zpravodaj OSN pro extrémní chudobu a lidská práva Olivier De Schutter.  

ČMKOS a OS PHGN: Vláda se chová nezodpovědně

2 měsíce 1 týden ago
Považujeme za nezodpovědné jednání vlády, která se odmítla na svém jednání zabývat termínem ukončení těžby uhlí pro účely výroby tepla a elektřiny. A to i přesto, že měla k dispozici konsenzuální závěry svého poradního sboru - Uhelné komise, která došla ke shodě, že oním termínem by měl být rok 2038.

ČMKOS podporuje výzvu lékařů a sestřiček

2 měsíce 2 týdny ago
ČMKOS se připojuje k výzvě Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařského odborového klubu. Podporuje aktivitu lékařů a sestřiček, kteří již více než rok nesou hlavní tíhu epidemie koronaviru.

Dostavba Dukovan

2 měsíce 3 týdny ago
V rámci největšího tendru v novodobých dějinách Česka je v zájmu naší země zachovat maximálně konkurenční prostředí. Vyřazením kohokoliv apriori přicházíme o možnost vyjednat nejvýhodnější cenu. A to by byla zásadní chyba. Pro ČMKOS je důležité, aby byly do procesu dostavby významně zapojené české firmy a zaměstnanci. Zároveň je třeba si uvědomit, že v následujících měsících bude ČR pod velkým tlakem ekonomického a diplomatického lobbingu států. Pokud na tento tlak přistoupíme, bude to důkaz naší politické nevyspělosti. Jsme suverénní stát, který má právo si sám definovat, co chce a co ne!    
Zaškrtnuto
40 minut 47 sekund ago
Českomoravská konfederace odborových svazůA
Subscribe to ČMKOS feed