ČMKOS

Deset doporučení ČMKOS nové vládě

3 dny 23 hodiny ago
Českomoravská konfederace odborových svazů jako největší nezávislá odborová centrála v České republice, sdružující členy či voliče prakticky celého politického spektra úvodem považuje za potřebné zdůraznit, že v řádném případě nezasahovala do volebního boje politických stran. Nepopírá ale, že celou řadu nastolovaných problémů a způsobů řešení i úroveň politické diskuse probíhající v rámci předvolebního boje sledovala a sleduje s velikými rozpaky. Velmi citlivě vnímá řadu signálů naznačujících zastavení, či obrácení směru dosavadního vývoje české společnosti v oblasti sociálního partnerství a sociálního dialogu.

Brožura "Návrh koncepce dalšího vzdělávání z pohledu sociálních partnerů v ČR"

5 dnů 5 hodin ago
Českomoravská konfederace odborových svazů ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR vydaly společně "Návrh koncepce dalšího vzdělávání z pohledu sociálních partnerů v České republice". Co tento dokument obsahuje?Cílem je vrátit další vzdělávání do priorit rozvoje politiky zaměstnanosti v ČR a vstoupit do smysluplné debaty se státem o podpoře dalšího vzdělávání přesahující horizont 4 let. Klíčovými tématy jsou vytvoření ucelené národní strategie v oblasti dalšího vzdělávání, která doposud v ČR chybí, a vytvoření stálého národního koordinačního mechanismu pro další vzdělávání. Tím by mohl být Výbor pro rekvalifikace a další vzdělávání, jehož vznik plánuje Národní plán obnovy. Dalšími tématy, které odbory a zaměstnavatelé zmiňují, jsou kvalita dalšího vzdělávání, podpora sociálního dialogu v dalším vzdělávání prostřednictvím kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni nebo podpora inovativních řešení, např. role vzdělávacích ambasadorů či zaměstnavatelských fondů pro odborný rozvoj. Každá oblast je doplněna inspirativními příklady ze zahraničí.

Stres a muskuloskeletální poruchy - Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců 5

1 týden 4 dny ago
Pátá část mediální kampaně Výzkumného ústavu bezpečnosti práce se zaměřuje na muskuloskeletální poruchy. Muskuloskeletální poruchy (MSD) jsou nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivé tkáně postihující kosti, svaly, klouby, vazy, šlachy i nervy. Mezi nejčastější MSD vznikající v souvislosti s prací patří bolesti zad (bolesti bederní páteře), onemocnění horních končetin (syndrom karpálního tunelu), otoky dolních končetin a další. Stres a psychosomatika hrají důležitou roli ve výskytu MSD. Stresový charakter práce může být jednou ze základních vyvolávajících příčin MSD.

Světový den za důstojnou práci 7. října

2 týdny 3 dny ago
Vzhledem k tomu, že v důsledku pandemie zaniklo více než 200 milionů pracovních míst, dalších sto milionů je stále ohroženo a velké množství nezaměstnaných, z nichž naprostou většinu tvoří ženy, jednoduše vypadlo z trhu práce, budou všechny vlády 7. října v rámci Světového dne důstojné práce vyzvány, aby vypracovaly plány zaměstnanosti. Více na stránkách Mezinárodní odborové organizace.

Nová Kolektivní dohoda vyššího stupně pro státní zaměstnance ve služebním poměru vykonávající ve služebních úřadech státní službu dle zákona o státní službě

2 týdny 5 dnů ago
Dnes ráno v 8.00 hodin podepsaly odborové svazy s předsedou Vlády ČR novou Kolektivní dohodu vyššího stupně ("KDVS"), která se vztahuje na státní zaměstnance ve služebním poměru vykonávající ve služebních úřadech státní službu dle zákona o státní službě. Tato KDVS nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022. Do této doby stále platí stávající KDVS včetně jejího dodatku.

Stres a syndrom vyhoření - Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců 4

1 měsíc 1 týden ago
Čtvrtá část mediální kampaně Výzkumného ústavu bezpečnosti práce se zaměřuje na syndrom vyhoření. Stres na pracovišti negativně ovlivňuje nejen produktivitu, ale rovněž  i fyzické a duševní zdraví zaměstnanců. Syndrom vyhoření je jedním z důsledků nezvládnutého pracovního stresu. Z provedených studií v České republice například vyplývá: Pro více než pro polovinu učitelů základních škol je práce zdrojem dlouhodobého stresu vedoucímu k vyhoření Více než 30 % lékařů vykazuje symptomy syndromu vyhoření a více než 80 % lékařů se cítí syndromem vyhoření ohroženo

Pozvánka na online diskusní fóra: Rozvoj dalšího vzdělávání a dovedností dospělých pohledem odborů a zaměstnavatelů a možnosti jeho financování

1 měsíc 1 týden ago
Českomoravská konfederace odborových svazů v partnerství se Svazem průmyslu a dopravy ČR vypracovala Návrh koncepce dalšího vzdělávání z pohledu sociálních partnerů, který má ambici stát se programovým východiskem pro odbory a zaměstnavatele v oblasti dalšího (profesního) vzdělávání v České republice. Posílení adaptability zaměstnanců a zaměstnankyň a strategický rozvoj dovedností a znalostí dospělých pro (staro)nový svět práce stojí v samotném srdci Návrhu koncepce. Jaké jsou pilíře Návrhu koncepce? Co znamená sdílená zodpovědnost? Co chceme oživit a co nového navrhujeme? Kde vidíme silná a slabá místa Návrhu koncepce?

Jsou věci, za které stojí jít do stávky

1 měsíc 4 týdny ago
Když chcete někomu představit Vladimíra Špidlu, tak je těžké se rozhodnout. Můžete si totiž vybrat z řady jeho pracovních pozic. Politik, bývalý eurokomisař, premiér, ministr práce a sociálních věcí… Za nás však je však Vladimír Špidla především jednou z nejvýraznějších osobností současné levice. A také člověk, který se rád divá dál, než jen za nejbližší roh.

VIDEO: Jak to dopadlo s odměnami pro zdravotníky?

2 měsíce 2 týdny ago
Několik měsíců Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR intenzivně tlačil na to, aby mimořádné odměny za péči o covidové pacienty, jež s vládou vyjednal, dostali opravdu všichni zaměstnanci, kterým odměny náleží. Někteří zaměstnavatelé v ambulancích si totiž tyto peníze chtěli nechat pro sebe. Jak do dopadlo? Odborový svaz pro zdravotníky z nemocnic k načerpání fyzických a psychických sil po vysilujících službách při epidemii vyjednal 8000 Kč na lázeňskou či jinou rehabilitační péči. O příspěvek bylo třeba požádat prostřednictvím nemocnice. Využili to zdravotníci a jejich zaměstnavatelé? Vláda rozhodla o dofinancování sociálních služeb. Co to bude znamenat pro jejich zaměstnance? Tisková konference Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR z 3. srpna 2021.

Evropský pilíř sociálních práv

2 měsíce 3 týdny ago
Evropský pilíř sociálních práv je iniciativa Evropské komise zaměřená na sociální dimenzi EU. Základem pilíře jsou sociální cíle a sociální práva zakotvené v primárním právu EU. První nástin Evropské komise navrhuje tři základní kapitoly, členěných do 20 podskupin.

ČMKOS mění své sídlo

2 měsíce 3 týdny ago
Od 1. 9. 2021 nás naleznete na nové adrese: Politických vězňů 1419/11 Nové Město110 00   Praha 1

ČMKOS vyjadřuje podporu odborářům v Z-Group bus a.s.

3 měsíce 1 týden ago
Českomoravská konfederace odborových svazů vyjadřuje zaměstnancům ve společnosti Z-Group bus a.s. podporu oprávněným mzdovým požadavkům v kolektivním vyjednávání na rok 2021. ČMKOS tak stojí na straně odborových organizací společnosti Z-Group bus a.s., které se rozhodly vyhlásit stávkovou pohotovost a využít tak zákonných možností na obhajobu svých požadavků.
Zaškrtnuto
3 hodiny ago
Českomoravská konfederace odborových svazůA
Subscribe to ČMKOS feed