ČMKOS

Stanovisko ČMKOS k návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2023

1 týden 3 dny ago
ČMKOS byl předložen během minulého týdne ve dvou „tranších“ Návrh státního rozpočtu, ve kterém absentuje celá řada zásadních opatření, které jsou dopracovávány a projednávány v současných dnech („zastropování“ cen energií pro obyvatelstvo a firmy, daně z mimořádných zisků, úsporný tarif). ČMKOS nebyla při přípravě a projednání těchto návrhů konzultována. Vyhrazuje si proto se k těmto řešením vyjádřit ve chvíli, kdy jí budou předložena v kompletním stavu, včetně propočtu dopadů na veřejné finance a jednotlivé skupiny spotřebitelů.

ČMKOS na Veletrhu práce Profesia days 2022

1 týden 3 dny ago
Zveme vás na veletrh práce Profesia days 2022, který se bude konat ve dnech 12. - 13. října v Praze.  11. ročník veletrhu práce Profesia days přinese široké veřejnosti příležitosti, jak a kde najít dobrou práci. Návštěvníkům nabídne přímé setkání s personalisty z řady českých i mezinárodních firem a možnost pobavit se o nabízených pracovních pozicích. Bude připraven bohatý doprovodný program ve formě inspirativních přednášek, poradenské zóny, konzultace CV, koučinku, testování IT znalostí a cizích jazyků, atd. Již tradičně bude součástí poradenské zóny také stánek ČMKOS, ve kterém budeme návštěvníkům vysvětlovat roli odborů v pracovním životě a poskytovat bezplatné právní poradenství z oblasti pracovního práva.  

Demonstrace ČMKOS proti chudobě: vládo, je „pět minut po dvanácté“

2 týdny ago
Vláda svým otálením nechala situaci dojít do stavu, kdy v naší zemi máme jednu z nejvyšších inflací v EU, domácnostem se propadá kupní síla a firmy ztrácí konkurenceschopnost. Na vládu opakovaně apelujeme již od jejího nástupu, aby začala situaci řešit, předkládáme ji konkrétní řešení a opatření jak postupovat, nabízíme pomoc. Vláda dlouhé měsíce mlčí a její představitelé namísto toho, aby lidem a firmám skutečně pomohli, situaci jednoduše ignorují.

Odbory v regionech 2022

2 týdny 6 dnů ago
Po covidové pauze se opět vracíme se stánkem ČMKOS do regionů. Těšíme se na vás.   Nadcházející místa a termíny: 20. 9. Opava, Horní náměstí od 9.00 do 15.30 21. 9. Šternberk, Hlavní náměstí od 9.30 do 15.30

Pozvánka na Manifestační mítink ČMKOS Proti chudobě

1 měsíc 2 týdny ago
Odborové svazy sdružené v rámci ČMKOS se rozhodly dát společně jasně najevo postoje zaměstnanců napříč sektory k současné vážné ekonomické situaci a jejím sociálním dopadům. Společně dejme politikům, kteří mají odpovědnost za řízení země, jasný vzkaz: není možné nadále přehlížet složitou situaci rodin, zaměstnanců, důchodců, samoživitelů stejně jako podnikatelů.Pojďme společně ukázat, že ohromný propad reálných příjmů není možné akceptovat a že za poctivou práci chceme důstojně žít. Zúčastněte se Manifestačního mítinku ČMKOS v pondělí 5. září 2022 od 11 hodin v Praze. Akce je určena pro členy odborových svazů sdružených v ČMKOS. V případě zájmu o účast na mítinku se obracejte na svůj odborový svaz.

571. plenární zasedání EHSV - červenec 2022

1 měsíc 3 týdny ago
Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 571. hybridním plenárním zasedání ve dnech 13. – 14. července 2022: schválil 21 stanovisek; vedl rozpravu k prioritám českého předsednictví Rady, které se zúčastnil ministr zahraničních věcí České republiky Jan Lipavský; vedl rozpravu k prioritám Evropského výboru regionů, které se zúčastnil předseda Evropského výboru regionů Vasco Alves Cordeiro; vedl v souvislosti s přijetím stanoviska SOC/726 Potírání násilí vůči ženám a stanoviska SOC/731 Genderová rovnost rozpravu k zajištění genderové rovnosti a potírání genderově podmíněného násilí, které se zúčastnila Cristina Fabre, vedoucí týmu pro otázky týkající se genderově podmíněného násilí, Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE); vedl v souvislosti s přijetím stanoviska REX/544 rozpravu k činnosti nové Rady EU–USA pro obchod a technologie – priority pro podniky, pracovníky a spotřebitele a potřebná ochranná opatření, které se zúčastnil ekonom a spisovatel Fredrik Erixon; přijal usnesení Příspěvek Evropského hospodářského a sociálního výboru k pracovnímu programu Evropské komise na rok 2023.

570. plenární zasedání EHSV - červen 2022

1 měsíc 3 týdny ago
Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 570. hybridním plenárním zasedání ve dnech 15. – 16. června 2022: schválil 13 stanovisek a 1 hodnotící zprávu; vedl rozpravu k digitálním právům a zásadám v souvislosti se stanovisky EHSV INT/976–988 a INT/978, které se zúčastnil prof. Andrea Renda, vedoucí výzkumný pracovník, vedoucí oddělení pro globální správu, regulaci, inovace a digitální ekonomiku, Centrum pro evropská politická studia; vedl rozpravu k výsledkům Konference o budoucnosti Evropy a navazujícím opatřením, které se zúčastnila Dubravka Šuica, místopředsedkyně Evropské komise pro demokracii a demografii; vedl rozpravu k situaci na Ukrajině a přijetí usnesení EHSV Ukrajina – od pomoci k obnově – návrhy evropské občanské společnosti, které se zúčastnili Jeho Excelence Vsevolod Čentsov, velvyslanec a vedoucí Mise Ukrajiny při Evropské unii, Marta Barabdij z Promote Ukraine a Marija Korolčuk, zástupkyně Community Organised Relief Effort (CORE) a Funky Citizens; přijal usnesení Ukrajina – od pomoci k obnově – návrhy evropské občanské společnosti.

569. plenární zasedání EHSV - květen 2022

1 měsíc 3 týdny ago
Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 569. hybridním plenárním zasedání ve dnech 18. – 19. května 2022: schválil 26 stanovisek; vedl diskusi o oživení a odolnosti, v souvislosti s přijetím usnesení Zapojení organizované občanské společnosti do národních plánů pro oživení a odolnost – jak ho můžeme zlepšit?, za přítomnosti místopředsedy Evropské komise pro hospodářství ve prospěch lidí, které se zúčastnil Valdis Dombrovskis; přijal usnesení Evropského hospodářského a sociálního výboru Zapojení organizované občanské společnosti do národních plánů na podporu oživení a odolnosti – jak ho můžeme zlepšit? – na základě konzultací v členských státech vedl diskusi k evropským reakcím, jejichž cílem je posílení ekonomiky a společnosti v současném geopolitickém kontextu, za přítomnosti předsedy Evropské rady Charlese Michela; vedl diskusi související s přijetím stanoviska ECO/561 k návrhu rozhodnutí o vlastních zdrojích o nové generaci vlastních zdrojů pro rozpočet EU; vedl v souvislosti s přijetím stanovisek INT/971 „Politika hospodářské soutěže připravená na nové výzvy“ a INT/981 „Státní podpora / zdravotní a sociální služby“ diskusi o přezkumu politiky hospodářské soutěže připravené na nové výzvy.

568. plenární zasedání EHSV - březen 2022

1 měsíc 3 týdny ago
Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 568. hybridním plenárním zasedání ve dnech 23. – 24. března 2022: schválil 27 stanovisek; vedl diskusi o usnesení Válka na Ukrajině a její hospodářský, sociální a environmentální dopad, které se zúčastnili: Ylva Johansson, komisařka pro vnitřní věci, Anatolij Kinach, předseda ukrajinské Národní tripartitní sociální a hospodářské rady, Alexander Šubin, předseda ukrajinské platformy občanské společnosti, Gennadij Čižikov, předseda Ukrajinské obchodní a průmyslové komory, zástupce Ukrajinského národního shromáždění osob se zdravotním postižením a Michail Chodorkovskij, zakladatel nadace Open Russia; vedl diskusi o iniciativě Nový evropský Bauhaus, které se zúčastnila komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabriel; vyslechl prezentaci evropské občanské iniciativy Zachraňme včely i farmáře! Začněme se zemědělstvím, které je šetrné ke včelám a nenarušuje zdravé životní prostředí, kterou přednesl zástupce této evropské občanské iniciativy Helmut Burtscher-Schaden, PhD, biochemik, organizace GLOBAL 2000 – Friends of the Earth Austria; přijal revidovaný jednací řád Evropského hospodářského a sociálního výboru.

567. plenární zasedání EHSV - únor 2022

1 měsíc 3 týdny ago
Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 567. hybridním plenárním zasedání ve dnech 23. – 24. února 2022: schválil 18 stanovisek; vedl diskusi na téma Dopad pandemie COVID-19 na základní práva a právní stát napříč EU a budoucnost demokracie v souvislosti se stanoviskem SOC/691 k témuž tématu, které se zúčastnila místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost paní Věra Jourová; vedl diskusi na téma Jak zajistit, aby byl cestovní ruch odolnější, inovativnější a udržitelnější? v souvislosti se stanoviskem I

566. plenární zasedání EHSV - leden 2022

1 měsíc 3 týdny ago
Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 566. hybridním plenárním zasedání ve dnech 19. – 20. ledna 2022: schválil 16 stanovisek; vyslechl prezentaci priorit francouzského předsednictví, které se na dálku zúčastnil státní tajemník pro evropské záležitosti ve francouzské vládě Clément Beaune; vedl diskusi týkající se Evropského roku mládeže 2022, které se zúčastnila zástupkyně programu „Mladí političtí vůdci“ AnneKjær Bathel, generální tajemník Evropského fóra mládeže Joe Elborn a předsedkyně Evropského řídícího výboru pro mládež při Radě Evropy Miriam Teuma.

565. plenární zasedání EHSV - prosinec 2021

1 měsíc 3 týdny ago
Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 565. hybridním plenárním zasedání ve dnech 8. – 9. prosince 2021: schválil 36 stanovisek; vedl diskusi na téma Priority EU pro oživení a provádění pracovního programu Evropské komise na rok 2022, jíž se zúčastnili předsedkyně Evropské komise Ursula Von der Leyen a místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled Maroš Šefčovič; vedl diskusi na témata udržitelné financování a boj proti praní peněz (v souvislosti se stanovisky ECO/559, ECO/560 a ECO/555), jíž se zúčastnila komisařka pro finanční služby, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů Mairead McGuinness; vedl diskusi na téma balíček „Fit for 55“ – Budování odolného a udržitelného rámce pro budoucnost EU (v souvislosti se stanovisky TEN/749, TEN/748, TEN/750 a TEN/759), jíž se zúčastnila komisařka pro energetiku Kadri Simson; slavnostně předal Cenu EHSV pro občanskou společnost.

564. plenární zasedání EHSV - říjen 2021

1 měsíc 3 týdny ago
Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 564. hybridním plenárním zasedání ve dnech 20. – 21. října 2021: schválil 30 stanovisek; vedl diskusi na téma Budoucnost obchodní politiky EU v měnícím se globálním kontextu, jíž se zúčastnil Jean-Marie Paugam, zástupce generálního ředitele Světové obchodní organizace; vedl diskusi na téma Dlouhodobá strategie pro venkovské oblasti, jíž se zúčastnil Janusz Wojciechowski, komisař pro zemědělství; vedl diskusi na téma Nová průmyslová strategie, jíž se zúčastnil Padmashree Gehl Sampath, Berkman Klein Fellow, Harvardská univerzita.

563. plenární zasedání EHSV - září 2021

1 měsíc 3 týdny ago
Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 563. hybridním plenárním zasedání ve dnech 22. – 23. září 2021: schválil 23 stanovisek; vedl diskusi diskuse o politice soudržnosti, které se zúčastnila komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira; vedl diskusi na téma Zajištění svobody a rozmanitosti sdělovacích prostředků v Evropě, které se zúčastnil generální tajemník organizace Reportéři bez hranic Christophe Deloire a generální tajemník Evropské federace novinářů Ricardo Gutiérrez.

562. plenární zasedání EHSV - červenec 2021

1 měsíc 3 týdny ago
Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 562. hybridním plenárním zasedání ve dnech 7. – 8. července 2021: schválil 14 stanovisek; vyslechl prezentaci Priority slovinského předsednictví (v souvislosti se stanoviskem SOC/684), kterou přednesl Anže Logar, ministr zahraničních věcí Slovinska; vedl diskusi na téma Ekonomika v době po pandemii COVID-19 ve službách všech – na cestě k ekonomice blahobytu?, které se zúčastnili Tim Jackson, ekonom, Fabrice Murtin, ekonom, Sandrine Dixson-Declève, spolupředsedkyně Římského klubu, a James Watson, ekonomický ředitel BusinessEurope; vedl diskusi Umělá inteligence a skutečné hodnoty: Naše digitální budoucnost (v souvislosti se stanovisky INT/933, INT/942 a INT/943), které se zúčastnil Jayant Narayan, vedoucí v rámci sektoru Umělá inteligence a strojové učení Světového ekonomického fóra, který se podílí na řízení Global AI Action Alliance.

561. plenární zasedání EHSV - červen 2021

1 měsíc 3 týdny ago
Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 561. hybridním plenárním zasedání ve dnech 9. – 10. června 2021: schválil 17 stanovisek; vedl diskusi a schválil usnesení k příspěvku EHSV k pracovnímu programu Evropské komise na rok 2022; vedl diskusi o Zelené dohodě pro Evropu (v souvislosti se stanoviskem INT/903 Zelenou dohodu nelze realizovat bez sociální dohody), které se zúčastnil výkonný místopředseda Evropské komise pro Zelenou dohodu pro Evropu, pan Frans Timmermans; vedl diskusi na téma Právní stát, nová strategie uplatňování Listiny základních práv a evropský akční plán pro demokracii (v souvislosti se stanovisky SOC/671 a SOC/672), které se zúčastnil evropský komisař pro spravedlnost, pan Didier Reynders.
Zaškrtnuto
18 minut 40 sekund ago
Českomoravská konfederace odborových svazůA
Subscribe to ČMKOS feed