SONDY

Jednostranné snížení úvazku není možné

3 měsíce 2 týdny ago
Pracuji jako pedagogický pracovník na střední škole. Naše škola má méně žáků a ředitel mně sdělil, že mi proto bude muset snížit úvazek. Může to udělat bez mého souhlasu?

Stravenka za sobotní směnu

3 měsíce 2 týdny ago
Jsem zaměstnaný v jedné obchodní společnosti a jsem členem závodního výboru odborové organizace. Lze tzv. stravenku poskytnut zaměstnancům i při sobotní směně? Normálně zaměstnanci v naší firmě pracují klasicky od pondělí do pátku. Zaměstnavatel nám při kolektivním vyjednávání tvrdí, že mu zákon o daních z příjmů zakazuje poskytovat stravenky i za práci v sobotu, protože to není směna, ale práce přesčas. V kolektivní smlouvě máme ujednání, že za odpracovanou směnu se pro účely stravování považuje přítomnost zaměstnance v práci po dobu nejméně 3 hodin během jeho stanovené směny.

Práce z domova z důvodu péče o dítě

3 měsíce 2 týdny ago
Za několik měsíců mi skončí rodičovská dovolená a mám se vracet zpět do práce. Četla jsem, že můžu zaměstnavatele požádat o zkrácený úvazek a zaměstnavatel mi to musí umožnit. Pokud bych zaměstnavatele požádala, abych kvůli péči o dítě mohla někdy pracovat z domova, platí také, že mi musí vyhovět?

Může mi zaměstnavatel dát výpověď kvůli anonymním pomluvám?

3 měsíce 2 týdny ago
Mému zaměstnavateli někdo doručil několik anonymních e-mailů a dopisů obsahujících nepravdivá tvrzení o tom, jak pracuji, jak se chovám k zákazníkům apod. Zaměstnavatel si mě zavolal a sdělil mi, že pokud se budou podobné stížnosti opakovat, dá mi výpověď pro porušení mých povinností. Lze se proti takovému postupu nějak bránit?

Otazníky kolem odstupného

3 měsíce 2 týdny ago
V kolektivní smlouvě máme uvedeno, že odstupné nenáleží zaměstnanci, u něhož při organizačních změnách dochází k převodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele, ani zaměstnanci, který koná u zaměstnavatele práci ve vedlejším pracovním poměru. Je to tak správně?

Nemocenské u dohody o pracovní činnosti

3 měsíce 2 týdny ago
Zaznamenala jsem, že i zaměstnanci pracující na základě dohody o pracovní činnosti mají právo na nemocenské od zaměstnavatele a potom od správy sociálního zabezpečení. Podle jakých pravidel se stanovuje jeho výše, když zaměstnanec pracuje v nepravidelném režimu, tzv. na zavolanou? V různých měsících odpracuje různý počet hodin. Stanovuje se pak nemocenské z nějakého průměru? Pokud ano, jaká je rozhodná doba?

Omezení doby strávené u lékaře

3 měsíce 2 týdny ago
Můj zaměstnavatel vnitřním předpisem stanovil, že na dobu návštěvy lékaře za účelem vyšetření či ošetření, které není pracovnělékařskou prohlídkou, se poskytuje volno maximálně na dobu půl dne. Je takové omezení možné?

Společná odpovědnost za svěřené hodnoty

3 měsíce 2 týdny ago
Pracujeme v obchodě jako skladníci. Ve skladu je zamykatelná část určená pro skladování zvláštního zboží. Do této části mají všichni skladníci přístup, všichni máme také podepsané dohody o hmotné odpovědnosti. Několikrát jsme již viděli, že do skladu vcházel i zástupce vedoucího prodejny, má tedy zřejmě také svůj klíč, ale nemá uzavřenou dohodou o hmotné odpovědnosti. Co se stane, když se ve skladu něco ztratí? Budou škodu nahrazovat jenom skladníci na základě hmotné odpovědnosti, anebo se můžeme odvolat na to, že do skladu měla přístup ještě další osoba?

Přiměřená doba na oddech a jídlo

3 měsíce 2 týdny ago
Pracuji v 12hodinových směnách. Zaměstnavatel mně neumožňuje čerpat přestávku v práci na jídlo a oddech a nutí mě, abych pracoval po celou dobu přítomnosti na pracovišti, tj. 12 hodin. Z pracovní doby mi však odečítá dvě přestávky v práci a neposkytuje za ně mzdu, ačkoliv jsem je nečerpal a ani čerpat nemohl. Usuzuji, že jeho postup není správný. Nebo se mýlím?

Cestovní náhrady při jízdě mimo zpevněnou komunikaci

3 měsíce 2 týdny ago
Pracuji u soukromé firmy. Pracovní cesty, na které mě zaměstnavatel vysílá, realizuji svým soukromým vozidlem na základě dohody se zaměstnavatelem. Tyto cesty jsou z velké většiny mimo pozemní komunikace, avšak mé cestovní náhrady jsou počítány podle vyhlášky, jako bych se pohyboval v ideálních podmínkách na asfaltových cestách. Amortizace je stanovena podle vyhlášky na 4,70 Kč/km a spotřeba je mi počítána podle velkého technického průkazu. Má zaměstnavatel možnost přihlédnout k tomu, že se pohybuji mimo pozemní komunikace a zpevněné cesty a že nejedu optimální rychlostí?

Kouření na venkovním pracovišti

3 měsíce 2 týdny ago
Jsem zaměstnaný u stavební firmy. Na každé stavbě většina pracovníků prakticky všude kouří, což mi jako zapřisáhlému nekuřákovi hodně vadí. Při své práci se vždy pohybuju po celé stavbě a jsem nucený, i když ne nepřetržitě, pasivně kouřit. Je mi zaměstnavatel povinen zajistit nekuřácké pracoviště? Pokud ano a on tak neučiní, mohu dát výpověď z toho důvodu, že zaměstnavatel neplní svoje zákonné povinnosti?

Doba určitá v rozporu se zákonem

3 měsíce 2 týdny ago
Zaměstnavatel se mnou několikrát uzavřel pracovní poměr na dobu určitou. Myslím, že už jsem správně měl mít pracovní poměr na dobu neurčitou, ale na začátku roku 2022 jsem znovu podepsal prodloužení na dobu určitou do konce roku. Znamená to, že už mám pracovní poměr na dobu neurčitou? Musím kvůli tomu na inspektorát práce nebo k soudu?
Zaškrtnuto
32 minuty 53 sekundy ago
e-sondy
Subscribe to SONDY feed