SONDY

Máme na európske platy? Máme!

2 měsíce ago
Monika Uhlerová, viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR, poskytla Sondám exkluzivní ekonomickou analýzu, která odhaluje závažnou skutečnost, že nezaostáváme za vyspělou EU jen v úrovni nízkých mezd a platů, ale tato propast existuje i v tom, co nám zůstává z našich příjmů po odečtení nezbytných životních nákladů, například na bydlení a energie. Tento rozbor boří mýty o nízkých životních nákladech ve východních zemích EU. (Text autorky zveřejňujeme ve slovenštině, blízkost našich společných problémů je podobná jako naše jazyky.)

Kratší pracovní doba a zkrácená pracovní doba

2 měsíce ago
Můžete, prosím, vysvětlit základní rozdíly mezi kratší a zkrácenou pracovní dobou? Mám pocit, že v tom řada lidí nemá úplně jasno. "Máte pravdu. V praxi se tyto pojmy často zaměňují nebo jsou považovány za jedno a totéž, což je hluboký omyl..."

Zbytečné strašení veřejnosti

2 měsíce ago
Komentář Národní rozpočtová rada (NRR) zveřejnila svou Zprávu o dlouhodobé udržitelnosti českých veřejných financí. Vzhledem k tomu, že se jedná o první zásadní dokument tohoto nově zřízeného nezávislého orgánu dohledu, očekávala ČMKOS se zájmem jeho výsledek. Bohužel první dokument očekávání zklamal.

Proč začíná být v Rakousku zaměstnancům „ouzko“?

2 měsíce ago
Komentář Často při propagaci našeho magazínu uvádíme, že Sondy přinášejí informace, které jinde nenajdete. Dnešní číslo je toho opět důkazem. Na straně 26 se podrobně dočtete o tom, co vyvolalo u našich sousedů stotisícovou demonstraci ve Vídni. Naše média to nechává naprosto netečná. Rakousko - vzor sociálního partnerství, kde doposud nebylo třeba domáhat se požadavků na náměstích – se mění, a to v záležitosti, která se bytostně dotýká zaměstnanců.

V Rakousku jde o sociální smír

2 měsíce ago
Ze zahraničí: Horký podzim u našich sousedů Ačkoli to v českých médiích není patrné, Rakousko zažívá horký podzim. Důvodem jsou rozhodnutí tamní pravicové vlády, o které z českých mainstreamových médií víme vlastně jen to, že v otázce imigrace zaujímá postoje podobné těm našim. Prakticky vůbec se u nás nepíše o tom, že současná rakouská vláda dělá kroky, zhoršující postavení tamních zaměstnanců a měly by oslabit i odbory.

Dostanou pošťáci zaplaceno?

2 měsíce ago
Poštovní služby jsou službou veřejnosti Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb obhájil 15. 11. 2018 v Senátu PČR „Petici za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb“. Senát ve svém usnesení označil petici jako důvodnou a žádá ministerstvo vnitra a ministerstvo financí, aby ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a Českou poštou našla a realizovala udržitelné řešení v případě ztrátových služeb. Je to další krok pro zlepšení pracovních a mzdových podmínek pošťáků.

Kratší pracovní úvazek a minimální mzda. Jak se dopočítat

2 měsíce ago
Kratší pracovní dobu, tedy pod rozsah běžné týdenní pracovní doby 40 hodin, si může dohodnout pouze konkrétní zaměstnanec individuálně se zaměstnavatelem. Naproti tomu zkrácenou pracovní dobu předepisuje zákoník práce pro určité druhy prací nebo provozy: U zaměstnanců pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu 37,5 hodiny týdně, s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem rovněž 37,5 hodiny týdně, s dvousměnným pracovním režimem 38,75 hodiny týdně.

Přichází svět bez práce a naši politici to ignorují

2 měsíce ago
V Česku se dohadujeme o pár stovek navýšení minimální mzdy  V Německu navrhují celoroční placené volno pro zaměstnance Tři měsíce trvalo dohadování, o kolik vláda zvedne minimální mzdu – jestli o patnáct set, jak navrhovaly odbory a ministryně Jana Maláčová, nebo o osm set, jak navrhovali čeští podnikatelé. Jenže celý tento spor začíná být k pláči, pokud se podíváme vedle do Německa, kde vládní sociální demokraté přiznávají, že placená práce časem přestane stačit k tomu, aby se lidé důstojně uživili. A přicházejí s něčím, co zní v Česku jako sci-fi: navrhují jednoroční placené volno pro zaměstnance.

Návrh novely zákona o státní službě je plný nedostatků

2 měsíce ago
Odborový svaz státních orgánů a organizací: novelu v předložené podobě odmítáme Senát bude projednávat návrh novely zákona o státní službě. Odborový svaz státních orgánů a organizací však nadále tento návrh odmítá v předložené podobě. Podle svazu hrozí destabilizací a posílením politického vlivu na státní správu. 

Vyčerpaný trh práce motivuje podniky k robotizaci

2 měsíce 1 týden ago
Nejvíce personální krize postihla logistiku a výrobu Největší krizi kvůli nedostatku pracovních sil nyní zažívají podniky v oblasti výroby a logistiky, které se bez lidí prostě neobejdou. Mnohé firmy již v rámci boje o talenty vystřílely všechny dostupné zbraně. Stále více také začínají investovat do automatizace a robotizace.

Elektronické neschopenky přicházejí

2 měsíce 1 týden ago
Lékaři mají od července 2019 povinně odesílat část neschopenek elektronicky Vláda schválila novelu zákona o nemocenském pojištění, podle kterého mají lékaři od července 2019 začít část neschopenek vyplňovat elektronicky. Ministerstvo práce označilo změnu za první etapu zavádění e-neschopenek. Právě v červenci má skončit tzv. karenční doba a zaměstnanci budou mít opět proplacené i první tři dny nemocenské. Zaměstnavatelé to ale podmiňovali právě zavedením e-neschopenek, aby mohli své nemocné lépe kontrolovat.

Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí zbytečně vystrašila veřejnost

2 měsíce 1 týden ago
Josef Středula: Po odborné stránce dokument zklamal Před týdnem zveřejnila Národní rozpočtová rada (NRR) svou Zprávu o dlouhodobé udržitelnosti českých veřejných financí. Vzhledem k tomu, že se jedná o první zásadní dokument tohoto nově zřízeného nezávislého orgánu dohledu, očekávala Českomoravská konfederace odborových svazů se zájmem jeho výsledek. Bohužel první dokument očekávání zklamal.

Ekonomika zpomaluje, vzniká méně firem

2 měsíce 1 týden ago
Přes určité zpomalení nových podniků stále přibývá vysokým tempem Letos bylo v ČR založeno 22 896 nových firem, což je 1 103 méně než ve stejném období loňského roku. Přitom v roce 2017 vzniklo nejvíc firem od předkrizového roku 2007. Roste poměr mezi vzniklými a zaniklými společnostmi, celkový počet firem se tak letos zvýšil jen o 13 771 na 489 389.

Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy

2 měsíce 1 týden ago
Neradostné výsledky průzkumu v 50 tisících podniků Jsou bezpečnostní rizika na evropských pracovištích dostatečně monitorována a jak zodpovědně k nim zaměstnavatelé i zaměstnanci přistupují? A jak k těmto rizikům přistupuje Česká republika? Na tyto i jiné další otázky dává odpověď Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik ESENER 2, realizovaný Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

S mandatorními výdaji v rozpočtu může být potíž, jsou nutné reformy

2 měsíce 1 týden ago
Ekonomové diskutují o strategii hospodářské politiky do budoucna Návrh rozpočtu na příští rok počítá s výdaji 1,5 biliónu korun. Z více než poloviny tuto částku tvoří platy zaměstnanců státu, příspěvky na chod sociálních zařízení, důchody, sociální dávky a další. Tedy tzv. mandatorní výdaje, které je ze zákona nutné vyplatit, ať jsou ekonomická situace a příjmy státu jakékoliv. Jakou hospodářskou politikuje zapotřebí přijmout, aby se potřebné peníze v ekonomice vybraly i v příštích letech, bez ohledu na ekonomický cyklus?

Pracovní úraz zaměstnance jiného zaměstnavatele

2 měsíce 1 týden ago
Jak správně postupovat, aby došlo k naplnění ustanovení § 105 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., kde je mimo jiné napsáno, že o pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele je zaměstnavatel podle věty první (u něhož k pracovnímu úrazu došlo) povinen bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností... Jsme např. povinni šetřit pracovní i úrazy zaměstnanců cizích firem?

Rovnováha mezi prací a osobním životem nabývá na důležitosti

2 měsíce 2 týdny ago
I ve směnném režimu jde skloubit práce s rodinou, důležitý je přístup zaměstnavatele Work-life balance, tedy rovnováha mezi pracovním a osobním životem, je v současné době pro uchazeče o zaměstnání jedním z rozhodujících kritérií. Firmy proto mění svůj postoj a přicházejí na to, že individuální přístup, větší volnost a vycházení vstříc požadavkům, je způsob, jak si stávající zaměstnance udržet, nebo přilákat nové.

Až tu budou tři miliony důchodců...

2 měsíce 2 týdny ago
Diskuse v pořadu Duel: Migranti problém s penzemi nevyřeší, varuje Národní rozpočtová rada Až půjdou Husákovy děti do důchodu, čeká Českou republiku zvrat. Pokud se nezmění daně a penzijní systém, republika spadne do obřího dluhu, varuje Národní rozpočtová rada. Dojdou peníze na důchody a na zdravotní péči? Sledujte video pořadu Duel s předsedkyní rady Evou Zamrazilovou a poradcem premiéra Martinem Fassmannem, který je zároveň vedoucím makroekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS).
Zaškrtnuto
1 hodina 29 minut ago
e-sondy
Subscribe to SONDY feed