Akce Výboru ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů

Dne 16. května 2019 se v IMPACT HUB Praha, pod záštitou Friedrich - Ebert - Stiftung a Výboru ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů, uskutečnila vzdělávací akce pod názvem „Aktuální genderové otázky pracovního trhu.“

Této akce se zúčastnily členky OS TOK.