9. Plenární schůze OS TOK

7. prosince 2016 se v zasedací místnosti v Domě odborových svazů uskutečnila
9. Plenární schůze OS TOK.

Jednání zahájil předseda OS TOK Zdeněk Heller.

Pozvání k účasti přijaly zástupkyně partnerského odborového svazu IOZ, ze Slovenska, předsedkyně IOZ, JUDr. Marta Brodzianska a členka předsednictva IOZ Mária Kotesová.

Plenární schůze mimo jiné projednala a schválila materiály, důležité pro činnost svazu v roce 2017.

Zásadně a jednomyslně zamítla neakceptovatelná kritéria ATOK, podmiňující v KSVS pro rok 2017 mzdový nárůst v odvětví ve výši 4%.


Členové Pléna OS TOK


Schvalování předkládaných materiálů


Předsedkyně IOZ, JUDr. Marta Brodzianska při svém vystoupení


 JUDr. A. Plhová při předkládání návrhu změn do Stanov OS TOK a dalších dokumentů