Agregátor

573. plenární zasedání EHSV - říjen 2022

1 den 7 hodin ago
Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 573. hybridním plenárním zasedání ve dnech 26. – 27. října 2022: schválil 31 stanovisek; přijal usnesení na téma Zažehnání existenční hrozby díky společnému úsilím: sociální partneři a občanská společnost za provádění ambiciózních opatření v oblasti klimatu – které se zúčastnila Pegah Moulana, koordinátorka zodpovědná za propagaci v organizaci Youth and Environment Europe; vedl rozpravu o obnovené dohodě o spolupráci mezi Evropskou komisí a Evropským hospodářským a sociálním výborem a vedl rozpravu o pracovním programu Evropské komise na rok 2023 za účasti Maroše Šefčoviče, místopředsedy Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled; vedl rozpravu o zlepšení účasti žen na podnikání a zaměstnanosti: problematika genderu a intersekcionality – pořádanou v souvislosti s Týdnem genderové rovnosti v Evropském parlamentu a s přijetím stanoviska Posílení rovnosti v EU (SOC/724) a stanoviska Rodinní příslušníci pečující o osoby se zdravotním postižením a starší osoby (SOC/730) – které se zúčastnila Evelyn Regner, místopředsedkyně Evropského parlamentu; vedl rozpravu Strategická vize pro transformaci energetiky v zájmu dosažení strategické autonomie EU – pořádanou v souvislosti s přijetím stanoviska TEN/770 – které se zúčastnil prof. Leonardo Meeus.

572. plenární zasedání EHSV - září 2022

6 dnů 8 hodin ago
Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 572. hybridním plenárním zasedání ve dnech 21. – 22. září 2022: schválil 28 stanovisek; vedl rozpravu o úloze organizované občanské společnosti a měst, pokud jde o odolnost a oživení v kontextu asymetrických šoků a nepředvídaných krizí za účasti náměstka MMR ČR Radima Sršně; vedl rozpravu o zajištění účinných a přístupných unijních politik v oblasti zdraví a péče připravených na budoucí výzvy za účasti Margaritise Schinase, místopředsedy Evropské komise pro podporu evropského způsobu života; vedl rozpravu k tématu Malé a střední podniky v Evropě – výzvy a vyhlídky za účasti Davida Clarinvala, místopředsedy vlády a ministra pro střední třídy, osoby samostatně výdělečně činné, malé a střední podniky, zemědělství, institucionální reformy a demokratickou obnovu (Belgie), Isabelle Schömann, konfederální tajemnice Evropské konfederace odborových svazů (EOK) a Véronique Willems, generální tajemnice organizace SMEunited; vedl rozpravu k důstojná práce na celém světě – pořádané v souvislosti se stanoviskem SOC/727 – za účasti Heinze Wernera Kollera, regionálního ředitele – Regionální kancelář MOP pro Evropu a Střední Asii.

Otevřený dopis předsedovi vlády s žádostí o jednání o platech na rok 2023

2 týdny 1 den ago
Žádost o jednání o platech na rok 2023 ve formátu zástupci OS sdružených v ČMKOS a K5 - otevřený dopis   Vážený pane předsedo vlády, navazuji na žádost, kterou jsem Vám zaslal jako mluvčí odborových svazů RoPo zastupující odboráře a zaměstnance ve veřejných službách a správě dne 19. 10. 2022. Musím však bohužel připomenout, že citovaná žádost zůstala do dnešního dne bez Vaší reakce. Dne 27. září 2022 se uskutečnilo poslední jednání představitelů odborových svazů sdružených v ČMKOS se zástupci politických stran vládní koalice (K5). Na tomto jednání však k dohodě o valorizaci platů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě na rok 2023 nedošlo. Obě strany se ale dohodly na dalším jednání, a to v co nejdřívějším termínu! S politováním musím konstatovat, že do dnešního dne nebyl z Vaší strany termín tohoto dalšího jednání stanoven, ač o to byl dne 12.10.2022 a opětovně 2. 11. 2022 formou SMS požádán i ministr práce a sociálních věcí jako garant odměňování zaměstnanců ve veřejném sektoru. Pro Vaši informaci uvádím, že v poslední době reflektuji vzrůstající nespokojenost zaměstnanců veřejných služeb a správy s liknavostí Vlády ČR při řešení valorizace platů na rok 2023. Na základě výše uvedeného se na Vás obracím, jako sociální partner, s žádostí o stanovení termínu jednání tak, aby otázka valorizace platů zaměstnanců ve veřejném sektoru byla vyřešena do konce tohoto roku.   Děkuji a jsem s úctou V Praze dne 16. listopadu 2022 Bc. Pavel Bednářpředseda OS SOO a mluvčí OS RoPo

Prohlášení odborových svazů ČMKOS přednesené na demonstraci dne 8. října 2022

1 měsíc 3 týdny ago
Členské odborové svazy ČMKOS působící ve všech odvětvích průmyslu, výroby a těžby surovin, ve vědě a výzkumu, v obchodu a ve službách, včetně těch veřejných, a ve veřejné správě vyzývají vládu, aby urychleně řešila současnou kritickou situaci v České republice. Chceme, aby vláda přijala účinná opatření ke zkrocení inflace, a to především výraznou regulací cen energií a marží. Nechceme nic jiného než to, co dělají již půl roku i déle jiné země Evropské unie – a jejich míra inflace je ve srovnání s Českou republikou podstatně nižší.

Demonstrace ČMKOS proti chudobě: vládo, je „pět minut po dvanácté“

2 měsíce 1 týden ago
Vláda svým otálením nechala situaci dojít do stavu, kdy v naší zemi máme jednu z nejvyšších inflací v EU, domácnostem se propadá kupní síla a firmy ztrácí konkurenceschopnost. Na vládu opakovaně apelujeme již od jejího nástupu, aby začala situaci řešit, předkládáme ji konkrétní řešení a opatření jak postupovat, nabízíme pomoc. Vláda dlouhé měsíce mlčí a její představitelé namísto toho, aby lidem a firmám skutečně pomohli, situaci jednoduše ignorují.

Stanovisko ČMKOS k návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2023

2 měsíce 2 týdny ago
ČMKOS byl předložen během minulého týdne ve dvou „tranších“ Návrh státního rozpočtu, ve kterém absentuje celá řada zásadních opatření, které jsou dopracovávány a projednávány v současných dnech („zastropování“ cen energií pro obyvatelstvo a firmy, daně z mimořádných zisků, úsporný tarif). ČMKOS nebyla při přípravě a projednání těchto návrhů konzultována. Vyhrazuje si proto se k těmto řešením vyjádřit ve chvíli, kdy jí budou předložena v kompletním stavu, včetně propočtu dopadů na veřejné finance a jednotlivé skupiny spotřebitelů.

ČMKOS na Veletrhu práce Profesia days 2022

2 měsíce 2 týdny ago
Zveme vás na veletrh práce Profesia days 2022, který se bude konat ve dnech 12. - 13. října v Praze.  11. ročník veletrhu práce Profesia days přinese široké veřejnosti příležitosti, jak a kde najít dobrou práci. Návštěvníkům nabídne přímé setkání s personalisty z řady českých i mezinárodních firem a možnost pobavit se o nabízených pracovních pozicích. Bude připraven bohatý doprovodný program ve formě inspirativních přednášek, poradenské zóny, konzultace CV, koučinku, testování IT znalostí a cizích jazyků, atd. Již tradičně bude součástí poradenské zóny také stánek ČMKOS, ve kterém budeme návštěvníkům vysvětlovat roli odborů v pracovním životě a poskytovat bezplatné právní poradenství z oblasti pracovního práva.  

Odbory v regionech 2022

2 měsíce 3 týdny ago
Po covidové pauze se opět vracíme se stánkem ČMKOS do regionů. Těšíme se na vás.   Nadcházející místa a termíny: 20. 9. Opava, Horní náměstí od 9.00 do 15.30 21. 9. Šternberk, Hlavní náměstí od 9.30 do 15.30

Jednostranné snížení úvazku není možné

3 měsíce 2 týdny ago
Pracuji jako pedagogický pracovník na střední škole. Naše škola má méně žáků a ředitel mně sdělil, že mi proto bude muset snížit úvazek. Může to udělat bez mého souhlasu?

Stravenka za sobotní směnu

3 měsíce 2 týdny ago
Jsem zaměstnaný v jedné obchodní společnosti a jsem členem závodního výboru odborové organizace. Lze tzv. stravenku poskytnut zaměstnancům i při sobotní směně? Normálně zaměstnanci v naší firmě pracují klasicky od pondělí do pátku. Zaměstnavatel nám při kolektivním vyjednávání tvrdí, že mu zákon o daních z příjmů zakazuje poskytovat stravenky i za práci v sobotu, protože to není směna, ale práce přesčas. V kolektivní smlouvě máme ujednání, že za odpracovanou směnu se pro účely stravování považuje přítomnost zaměstnance v práci po dobu nejméně 3 hodin během jeho stanovené směny.

Práce z domova z důvodu péče o dítě

3 měsíce 2 týdny ago
Za několik měsíců mi skončí rodičovská dovolená a mám se vracet zpět do práce. Četla jsem, že můžu zaměstnavatele požádat o zkrácený úvazek a zaměstnavatel mi to musí umožnit. Pokud bych zaměstnavatele požádala, abych kvůli péči o dítě mohla někdy pracovat z domova, platí také, že mi musí vyhovět?

Může mi zaměstnavatel dát výpověď kvůli anonymním pomluvám?

3 měsíce 2 týdny ago
Mému zaměstnavateli někdo doručil několik anonymních e-mailů a dopisů obsahujících nepravdivá tvrzení o tom, jak pracuji, jak se chovám k zákazníkům apod. Zaměstnavatel si mě zavolal a sdělil mi, že pokud se budou podobné stížnosti opakovat, dá mi výpověď pro porušení mých povinností. Lze se proti takovému postupu nějak bránit?

Otazníky kolem odstupného

3 měsíce 2 týdny ago
V kolektivní smlouvě máme uvedeno, že odstupné nenáleží zaměstnanci, u něhož při organizačních změnách dochází k převodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele, ani zaměstnanci, který koná u zaměstnavatele práci ve vedlejším pracovním poměru. Je to tak správně?