ČMKOS

ANALÝZA: Přínosy a náklady přistoupení ČR k eurozóně

6 dnů 3 hodiny ago
Studie je přímým pokračováním zásadních ekonomických analýz Českomoravské konfederace odborových svazů, zpracovaných těmito autory v posledních letech. Především „Vize ČMKOS pro Českou republiku“ (2012) a „Vize změny hospodářské politiky ČR“ (2015) a také studii „Mýty, fakta, souvislosti kolem nemzdových nákladů práce“ (2016).

Mezinárodní den žen: Za férovější sladění práce a mateřství

1 týden 6 dnů ago
Již třetím rokem vede ČMKOS rozsáhlou kampaň proti levné práci v České republice. Její výsledky jsou povzbuzující, jelikož se podařilo dosáhnout výrazného zvýšení minimální mzdy, nastolil se trend zvyšování platů ve veřejné sféře, zejména pedagogů, zlepšily se podmínky pro kolektivní vyjednávání vyšších mezd. Kampaň pokračuje, zejména současná ekonomická situace je pro ni příznivá. Ve svém úsilí o zvýšení výdělků a odstraňování jejich rozdílů pokračuje i Evropská odborová konfederace (EOK), jíž je ČMKOS aktivním členem. Jedním z cílů kampaně ČMKOS je snížit, ba nejlépe odstranit, rozdíl v odměňování žen ve srovnání s muži. Tato propast ve mzdách a platech stále přetrvává po celé Evropě, přičemž jednou z nejhlubších je v ČR, kde tento rozdíl činí v průměru 22%. Příčin nižších příjmů žen je celá řada, jsou propojené a pevně zakořeněné: stereotypní nahlížení na roli žen jak na pracovištích, tak v rodinném životě, feminizace některých odvětví atd. Velkým problém je slaďováním pracovního, rodinného a soukromého života. Ve spojitosti s letošním Mezinárodním dnem žen chtějí evropské odbory zviditelnit a zesílit podporu přijetí návrhu směrnice, který předložila Evropská komise a jejímž cílem je zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Navrhovaná konkrétní opatření se zaměřují na uplatňování zásady rovnosti příležitostí mezi ženami a muži na trhu práce a rovného zacházení na pracovišti. Rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů na trhu práce jsou nejvíce patrné v případě rodičů a osob s pečovatelskými povinnostmi, což se znatelně promítá do rozdílného odměňování žen a mužů. Tyto rozdíly ovlivňují výši důchodů žen a mužů, a je známo, že se podílejí na vyšším riziku chudoby žen ve stáří. Návrh směrnice je důležitým počinem z hlediska evropského práva, neboť se zabývá placenou otcovskou dovolenou, nepřenosnou částí rodičovské dovolené, umožněním péče o děti a závislé členy rodiny, možnostmi flexibilních pracovních podmínek. EOK zdůrazňuje, že nová práva by umožnila, že řada žen v EU by se nemusela vzdát zaměstnání, pokud si to nepřejí nebo nemohou. Snížily by se výdaje na péči, které jsou spojeny se zdravotními a sociálními službami, a zaměstnaným otcům by bylo umožněno, aby měli podíl na péči a přispěli k praktickému prosazování rovnosti žen a mužů. ČMKOS podporuje přijetí směrnice v rámci kampaně EOK. Kromě toho ČMKOS přichází s návrhem na indexaci mezd rodičů na rodičovské v souladu s růstem mezd v podniku, což by bylo konkrétním krokem ke snižování rozdílu v odměňování a snížení ztráty v příjmech pečujícího rodiče. ČMKOS v této souvislosti rovněž soudí, že je nutné, aby byly podle školského zákona vytvořeny podmínky, které umožní umístit bez problémů již dvouleté děti do mateřských škol, budou-li to rodiče potřebovat.

TISKOVÁ ZPRÁVA: Odbory jsou odbory, ne lobbistická skupina

3 týdny 6 dnů ago
Zákulisní a netransparentní lobbing je v ČR reálný problém, na který upozorňovaly i odbory. Protože právní úprava mířící na lobbisty v Česku dosud chybí, minulá vláda přistoupila k vypracování věcného návrhu zákona. V zahraničí se lobbing běžně reguluje, v posledních letech obdobné úpravy přijalo Maďarsko, Slovinsko, Rakousko. Nyní se tímto problémem začala zabývat stávající vláda v demisi a navázala na úpravu, kterou připravoval ministr pro lidská práva Sobotkovy vlády.

Únorové vydání časopisu Sondy Revue

1 měsíc 2 týdny ago
Hlavní témata, která naleznete v únorovém vydání Sondy REVUE: Odbory udávají v médiích mzdový tón, zaměstnanci bohatnou Cestovní náhrady v roce 2018 Češi jsou nejen levní, ale pracují o 10 let déle než Němci 16 stran aktuálního právního servisu Časopis můžete objednat prostřednictvím e-mailu sondy-odbyt@cmkos.cz.

Soutěž o nejlepší příběh spojený s odbory

1 měsíc 3 týdny ago
Zapojte se do soutěže o nejlepší příběh spojený s odbory, kterou dnešním dnem vyhlašuje Českomoravská konfederace odborových svazů.   Tři nejlepší autoři se mohou těšit na gastronomický zážitek spojený s diskusí s předsedou ČMKOS a absolutní vítěz bude navíc ve dnech 27. – 28. dubna 2018 hostem VII. Sjezdu ČMKOS.

TISKOVÁ ZPRÁVA: Návrh novely zákona o státní službě

1 měsíc 3 týdny ago
Tisková zpráva: Návrh novely zákona o státní službě Odborový svaz státních orgánů a organizací odmítá návrh novely zákona o státní službě v předložené podobě. Ani po včerejším jednání na Ministerstvu vnitra ČR k vypořádání připomínek se nemůžeme zbavit dojmu, že hlavním cílem novely je narušení původního smyslu zákona, kterým je depolitizace a profesionalizace státní služby.

ČMKOS k prezidentské volbě

2 měsíce ago
Tisková zpráva: ČMKOS k prezidentské volbě Největší odborová centrála v ČR plně respektuje legitimní rozhodování voličů v prezidentské volbě, kteří do druhého kola z velké škály osobností vybrali dva silné kandidáty.

Lednové vydání časopisu Sondy Revue

2 měsíce ago
Hlavní témata, která naleznete v lednovém vydání Sondy REVUE: Porušování práv zaměstnanců a odborů v roce 2017 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem a nemocí z povolání Budou poslanci brát ohled na stanovisko sociálních partnerů? Co pro nájemníka znamená změna vlastníka domu Časopis můžete objednat prostřednictvím e-mailu sondy-odbyt@cmkos.cz.
Zaškrtnuto
1 minuta 20 sekund ago
Českomoravská konfederace odborových svazů
Subscribe to ČMKOS feed