ČMKOS

Reakce odborů na smrt Jana Palacha

2 dny 3 hodiny ago
Přečtěte si vyjádření odborového svazu kovoprůmyslu z 20. ledna 1969 ke smrti Jana Palacha."Chceme vás ujistit, že učiníme vše, co je v našich silách pro to, abychom naplnili ideály, pro které neváhal Jan Palach zemřít."

Josef Středula v Otázkách Václava Moravce

1 týden 5 dnů ago
Nestihli jste poslední Otázky Václava Moravce s Josefem Středulou? Můžete se podívat ze záznamu zde! Hlavním tématem byla ekonomická budoucnost naší republiky. My jasně říkáme, že má-li se zvyšovat životní úroveň, musí nastat #KonecLevnéPráce.

Nezapomeňte se přihlásit do souteže Zlaté české ručičky!

2 týdny 1 den ago
Jste kreativní a chcete pomoci dobré věci? 1. září jsme zahájili soutěž Zlaté české ručičky. Jde již o několikátý ročník soutěže pro žáky středních škol. Vytvořte hračku pro děti z dětských domovů a vyhrajte poukazy v hodnotě několika tisíc korun a vstup do zábavního Science centra!

Před sto lety: Uzákonění osmihodinové pracovní doby v prosinci 1918

4 týdny 1 den ago
Počátky samostatného Československa poznamenaly nejen velké národnostními rozpory a prudké spory o jeho hranice, ale také tíživé sociální problémy. Zemí prošla pandemie španělské chřipky, která decimovala obyvatelstvo zeslabené podvýživou a předchozími nemocemi, hospodářské potíže zasáhly všechny závody, plnící do té doby válečné zakázky. Vojáci, kteří se vraceli z fronty, nemohli proto nalézt zaměstnání, což bylo mimo jiné způsobeno i tím, že na jejich původních místech často pracovaly ženy, které je musely během války nahradit. Jen na počátku roku 1919 bylo evidováno 250000 nezaměstnaných. Ceny vzrostly závratnou rychlostí, což se ovšem vůbec nedalo říci o mzdách. Odhadovalo se, že reálná mzda poklesla na 37% úrovně roku 1913.

TISKOVÁ ZPRÁVA: Rozhodnutí Senátu ČR nepodpořit zrušení karenční doby, je plivnutí do tváře zaměstnanců

4 týdny 1 den ago
Senát proti zdraví zaměstnanců Českomoravská konfederace odborových svazů od roku 2008, kdy byla zavedena tzv. karenční doba, upozorňuje na její velmi negativní sociální a zdravotní dopady na zaměstnance. Dnešní rozhodnutí Senátu ČR nepodpořit její zrušení, je plivnutí do tváře zaměstnanců.  Senátoři, kteří proti zrušení neplacení prvních tří dnů nemoci zvedli ruku, vyslali jasný vzkaz, že je vůbec nezajímá tíživá situace zaměstnaných lidí v době, kdy onemocní.

PF 2019

1 měsíc ago
Do nového roku Vám přejeme pevné zdraví a hodně osobních i pracovních úspěchů.

Analýzy práce přesčas ve vazbě na zkracování pracovní doby

1 měsíc ago
Analýzy práce přesčas ve vazbě na zkracování pracovní doby. Tyto analýzy byly v rámci projektu a ve spolupráci s příslušnými členskými odborovými svazy zpracovány pro 5 vybraných odvětví:  dopravu, kovoprůmysl, textilní, oděvní a kožedělní průmysl, zdravotnictví a sociání péči a obchod.

TISKOVÁ ZPRÁVA: Kolektivní dohoda vyššího stupně podepsána. Zaměstnancům přinese nové benefity

1 měsíc ago
Historicky druhou Kolektivní dohodu vyššího stupně podepsali 12. prosince 2018 představitelé vlády a odborových svazů, které zastupují státní zaměstnance. Díky dohodě, platné pro roky 2019 a následující, se podařilo např. potvrdit pět dnů indispozičního volna, takzvaných sick days, rozšířit okruh odměn při životních výročích, ale také zajistit povinnost úřadů přijmout vhodná opatření, jako třeba úpravu služební doby, už od teploty v objektu 28 °C.

Podpořte svým podpisem zákon o prodejní době!

1 měsíc 4 týdny ago
Chcete pomoct dobré věci? Potřebujeme co nejvíce podpisů a vy můžete pomoci tím svým, aby obchody zůstaly o 7 svátcích uzavřeny. Petici můžete šířit jak v listinné podobě, tak v elektronické. Děkujeme vám za podporu #NeberteNámSvátky, kterou organizují odboráři z Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb. Více najdete na jejich stránkách www.uzo.cz.

TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí zbytečně vystrašila veřejnost

2 měsíce 1 týden ago
Před týdnem zveřejnila Národní rozpočtová rada (NRR) svou Zprávu o dlouhodobé udržitelnosti českých veřejných financí. Vzhledem k tomu, že se jedná o první zásadní dokument tohoto nově zřízeného nezávislého orgánu dohledu, očekávala Českomoravská konfederace odborových svazů se zájmem jeho výsledek. Vznik a fungování NRR vnímá ČMKOS jako šanci pro formulaci silného odborně kvalifikovaného, nezávislého názoru na veřejné finance.

Odborná publikace "Posouzení možností zavedení motivačních úlev z odvodů firem s vazbou na růst mezd a zkracování pracovní doby"

2 měsíce 1 týden ago
    zpracovaná v rámci projektu ESF "Posilování kapacit sociálního dialogu v oblasti zavádění zkracování pracovní doby bez snížení mzdy a využívání flexibilních forem rozvržení pracovní doby ve vazbě na produktivitu práce, konkurenceschopnost a slaďování pracovního, osobního a rodinného života"  

Sborník dobré praxe ze zahraničí

2 měsíce 1 týden ago
    zpracovaný v rámci projektu ESF "Posilování kapacit sociálního dialogu v oblasti zavádění zkracování pracovní doby bez snížení mzdy a využívání flexibilních forem rozvržení pracovní doby ve vazbě na produktivitu práce, konkurenceschopnost a slaďování pracovního, osobního a rodinného života"  

Neberte nám svátky!

2 měsíce 2 týdny ago
Řada poslanců bojuje za zrušení "zákona o otevírací době", případně o jeho zmírnění. Proč by ale zaměstnankyně a zaměstnanci v obchodních řetězcích nemohli být o svátcích doma s rodinou? Podívejte se na tiskovou konferenci UZO (Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb) k zákonu o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě.

Studijně dokumentační středisko

2 měsíce 3 týdny ago
  Všeodborový archiv i Studijní knihovna odborů jsou umístěny v druhém patře budovy DOS v místnostech č. 229 (vedoucí), 228 (archiv) a 227 (knihovna). Badatelna archivu Otevírací doba: středa-pátek 8:30 - 11:00 12:00 - 14:30případně též dle dohody. Tel: 234 462 727 E-mail: pokorny.jiri@cmkos.cz Tel: 234 462 720E-mail: jonakova.anna@cmkos.cz   Studijní knihovna odborů Výpůjční doba: pondělí - pátek 8:30 - 11:00případnědle dohody. Tel.: 234 462 732E-mail: rezankova.ivona@cmkos.cz Webové stránky: knihovna.cmkos.cz   Posláním Všeodborového archivu je shromažďovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat archivní materiál, dokumentující vývoj odborového hnutí v českých zemích (resp. Československu). Všeodborový archiv slouží praktickým potřebám ČMKOS, svazů i základních odborových organizací (např. při do

100let ČSR - Vznik Československa

2 měsíce 3 týdny ago
První republika trvala krátce, jen dvacet let, která se vtěsnala mezi dvě strašlivé války. Musela čelit agresivitě nepřátelských totalitních sil i celosvětové hospodářské krizi. Přesto se považuje za nejšťastnější období, které český národ ve své moderní historii prožil. Naši předkové si svého státu vážili. Věřili, že přes všechny obtíže se jim podaří vybudovat Československo jako stát demokratický, moderní a sociálně spravedlivý. V tomto úsilí hrály nemalou roli i odbory, které se podílely na formulování sociální politiky a zasahovaly do všech oblastí sociální péče a ochrany dělnictva.
Zaškrtnuto
2 hodiny 24 minuty ago
Českomoravská konfederace odborových svazůA
Subscribe to ČMKOS feed