ČMKOS

ČMKOS k důchodové reformě

2 týdny ago
Za zásadní problém předloženého souboru zákonů k provedení důchodové reformy podle názoru ČMKOS je, že se nezabývá příjmovou stranou systému důchodového pojištění. U předložených návrhů tak chybí ukotvení, které návrhy obsažené v překládaných zákonech prováže s aktuální situací státního rozpočtu, resp. s ekonomickou realitou. Přečtěte si naše stanovisko k návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí.

POHLEDY: Předpoklady pro ekonomický vývoj v roce 2021

2 týdny 3 dny ago
Poslední číslo v roce 2020 přineslo tradičně pohled na strategii státního rozpočtu na rok 2021, predikci inflace a záměry Národního plánu obnovy. Jde o tři zásadní témata, která napoví, jaký ekonomický vývoj můžeme v příštím roce očekávat. Pokud jde o státní rozpočet na rok 2021, analýza odhaluje, kde je deficit nesystémově prohlubován a proč má posloužit k nepodloženému bezprecedentnímu snižování daní.

556. plenární zasedání EHSV - prosinec 2020

1 měsíc 1 týden ago
Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 556. hybridním plenárním zasedání ve dnech 2. – 3. prosince 2020: schválil 12 stanovisek; vedl diskusi u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením, které se zúčastnila paní Sinéad Burke, popularizátorka problematiky zdravotního postižení a ředitelka společnosti Tilting the Lens; vedl diskusi na téma Evropa připravená na digitální věk, které se zúčastnila výkonná místopředsedkyně Evropské komise pro Evropu připravenou na digitální věk Margrethe Vestager.

555. plenární zasedání EHSV - říjen 2020

1 měsíc 1 týden ago
Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 555. hybridním plenárním zasedání ve dnech 27. – 29. října 2020: ustavil své XVI. funkční období zvolil svoji 33. předsedkyni, 2 místopředsedy, předsednictvo a předsedy jednotlivých sekcí EHSV. Plenární shromáždění poté schválilo na návrh nového předsednictva složení specializovaných sekcí, Poradní komise pro průmyslové změny, středisek pro sledování a delegací Výboru, smíšených poradních výborů a kontaktních skupin; zvoleni byli rovněž další členové předsednictev specializovaných sekcí a tři kvestoři a auditoři Vedl diskusi na téma Oživení pro budoucnost Evropy – úloha Evropského hospodářského a sociálního výboru, které se zúčastnili: David Maria Sassoli, předseda Evropského parlamentu Charles Michel, předseda Evropské rady (videopříspěvek) Ursula Von Der Leyen, předsedkyně Evropské komise (videopříspěvek) Apostolos Tzitzikostas, předseda Evropského výboru regionů Geert Pauwels, výkonný ředitel společnosti Lineas (soukromý provozovatel železniční nákladní dopravy) Luca Visentini, generální tajemník Evropské konfederace odborových svazů (EOK) Jeremy Wates, generální tajemník Evropského úřadu pro životní prostředí (EEB Stefano Mallia, předseda skupiny I  Oliver Röpke, předseda skupiny II Seamus Boland, předseda skupiny III Giulia Barbucci, místopředsedkyně EHSV pro rozpočet Cillian Lohan, místopředseda EHSV pro komunikaci Christa Schweng, předsedkyně EHSV schválil 17 stanovisek.

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: Rada a Evropský parlament dosáhly prozatímní dohody

1 měsíc 1 týden ago
(tisková zpráva) Německé předsednictví Rady dosáhlo dohody s vyjednávacím týmem Evropského parlamentu k nařízení o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci pro propuštěné pracující (EGF). Fond je nastaven tak, aby poskytoval pomoc propuštěným pracujícím v případě rozsáhlých restrukturalizací, zejména v důsledku globalizace, kterými jsou např. změny ve vzorcích světového obchodu, obchodní spory, důležité změny v obchodních vztazích EU nebo složení vnitřního trhu, finanční nebo hospodářské krize, přechod na nízkouhlíkové hospodářství nebo v důsledku digitalizace nebo automatizace.

Minimální mzda v zemích Visegrádu - konference

1 měsíc 2 týdny ago
ČMKOS ve spolupráci s belgickou odborovou centrálou ACV-CSC (lacsc.be) a Evropskou odborovou konfederací (www.etuc.org) uspořádala videokonferenci o chystané směrnici EU k minimálním mzdám a jejím dopadu na země Visegrádu. Pozvání přijal i eurokomisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit, kterého zástupci visegrádských odborových svazů informovali o situaci na východní straně EU. Z následné diskuse vyplynulo, že směrnice podporující růst minimálních mezd a zvyšování pokrytí kolektivními smlouvami je nezbytným krokem na ceste ke konvergenci této části EU směrem k vyspělejším sousedům.

554. plenární zasedání EHSV - září 2020

1 měsíc 2 týdny ago
Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 554. hybridním plenárním zasedání ve dnech 16. – 18. září 2020: schválil 41 stanovisek a vedl diskusi ke zprávě na konci funkčního období; vyslechl projev, který přednesla místopředsedkyně EHSV Milena Angelova, ke zprávě o stavu rozpočtu EHSV na konci funkčního období 2018–2020; vyslechl projev, který přednesla místopředsedkyně EHSV Isabel Caño Aguilar, ke zprávě o komunikační politice EHSV na konci funkčního období 2018–2020; vyslechl projev, který přednesl předseda EHSV Luca Jahier, ke zprávě na konci funkčního období 2018–2020; vyslechl projevy externích řečníků; rozloučil se s odcházejícími členy, kterým končí mandát.

553. plenární zasedání EHSV - červenec 2020

1 měsíc 3 týdny ago
Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 553. hybridním plenárním zasedání ve dnech 15. – 16. července 2020: schválil 24 stanovisek a Usnesení Příspěvek EHSV k pracovnímu programu Komise; vedl diskusi na téma Priority německého předsednictví Rady EU, které se zúčastnil na dálku pan Peter Altmaier, německý spolkový ministr hospodářství a energetiky; vedl diskusi, které se účastnil pan Margarítis Schinás, místopředseda Evropské komise pro podporu evropského způsobu života; vedl diskusi, které se zúčastnil pan Paolo Gentiloni, komisař pro hospodářské a měnové záležitosti, pro daně a celní unii.

552. plenární zasedání EHSV - červen 2020

1 měsíc 3 týdny ago
Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 552. hybridním plenárním zasedání v Bruselu a v dalších místech EU ve dnech 10. – 11. června 2020 schválil 15 stanovisek a Usnesení k rekonstrukci a oživení po krizi, způsobené Covid 19 a vedl diskusi, které se zúčastnil pan Michel Barnier, vedoucí pracovní skupiny pověřené dokončením jednání podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii, přípravnými pracemi spojenými s vystoupením Spojeného království z Evropské unie a přípravou a vedením vyjedn&aacut

550. plenární zasedání EHSV - únor 2020

1 měsíc 3 týdny ago
Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 550. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 19. – 20. února 2020 schválil 2 stanoviska a vedl diskusi na téma Budoucnost světa práce a evropský pilíř sociálních práv, které se zúčastnil generální ředitel Mezinárodní organizace práce pan Guy Ryder; vedl diskusi na téma Jak může Výbor co nejúčinněji reagovat na mezinárodní krize; vyslechl prezentaci evropské občanské iniciativy Eat ORIGINal, které se zúčastnil vedoucí kanceláře organizace Coldiretti pro styk s EU pan Paolo Di Stefano; vyslechl prezentaci pracovního programu Evropské komise a víceletých politických priorit na období 2019 – 2024, které se zúčastnil místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled pan Maroš Šefčovič.

549. plenární zasedání EHSV - leden 2020

1 měsíc 3 týdny ago
Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 549. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 22. – 23. ledna 2020 schválil 2 stanoviska a vedl debatu o prioritách chorvatského předsednictví EU s ministrem pro zahraniční a evropské věci Chorvatské republiky Gordanen Grlićem Radmanem; vyslechl prezentaci evropské občanské iniciativy Konec doby klecové, které se zúčastnila paní Olga Kikou, vedoucí pro evropské záležitosti organizace Compassion in World Farming“; vedl debatu na téma Od COP25 k Zelené dohodě pro Evropu, jíž se zúčastnili pan Virginijus Sinkevičius, komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov; pan Ovais Sarmad, zástupce výkonného tajemníka UNFCCC; pan Enrico Giovannini, mluvčí Italské aliance pro udržitelný rozvoj (ASviS) a paní Semia Cherif, hlavní koordinátorka a autorka pro síť MedECC, Tunisko; slavnostně se rozloučil se členy a delegáty ze Spojeného království za účasti pana Toma Jenkinse, bývalého předsedy Evropského hospodářského a sociálního výboru a paní Madeleina Kay, aktivistky.

548. plenární zasedání EHSV - prosinec 2019

1 měsíc 3 týdny ago
Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 548. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 11. – 12. prosince 2019 schválil 11 stanovisek a vedl diskusi na téma „Od rozvoje k partnerství“, které se zúčastnili Jutta Urpilainen, evropská komisařka pro mezinárodní partnerství , Vera Songwe, zástupkyně generálního tajemníka OSN a výkonná tajemnice Ekonomické komise pro Afriku (ECA), Isabelle A. J. Durant, zástupkyně generálního tajemníka Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD), Abozer Elmana Elligai, předseda Hospodářské, sociální a kulturní rady Africké unie (ECOSOCC), Mikolaj Dowgielewicz, stálý zástupce Evropské investiční banky (EIB) při Evropské unii v Bruselu, platforma AU-EU Youth Cooperation Hub; slavnostně předal ceny pro občanskou společnost za rok 2019 nazvané „Více žen v evropské společnosti a ekonomice“.

Publikace ETUI: Zkracování pracovní doby - proč a jak

2 měsíce ago
Evropský odborový institut zveřejnil přehlednou publikaci Zkracování pracovní doby: proč a jak.Po desítkách let postupného zkracování pracovní doby vidíme v posledních několika letech náznaky opačného trendu. V reakci na tento vývoj se odborové hnutí vrátilo ke svému historickému cíli a jeho představitelé opět začali volat po zkracování pracovní doby. Cílem této příručky je přispět k této debatě a zaměřit se na důvody, proč by zkrácení pracovní doby mohlo být žádoucí, a také na související organizační aspekty. Efektivita zkrácení pracovní doby se pochopitelně odvíjí od toho, jakým způsobem je takový krok proveden. Existuje řada různých možností, které jsou v této publikaci popisovány za pomoci reálných experimentů ukazujících její efektivitu. Přehled důvodů pro zkracování pracovní doby, různé způsoby jejího provedení a posouzení pěti krátkých případových studií představují základ pro velmi potřebnou diskuzi na téma, jak zkrátit pracovní dobu udržitelným způsobem.
Zaškrtnuto
2 hodiny 36 minut ago
Českomoravská konfederace odborových svazůA
Subscribe to ČMKOS feed