ČMKOS

Tisková zpráva Odborových svazů veřejných služeb a správy

1 týden 5 dnů ago
Odborové svazy sdružené v ČMKOS a zastupující zaměstnance ve veřejných službách a správě dne 8. června 2022 se usnesly, že adekvátní reakcí na dosavadní průběh vyjednávání o valorizaci platů ještě v roce 2022 je vyhlášení stávkové pohotovosti v jednotlivých odborových svazech. Odborové svazy ve veřejných službách a správě zároveň jasně deklarovaly, že jsou připraveny se dohodnout, což potvrdily příklonem k tzv. variantě II návrhu MPSV dne 7. června 2022.

Studijně dokumentační středisko

2 týdny 3 dny ago
Vážení badatelé,  vzhledem k tomu, že Všeodborový archiv ukončí v roce 2021 svou činnost, nebudeme od 1. 3. 2021 přijímat žádné badatelské návštěvy. Materiály z působnosti Všeodborového archivu převezme Národní archiv a zaměstnanci Všeodborového archivu musí dokumenty na stěhování řádně připravit.   Děkujeme za pochopení.    Všeodborový archiv i Studijní knihovna odborů jsou umístěny v druhém patře budovy RADOST v místnostech č.  3-213 (vedoucí), 3-212 (archiv) a 3-211 (knihovna). Badatelna archivu Otevírací doba: středa-pátek 8:30 - 11:00 12:00 - 14:30případně též dle dohody. Tel: 234 462 727 E-mail: pokorny.jiri@cmkos.cz Tel: 234 462 720E-mail: kratinova.alzbeta@cmkos.cz   Posláním Všeodborového archivu je shromažďovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat archivní materiál, dokumentující vývoj odborového hnutí v českých zemích (resp. Československu). Všeodborový archiv slouží praktickým potřebám ČMKOS, svazů i základních odborových organizací (např. při dohledávání majetku, zjišťování dřívější organizační struktury nebo dokumentaci již učiněných rozhodnutí), vyřizuje oprávněné dotazy státních a jiných organizací, vychází všemožně vstříc zájemcům o dějiny odborů. Všeodborový archiv se podílí na všestranné propagaci českého odborového hnutí; představuje rovněž jediné pracoviště, které se soustavně zabývá studiem historie odborů v českých zemích. Fondy Všeodborového archivu představují unikátní svědectví o životě českého národa v moderní době, osvětlují politiku, sociální i kulturní vývoj. Tato skutečnost vedla k tomu, že archiv byl zařazen do kategorie archivů zvláštního významu (kam patří např. Archiv Národního muzea, Akademie věd, Kanceláře presidenta republiky apod.) S Všeodborovým archivem je spojena také Studijní knihovna odborů, která nabízí přibližně 130000 svazků knih, zaměřených na problematiku dějin odborů, hospodářství nebo sociální politiku. Odkazy: Archivní správa Ministerstva vnitra ČR https://www.nacr.cz/predarchivni-pece/vseodborovy-archiv

Tisková zpráva: Reakce odborových svazů veřejných služeb a správy na výsledky vyjednávání o platech na rok 2022

2 týdny 3 dny ago
Odborové svazy sdružené v ČMKOS a zastupující zaměstnance ve veřejných službách a správě projednaly na svém dnešním mimořádném jednání postoj vlády k udržení kupní síly veřejných zaměstnanců a bezpečnostních sborů a konstatují: Na jednání 25. května 2022 premiér Petr Fiala přislíbil, že bude na příštím jednání předložen návrh projednaný vládou. To se však nestalo a zdá se, že vláda spíše hraje o čas, než aby hledala řešení a rychlou dohodu. Odborové svazy ve veřejných službách a správě nejsou spokojeny s dosavadním přístupem vlády formulovaným ministry, kteří se zúčastnili jednání dne 7. června 2022. Je však zarážející, že nebyl i přes požadavek odborů dne 25. května 2022 předložen návrh týkající se i bezpečnostních sborů. Nepovažujeme postoj členů vlády za odpovídající vážnosti situace. Obáváme se, že pokud vláda svůj postoj nezmění, hrozí protesty a porušení sociálního smíru. Z těchto důvodů se odborové svazy ve veřejných službách a správě shodly, že adekvátní reakcí je vyhlášení stávkové pohotovosti v jednotlivých odborových svazech. Odborové svazy ve veřejných službách a správě zároveň jasně deklarují, že jsou připraveny se dohodnout, což potvrdily příklonem k tzv. variantě II návrhu MPSV dne 7. června 2022.

Tisková zpráva: Vyhlášení stávkové pohotovosti Odborového svazu státních orgánů a organizací

2 týdny 3 dny ago
Odborový svaz státních orgánů a organizací (OS SOO) oznamuje, že Výbor OS SOO, jako nejvyšší orgán OS SOO v období mezi sjezdy, se usnesl na následujícím: Odborový svaz státních orgánů a organizací po dvou neúspěšných jednáních s představiteli Vlády ČR (dne 25. 5. 2022 a dne 7. 6. 2022) o valorizaci platů ve veřejné sféře ještě pro rok 2022 vyhlašuje dnem 9. června 2022 neomezenou stávkovou pohotovost. K ukončení stávkové pohotovosti dojde dnem dohody zástupců Vlády ČR a zástupců odborových svazů ve veřejných službách a správě sdružených v ČMKOS o valorizaci platů zaměstnanců veřejného sektoru ještě v roce 2022.   Bc. Pavel Bednář, v. r.předseda OS SOO   Tisková zpráva

VIDEO: Jak dopadne na pacienty a na zdravotníky vládní snížení plateb za státní pojištěnce

3 týdny 1 den ago
Zdravotnickým zařízením chybějí zaměstnanci všech profesí. Hrozí odchody dalších? Zvládnou nemocnice a další zdravotnická zařízení nárůst cen energií a mnoha dalších nákladů? Bude pro pacienty zajištěná péče v adekvátní kvalitě a dostupnosti? Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů na společné tiskové konferenci z 2. června 2022.  

Metodika pro plnění povinnosti odborových organizací vůči rejstříkovému soudu – zveřejnění účetní závěrky

1 měsíc 1 týden ago
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a Zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, ukládá odborovým organizacím povinnosti zveřejňovat účetní závěrky, a to v rozdílné míře, v závislosti na tom, zda vedou jednoduché nebo podvojné účetnictví.

Kontakty a úřední hodiny

1 měsíc 1 týden ago
Útvar regionální politiky ČMKOSNárodní koordinátor sociálního dialoguing. Jiří KlepáčE-mail: klepac.jiri@cmkos.czMob.: 602 395 387   Dokumenty ke stažení: Žádanka o poskytnutí služby právního poradenství Žádanka o doložení členství Zásady pro činnost právního poradenství pro členy ČMKOS     PP ČMKOS  Praha     Adresa Právník Tel. spoj. e-mail adresa Den Hod. Politických vězňů 1419/11Nové Město110 00  Praha 1kancelář č. 511, 5. patro Mgr. Tomáš Palla 739 534 643 palla.tomas@cmkos.cz       Pondělí 10.00 - 15.00   Úterý 10.00 - 16.00   Středa 10.00 - 15.00 první, druhá, středa v měsíci Čtvrtek 10.00 - 14.00 třetí, čtvrtý čtvrtek v měsíci    PP ČMKOS  Hradec Králové     Adresa Právník Tel. spoj. e-mail adresa Den Hod. Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký a Pardubický  kraj Říční 1195, 501 01 Hradec Králové Zasedací místnost přízemí Mgr. Tomáš Palla 739 534 643 palla.tomas@cmkos.cz       Středa 10.00 - 14.00 třetí středa v měsíci   PP ČMKOS  Ústí nad Labem     Adresa Právník Tel. spoj. e-mail adresa Den Hod. Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj SNP 2720/21 400 11 Ústí nad Labem přízemí - kancelář č. 52 Mgr. Tomáš Palla 739 534 643  palla.tomas@cmkos.cz       Čtvrtek 10.00 - 14.00 první čtvrtek v měsíci   PP ČMKOS Liberec     Adresa Právník Tel. spoj. e-mail adresa Den Hod. Regionální kancelář OIP v Liberci Nám. dr. E. Beneše 26460 73 Liberecpřízemí - kancelář č. 55 Mgr. Tomáš Palla 739 534 643 palla.tomas@cmkos.cz       Čtvrtek 10.00 - 14.00 druhý čtvrtek v měsíci   PP ČMKOS  Karlovy Vary     Adresa Právník Tel. spoj. e-mail adresa Den Hod. Regionální kancelář OIP Svahová 1170/24360 01 Karlovy VaryZasedací místnost 2. patro, č. dv. 314 Mgr. Tomáš Palla 739 534 643 palla.tomas@cmkos.cz       Středa 10.00 - 14.00 čtvrtá středa v měsíci jen po předchozí objednávce    PP ČMKOS  Střední Čechy     Adresa Právník Tel. spoj. e-mail adresa Den Hod. Politických vězňů 1419/11Nové Město110 00  Praha 1kancelář č. 504, 5. patro Mgr. Jakub Barták 724 336 104 bartak.jakub@cmkos.cz       Pondělí 9.00 - 16.00 první, třetí pondělí v měsíci   PP ČMKOS  České Budějovice     Adresa Právník Tel. spoj. e-mail adresa Den Hod. Územní pracoviště OS SOOSenovážné náměstí 2371 23 České Budějovice Mgr. Jakub Barták 724 336 104 bartak.jakub@cmkos.cz Čtvrtek 13.00 - 18.00   Pátek 08.00 - 14.00       Adresa Právník Tel. spoj. e-mail adresa Den Hod. Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu Vodní 21, 370 06 Č. Budějovice Zasedací místnost přízemí Mgr. Jakub Barták 724 336 104 bartak.jakub@cmkos.cz       Úterý 10.00 - 14.00 druhé úterý v měsíci   PP ČMKOS  Plzeň     Adresa Právník Tel. spoj. e-mail adresa Den Hod. Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj Schwarzova 27, 301 00 Plzeň Zasedací místnost přízemí, č. dv. 116 Mgr. Jakub Barták 724 336 104 bartak.jakub@cmkos.cz       Středa 10.00 - 14.00 první středa v měsíci     Právní poradenství pro členy ČMKOSoblast BRNO PP ČMKOS Brno     Adresa Právník Tel. spoj. e-mail adresa Den Hod. Malinovského nám. 4660 87 Brno JUDr. Heinzová Šárka 724 347 198 rppbrno@cmkos.cz       Pondělí 10.00 - 14.00   Úterý 10.00 - 16.00   Středa 13.00 - 17.00   Čtvrtek 10.00 - 14.00 každý lichý čtvrtek v měsíci   PP ČMKOS  Jihlava     Adresa Právník Tel. spoj. e-mail adresa Den Hod. Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu Regionální kancelář Jihlava Tř. Legionářů 4181/17586 01  Jihlava Zasedací místnost - suterén budovy JUDr. Heinzová Šárka 724 347 198  rppbrno@cmkos.cz       Čtvrtek 9.00 - 13.00 každý sudý čtvrtek v měsíci jen po předchozí objednávce   Právní poradenství pro členy ČMKOSoblast OLOMOUC   PP ČMKOS Olomouc     Adresa Právník Tel. spoj. e-mail adresa Den Hod. DOS, Palackého 21/75 772 00 Olomouc JUDr. Melichar Josef 607 737 875 rppolomouc@cmkos.cz       Pondělí 10.00 - 16.00   Úterý 10.00 - 15.00 každé liché úterý v měsíci Středa 10.00 - 17.00   Čtvrtek 10.00 - 14.00     PP ČMKOS Pardubice     Adresa Právník Tel. spoj. e-mail adresa Den Hod. Sídlo OROS Pardubice dle domluvy JUDr. Josef Melichar 607 737 875 rppolomouc@cmkos.cz       Úterý 10.00 - 14.00 každé sudé úterý v měsíci   Právní poradenství pro členy ČMKOSoblast OSTRAVA PP ČMKOS Ostrava     Adresa Právník Tel. spoj. e-mail adresa Den Hod. U Tiskárny 1702 00 Ostrava 2 JUDr. Podhajská Jarmila  724 346 853 rppostrava@cmkos.cz       Pondělí 09.00 - 14.00 první a třetí pondělí Pondělí 12.00 - 16.00 druhé a čtvrté pondělí Úterý 09.00 - 15.00 první, třetí, páté úterý v měsíci Středa 12.00 - 17.00   Čtvrtek 10.00 - 14.30     PP ČMKOS Zlín     Adresa Právník Tel. spoj. e-mail adresa Den Hod. Dům kultury Gahurova 5265760 01  Zlín 1. patro, učebna č. 21 JUDr. Podhajská Jarmila  724 346 853 rppostrava@cmkos.cz       Úterý 10.00 - 14.00 každé druhé a čtvrté úterý v měsíci   Pokud není v poznámce u dne úředních hodin uvedeno omezení, jedná se o dostupnost střediska v každém dni v týdnu.V případě záležitosti, která nesnese odkladu, lze se objednat i mimo úřední hodiny.Návštěvníkům středisek PP ČMKOS se doporučuje se předem objednat

Studie "Vzdělávání dospělých jako příležitost pro udržení zaměstnanosti – rekvalifikace a regulovaná povolání"

1 měsíc 1 týden ago
Východiskem pro tuto analýzu jsou doporučení formulovaná v dokumentu „Analýza SWOT – Změny na trhu práce a nová role zaměstnanců v období Společnost 4.0“ realizovaného v rámci projektu ESF „Sociální dialog a Společnost 4.0". Konkrétně se jedná především o tato doporučení:- Podpořit realizaci programů re-skillingu a up-skillingu „překvalifikovaných“ osob pracujících v profesích s nižším vyžadovaným stupněm vzděláním, s potenciálem pro rekvalifikaci na profese spadající do 1., 2., 3. či 7. hlavní třídy zaměstnání CZISCO, které vyžadují vyšší kvalifikaci a jsou perspektivní z hlediska budoucnosti a uplatnění na trhu práce.- Více podpořit Národní soustavu kvalifikací (NSK) jako národní systém uznávání a ověřování kvalifikací. Propagovat profesní kvalifikace jako nástroj sloužící k posilování postavení držitelů osvědčení o zkouškách z profesních kvalifikací na pracovním trhu obecně. Tím se zvyšuje nezávislost těchto osob na jednom konkrétním zaměstnavateli.

Vít Samek v pořadu Otázky Václava Moravce z 8. května

1 měsíc 2 týdny ago
Místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek byl v neděli společně s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou hostem Otázek Václava Moravce na ČT. Jurečka oznámil, že vláda od července znovu zvýší životní minimum, chystá se také úprava dávek na bydlení, možné je i zvýšení rodičovského příspěvku. Tématem červnového jednání tripartity bude zvýšení minimální mzdy. Podle Samka jsou základem debaty mzdy a platy, lidé se slušným platem nepotřebují dávky. Odbory volají po plánu národní ekonomické obnovy. Záznam celého pořadu: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/222411030500508/  

Tisková zpráva: Josef Středula povede odbory další 4 roky

1 měsíc 3 týdny ago
Na VIII. Sjezdu odborářů byl do čela Českomoravské odborové konfederace (ČMKOS) znovuzvolen Josef Středula. Ve vedení zůstává i Radka Sokolová a Vít Samek, kteří svou funkci stejně jako Středula obhájili. Delegáti sjezdu ČMKOS mimo jiné také formulovali své priority na příští čtyři roky. Při slavnostním zahájení předseda Josef Středula přivítal řadu hostů, mezi nimi například Miloše Vystrčila, předsedu Senátu Parlamentu ČR, nebo ministra práce a sociálních věcí, Mariana Jurečku. Na vládu apeloval ohledně navýšení minimální mzdy, sociálního smíru a například také potravinové soběstačnosti.

Vyhlášení stávkové pohotovosti na Úřadu práce ČR

2 měsíce ago
Odborový svaz státních orgánů a organizací oznamuje, že odborové organizace Úřadu práce ČR, sdružené v Podnikovém výboru odborových organizací při ÚP ČR, na dnešním jednání schválily vyhlášení stávkové pohotovosti v rámci ÚP ČR od 1. 5. 2022 a žádají ministra práce a sociálních věcí Ing. Mariana Jurečku k zahájení jednání o valorizaci platů ve veřejné sféře pro rok 2022 s termínem do 31. 5. 2022.

Legislativní rada

2 měsíce ago
Členové Legislativní rady ČMKOS   Předseda:SAMEK Vít, JUDr. Tajemník:ČERMÁK Jan   Členové: Stanislav Augustin Mgr. GROSSMANN Ivo Mgr. HOLUBOVÁ Klára Mgr. HOMFRAY Šárka JUDr. CHALUPA Karel JUDr. KALUS Libor Mgr. KAPLÁN Martin Mgr. KOŘÍNKOVÁ Renata Mgr. MARINKOVÁ Markéta JUDr. NESTĚROVÁ Jaroslava Mgr. PETŘÍČEK Vladimír Mgr. PLACHTA Vladimír JUDr. PLHOVÁ Alena Mgr. RYČLOVÁ Marie JUDr. RYGÁLOVÁ Ivana Mgr. Ing. ŘANDOVÁ Štěpánka Mgr. ŠEBKOVÁ Ester JUDr. TĚŠÍK Antonín    
Zaškrtnuto
2 hodiny 1 minuta ago
Českomoravská konfederace odborových svazůA
Subscribe to ČMKOS feed