SONDY

Prohloubení kvalifikace

3 dny 1 hodina ago
V lednu 2022 jsem se zúčastnil profesního školení, které se týkalo výkonu mé funkce (montér). Školení se uskutečnilo v sobotu, moje účast na něm byl povinná. Nyní se zaměstnavatelem vedu kvůli tomu spor. Zaměstnavatel tvrdí, že mně školení nemůže zaplatit, že by si ho nemohl dát do nákladů. Je to pravda?

Zprostředkování vhodného zaměstnání uchazeči o zaměstnání úřadem práce

3 dny 1 hodina ago
Před časem jsem byla evidována jako uchazečka o zaměstnání, stále se mi nedařilo sehnat zaměstnání. Posléze se to konečně podařilo a úřad práce mi zprostředkoval zaměstnání na dobu neurčitou a na plný pracovní úvazek, kam jsem nastoupila. Při ukončení evidence na úřadu práce mi bylo sděleno, abych se snažila v zaměstnání setrvat, protože mě zpátky do evidence úřadu práce nezařadí. Zakládá se toto tvrzení na pravdě?

Omezení doby strávené u lékaře

3 dny 1 hodina ago
Můj zaměstnavatel stanovil vnitřním předpisem, že na dobu návštěvy lékaře za účelem vyšetření či ošetření, které není pracovnělékařskou prohlídkou, se poskytuje volno maximálně na dobu půl dne. Je takové omezení možné?

Potvrzení o zaměstnání

3 dny 1 hodina ago
Někde jsem se dočetl, že v zápočtovém listu se již neuvádí výše průměrného výdělku. Je to pravda?

Dovolená ve svátek

3 dny 1 hodina ago
Jak se po novele zákoníku práce řeší vztah mezi dovolenou a svátkem? Vždy platilo, že když si bral zaměstnanec dovolenou ve svátek, tak se tento svátek do dovolené nezapočítával. Personalista našeho zaměstnavatele tvrdí, že se zákoník změnil a nyní to u zaměstnanců v nepřetržitých provozech již neplatí. Přijde nám nespravedlivé, že když zaměstnavatel ve svátek zaměstnance nepotřebuje, tak mají zůstat doma a čerpat si dovolenou, zatímco zaměstnanci, kteří pracují v ranních směnách od pondělí do pátku, ve svátek dovolenou čerpat nemusí.

Lze uzavřít pracovní smlouvu ústně?

4 dny 1 hodina ago
Před časem jsem nastupoval do nového zaměstnání. Můj zaměstnavatel trval na tom, že se na pracovním poměru dohodneme nejdříve jen ústně a až po dvou týdnech stvrdíme pracovní smlouvu písemně. Když jsem namítal, že pracovní smlouva musí být podle zákoníku práce sepsaná písemně, tvrdil, že to není nutné a pracovní smlouva může platně vzniknout i ústně. Je to pravda? Co kdyby se zaměstnavatel po dvou týdnech rozhodl, že se mnou písemnou smlouvu neuzavře, znamenalo by to ukončení pracovního poměru?

Požadavky pro řádný výkon práce

4 dny 1 hodina ago
Pracuji jako obchodní zástupce v jedné firmě po většinu pracovního času u počítače na pracovišti, bez výjezdu za zákazníky (tj. nejsem ve stálém kontaktu s případnými klienty). Vedoucí na nás požaduje chodit do zaměstnání v obleku a kravatě. Má právo toto vyžadovat, když mi firma nepřispívá ani minimální částkou na oblečení? Pokud očekávám nějakou návštěvu na svém pracovišti, tak si na jednání pochopitelně vezmu kravatu a sako. Za nedodržení tohoto příkazu nás chce zaměstnavatel pokutovat.

Zaměstnavatel nesmí vyžadovat seznam členů odborové organizace

4 dny 1 hodina ago
Založili jsme s kolegy odborovou organizaci a oznámili jsme to našemu zaměstnavateli. Ten však po nás chce, abychom předložili seznam našich členů. Do té doby s námi odmítá jednat, neboť neuznává právo naší odborové organizace u něj působit. Je takový postup správný?

Stravenka za sobotní směnu

4 dny 1 hodina ago
Jsem zaměstnán v jedné obchodní společnosti a jsem členem závodního výboru odborové organizace. Lze tzv. stravenku poskytnut zaměstnancům i při mimořádné sobotní směně? Normálně zaměstnanci v naší firmě pracují klasicky od pondělí do pátku. Zaměstnavatel nám při kolektivním vyjednávání tvrdí, že mu zákon o daních z příjmů zakazuje poskytovat stravenky i za práci v sobotu, protože to není směna, ale práce přesčas. V kolektivní smlouvě máme ujednání, že za odpracovanou směnu se pro účely stravování považuje přítomnost zaměstnance v práci po dobu nejméně 3 hodin během jeho stanovené směny.

Přesčas v sobotu

4 dny 1 hodina ago
U našeho zaměstnavatele se běžně pracuje v pracovních dnech, soboty a neděle jsou volné. Před časem jsme najížděli na nový software, nestíhali jsme a zaměstnavatel nařídil přesčas na sobotu. Následně rozhodl, že za přesčas dostaneme náhradní volno. Jak je to s příplatkem za práci v sobotu? Podle vyjádření naší personalistky na příplatek nemáme právo, když jsme za přesčas dostali náhradní volno.

Pracovní pohotovost versus odpočinek

4 dny 1 hodina ago
Pracujeme u zaměstnavatele v nepřetržitém provozu, většinou v 8hodinových směnách. Zaměstnavatel někdy nařizuje zaměstnancům v době pracovního volna pracovní pohotovost. Zajímá mě, jestli je možné nařídit pohotovost na celý zbytek dne. Například když mám směnu od 6 do 14 hodin, může mi být nařízena pohotovost na celou dobu od 14 hodin do 6 hodin příštího dne, kdy mám další směnu? Je to v souladu s povinností dodržet odpočinek mezi směnami?

Otazníky kolem odstupného

4 dny 1 hodina ago
V kolektivní smlouvě máme uvedeno, že odstupné nenáleží zaměstnanci, u něhož při organizačních změnách dochází k převodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele, ani zaměstnanci, který koná u zaměstnavatele práci ve vedlejším pracovním poměru. Je to tak správně?
Zaškrtnuto
1 hodina 49 minut ago
e-sondy
Subscribe to SONDY feed