SONDY

Jednostranné snížení úvazku není možné

1 měsíc 2 týdny ago
Pracuji jako pedagogický pracovník na střední škole. Naše škola má méně žáků a ředitel mně sdělil, že mi proto bude muset snížit úvazek. Může to udělat bez mého souhlasu?

Stravenka za sobotní směnu

1 měsíc 2 týdny ago
Jsem zaměstnaný v jedné obchodní společnosti a jsem členem závodního výboru odborové organizace. Lze tzv. stravenku poskytnut zaměstnancům i při sobotní směně? Normálně zaměstnanci v naší firmě pracují klasicky od pondělí do pátku. Zaměstnavatel nám při kolektivním vyjednávání tvrdí, že mu zákon o daních z příjmů zakazuje poskytovat stravenky i za práci v sobotu, protože to není směna, ale práce přesčas. V kolektivní smlouvě máme ujednání, že za odpracovanou směnu se pro účely stravování považuje přítomnost zaměstnance v práci po dobu nejméně 3 hodin během jeho stanovené směny.

Práce z domova z důvodu péče o dítě

1 měsíc 2 týdny ago
Za několik měsíců mi skončí rodičovská dovolená a mám se vracet zpět do práce. Četla jsem, že můžu zaměstnavatele požádat o zkrácený úvazek a zaměstnavatel mi to musí umožnit. Pokud bych zaměstnavatele požádala, abych kvůli péči o dítě mohla někdy pracovat z domova, platí také, že mi musí vyhovět?

Může mi zaměstnavatel dát výpověď kvůli anonymním pomluvám?

1 měsíc 2 týdny ago
Mému zaměstnavateli někdo doručil několik anonymních e-mailů a dopisů obsahujících nepravdivá tvrzení o tom, jak pracuji, jak se chovám k zákazníkům apod. Zaměstnavatel si mě zavolal a sdělil mi, že pokud se budou podobné stížnosti opakovat, dá mi výpověď pro porušení mých povinností. Lze se proti takovému postupu nějak bránit?

Otazníky kolem odstupného

1 měsíc 2 týdny ago
V kolektivní smlouvě máme uvedeno, že odstupné nenáleží zaměstnanci, u něhož při organizačních změnách dochází k převodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele, ani zaměstnanci, který koná u zaměstnavatele práci ve vedlejším pracovním poměru. Je to tak správně?

Nemocenské u dohody o pracovní činnosti

1 měsíc 2 týdny ago
Zaznamenala jsem, že i zaměstnanci pracující na základě dohody o pracovní činnosti mají právo na nemocenské od zaměstnavatele a potom od správy sociálního zabezpečení. Podle jakých pravidel se stanovuje jeho výše, když zaměstnanec pracuje v nepravidelném režimu, tzv. na zavolanou? V různých měsících odpracuje různý počet hodin. Stanovuje se pak nemocenské z nějakého průměru? Pokud ano, jaká je rozhodná doba?

Omezení doby strávené u lékaře

1 měsíc 2 týdny ago
Můj zaměstnavatel vnitřním předpisem stanovil, že na dobu návštěvy lékaře za účelem vyšetření či ošetření, které není pracovnělékařskou prohlídkou, se poskytuje volno maximálně na dobu půl dne. Je takové omezení možné?

Společná odpovědnost za svěřené hodnoty

1 měsíc 2 týdny ago
Pracujeme v obchodě jako skladníci. Ve skladu je zamykatelná část určená pro skladování zvláštního zboží. Do této části mají všichni skladníci přístup, všichni máme také podepsané dohody o hmotné odpovědnosti. Několikrát jsme již viděli, že do skladu vcházel i zástupce vedoucího prodejny, má tedy zřejmě také svůj klíč, ale nemá uzavřenou dohodou o hmotné odpovědnosti. Co se stane, když se ve skladu něco ztratí? Budou škodu nahrazovat jenom skladníci na základě hmotné odpovědnosti, anebo se můžeme odvolat na to, že do skladu měla přístup ještě další osoba?

Přiměřená doba na oddech a jídlo

1 měsíc 2 týdny ago
Pracuji v 12hodinových směnách. Zaměstnavatel mně neumožňuje čerpat přestávku v práci na jídlo a oddech a nutí mě, abych pracoval po celou dobu přítomnosti na pracovišti, tj. 12 hodin. Z pracovní doby mi však odečítá dvě přestávky v práci a neposkytuje za ně mzdu, ačkoliv jsem je nečerpal a ani čerpat nemohl. Usuzuji, že jeho postup není správný. Nebo se mýlím?

Cestovní náhrady při jízdě mimo zpevněnou komunikaci

1 měsíc 2 týdny ago
Pracuji u soukromé firmy. Pracovní cesty, na které mě zaměstnavatel vysílá, realizuji svým soukromým vozidlem na základě dohody se zaměstnavatelem. Tyto cesty jsou z velké většiny mimo pozemní komunikace, avšak mé cestovní náhrady jsou počítány podle vyhlášky, jako bych se pohyboval v ideálních podmínkách na asfaltových cestách. Amortizace je stanovena podle vyhlášky na 4,70 Kč/km a spotřeba je mi počítána podle velkého technického průkazu. Má zaměstnavatel možnost přihlédnout k tomu, že se pohybuji mimo pozemní komunikace a zpevněné cesty a že nejedu optimální rychlostí?

Kouření na venkovním pracovišti

1 měsíc 2 týdny ago
Jsem zaměstnaný u stavební firmy. Na každé stavbě většina pracovníků prakticky všude kouří, což mi jako zapřisáhlému nekuřákovi hodně vadí. Při své práci se vždy pohybuju po celé stavbě a jsem nucený, i když ne nepřetržitě, pasivně kouřit. Je mi zaměstnavatel povinen zajistit nekuřácké pracoviště? Pokud ano a on tak neučiní, mohu dát výpověď z toho důvodu, že zaměstnavatel neplní svoje zákonné povinnosti?

Doba určitá v rozporu se zákonem

1 měsíc 2 týdny ago
Zaměstnavatel se mnou několikrát uzavřel pracovní poměr na dobu určitou. Myslím, že už jsem správně měl mít pracovní poměr na dobu neurčitou, ale na začátku roku 2022 jsem znovu podepsal prodloužení na dobu určitou do konce roku. Znamená to, že už mám pracovní poměr na dobu neurčitou? Musím kvůli tomu na inspektorát práce nebo k soudu?

Prohloubení kvalifikace

3 měsíce ago
V lednu 2022 jsem se zúčastnil profesního školení, které se týkalo výkonu mé funkce (montér). Školení se uskutečnilo v sobotu, moje účast na něm byl povinná. Nyní se zaměstnavatelem vedu kvůli tomu spor. Zaměstnavatel tvrdí, že mně školení nemůže zaplatit, že by si ho nemohl dát do nákladů. Je to pravda?

Zprostředkování vhodného zaměstnání uchazeči o zaměstnání úřadem práce

3 měsíce ago
Před časem jsem byla evidována jako uchazečka o zaměstnání, stále se mi nedařilo sehnat zaměstnání. Posléze se to konečně podařilo a úřad práce mi zprostředkoval zaměstnání na dobu neurčitou a na plný pracovní úvazek, kam jsem nastoupila. Při ukončení evidence na úřadu práce mi bylo sděleno, abych se snažila v zaměstnání setrvat, protože mě zpátky do evidence úřadu práce nezařadí. Zakládá se toto tvrzení na pravdě?

Omezení doby strávené u lékaře

3 měsíce ago
Můj zaměstnavatel stanovil vnitřním předpisem, že na dobu návštěvy lékaře za účelem vyšetření či ošetření, které není pracovnělékařskou prohlídkou, se poskytuje volno maximálně na dobu půl dne. Je takové omezení možné?

Potvrzení o zaměstnání

3 měsíce ago
Někde jsem se dočetl, že v zápočtovém listu se již neuvádí výše průměrného výdělku. Je to pravda?

Dovolená ve svátek

3 měsíce ago
Jak se po novele zákoníku práce řeší vztah mezi dovolenou a svátkem? Vždy platilo, že když si bral zaměstnanec dovolenou ve svátek, tak se tento svátek do dovolené nezapočítával. Personalista našeho zaměstnavatele tvrdí, že se zákoník změnil a nyní to u zaměstnanců v nepřetržitých provozech již neplatí. Přijde nám nespravedlivé, že když zaměstnavatel ve svátek zaměstnance nepotřebuje, tak mají zůstat doma a čerpat si dovolenou, zatímco zaměstnanci, kteří pracují v ranních směnách od pondělí do pátku, ve svátek dovolenou čerpat nemusí.

Lze uzavřít pracovní smlouvu ústně?

3 měsíce ago
Před časem jsem nastupoval do nového zaměstnání. Můj zaměstnavatel trval na tom, že se na pracovním poměru dohodneme nejdříve jen ústně a až po dvou týdnech stvrdíme pracovní smlouvu písemně. Když jsem namítal, že pracovní smlouva musí být podle zákoníku práce sepsaná písemně, tvrdil, že to není nutné a pracovní smlouva může platně vzniknout i ústně. Je to pravda? Co kdyby se zaměstnavatel po dvou týdnech rozhodl, že se mnou písemnou smlouvu neuzavře, znamenalo by to ukončení pracovního poměru?

Požadavky pro řádný výkon práce

3 měsíce ago
Pracuji jako obchodní zástupce v jedné firmě po většinu pracovního času u počítače na pracovišti, bez výjezdu za zákazníky (tj. nejsem ve stálém kontaktu s případnými klienty). Vedoucí na nás požaduje chodit do zaměstnání v obleku a kravatě. Má právo toto vyžadovat, když mi firma nepřispívá ani minimální částkou na oblečení? Pokud očekávám nějakou návštěvu na svém pracovišti, tak si na jednání pochopitelně vezmu kravatu a sako. Za nedodržení tohoto příkazu nás chce zaměstnavatel pokutovat.
Zaškrtnuto
55 minut 9 sekund ago
e-sondy
Subscribe to SONDY feed