Změna školení

Vážené kolegyně a kolegové,

na základě rozhodnutí předsedy OS TOK Z. Hellera se z důvodu nízkého zájmu a probíhající realizace prodeje školicího střediska OS TOK Maxov, Sloup v Čechách (dle rozhodnutí Pléna OS TOK dne 20. 6. 2019), se ruší „Školení pro začínající odborové funkcionáře“ plánované na dny 12. – 13. 9. 2019. V případě vyššího zájmu se výše uvedené školení uskuteční v roce 2020.

Rovněž dochází k přesunu místa konání školení na téma „Hospodaření odborových organizací od 1. 1. 2020.“

Toto školení bude realizováno dne 17. 10. 2019, a to formou jednodenního školení v Praze, v budově RADOST - (dříve DOS), náměstí W. Churchilla 1800/2, Praha 3, v zasedací místnosti č. 818 od 10:00 h.

 

 

Doprava do Prahy nebude zajišťována centrálně. Přihlášení účastníci využijí pro cestu do Prahy buď přímé vlakové či autobusové spojení, nebo po dohodě služební auta příslušných regionálních pracovníků, kteří se semináře případně také zúčastní. Cestovné za soukromé osobní vozidlo bude ze strany OS TOK hrazeno za předpokladu, že vozidlo bude obsazeno nejméně dvěma účastníky školení.

Výjimky povoluje předseda OS TOK.

 

Přihlášky na příslušné školení zasílejte poštou na adresu:

 

OS TOK nám.
W. Churchilla 1800/2
130 00 Praha 3

 

k rukám JUDr. Aleny Plhové, nebo elektronickou poštou na adresu plhova.alena@cmkos.cz, a to nejpozději do data v tabulce uvedené uzávěrky! Vzor přihlášky je uveřejněn na webových stránkách OS TOK (www.ostok.cz) uložený v levém bloku - odkaz DOKUMENTY.