Jednání 5. Sněmu Integrovaného odborového svazu SR

Statutární zástupci OS TOK, předseda Z. Heller a místopředseda M. Konečný se zúčastnili jednání 7. Sněmu IOZ, který se konal 25. května 2017 v Domě odborů v Žilině.

Předseda OS TOK se ve svém vystoupení mimo jiné zaměřil na problematiku týkající se povinností odborových organizací v ČR vůči rejstříkovému soudu. Závěrem informoval o aktuálním stavu vyjednávání KSVS v textilním odvětví ČR.

Jednání 7. Sněmu předcházelo dne 24. 6. zasedání vedení IOZ a partnerských odborových svazů z České republiky - OS TOK, OS STAVBA a OS DOSIA.

Účastnící jednání se vzájemně informovali o společensko-politické situaci v Čechách a na Slovensku. Vyměnili si zkušenosti z činnosti odborových svazů a obou odborových centrál.