Jednání zástupců partnerských odborových svazů v Bratislavě

V souladu s Dohodou o spolupráci odborových svazů ČR a Integrovaného odborového svazu SR
se ve dnech 4. - 6. května 2022 uskutečnilo v hotelu SOREA Regia v Bratislavě společné
zasedání. IOZ, OS TOK, OS Stavba a DOSIA.

 

 

Z jednání partnerských odborových svazů v salonku Hubert hotelu SOREA Regia

 

Zástupci odborů České republiky byli rovněž přizváni na 47. ročník soutěže žáků středních odborných
škol v oblasti BOZP.

 

Absolutní vítězové soutěže

 

 

Zbyla i chvilka času na výhled na Bratislavu z jedné nejznámějších staveb Slovenska, Mostu SNP.
Jeho dominantou je vyhlídka a restaurace na vrcholu pilíře ve tvaru létajícího talíře.

 

Symbol města - Bratislavský hrad