Jižní Morava, Vysočina, Středočeský a Jihočeský kraj

Miloš Konečný

Alexovice 81 ukaž na mapy.cz
664 91 Ivančice

mobil: 607 173 049
e-mail: ostok.brno@volny.cz

BOZP: Bc. Zdeněk Dobiáš

mobil: 606 101 907
e-mail: ostok.svitavy@seznam.cz

Regionální pracoviště

Zástupci Regionálních rad v souboru XLS ke stažení

Regionální pracoviště jsou zřízena ve prospěch organizací daného regionu a zajišťují činnosti:

 1. konzultační - v oblasti pracovněprávní, mzdové, sociální, kolektivního vyjednávání, BOZP, hospodaření a majetkoprávní,
 2. administrativní - jednorázová pomoc při běžných administrativních činnostech, přepisování a konečná podoba dokumentů POO, MOO, zřizování účtů, psaní pozvánek, zasílání informací o POO, MOO na OS TOK
 3. propagace, osvěta - uvnitř organizací OS TOK, ale i mimo ně, získávání nových členů, funkcionářů, zakládání nových organizací, ovlivňování veřejného mínění
 4. metodická a lektorská - pořádání seminářů a základních školení v nejběžnějších oblastech činnosti POO, metodické vedení svěřených organizací v jejich působnosti
 5. zastupování zájmů svazu a jeho organizací na úrovni regionu, spolupráce s regionálními radami ČMKOS, jednání s úřady práce a jejich kontrolními odděleními i poradními sbory, jednání s obecními a finančními úřady, bankami, úřadem sociálního zabezpečení, statistikou, právníkem RPP, dopravními organizacemi
 6. informační - politická situace v regionu
 7. společenská role - účast na konferencích a členských schůzích i jiných reprezentativních akcích v regionu , mají-li význam pro odborovou práci
 8. BOZP - kontroluje , zda zaměstnavatel plní své povinnosti v oblasti BOZP, zda vytváří podmínky bezpečné a zdravotně nezávadné práce
 • kontroluje, zda jsou řádně prošetřeny pracovní úrazy
 • požaduje odstranění zjištěných závad
 • zúčastňuje se jednání o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Pro plnění těchto zákonných povinností jsou oprávněni vstupovat na pracoviště zaměstnavatelů a vyžadovat od vedoucích zaměstnanců potřebné informace a podklady.