Kolektivní vyjednávání KSVS na rok 2017

Dne 30. 8. 2016 proběhlo v zasedací místnosti OS TOK první společné zasedání vyjednávací skupiny Odborového svazu TOK s komisí pro kolektivní vyjednávání ATOK za účelem vzájemného projednání návrhů do KSVS na rok 2017.

Kolektivní vyjednávání bylo zahájeno již 12. května 2016 zasláním 1. návrhu KSVS na rok 2017 ze strany OS TOK prezidentovi ATOK.

Tomuto prvnímu společnému jednání předcházela korespondenční výměna názorů mezi oběma sociálními partery na obsah nové KSVS.

Prioritou Odborového svazu TOK je vyjednání důstojných mezd pro všechny zaměstnance v odvětví.


Vedení obou vyjednávacích skupin.


Zástupci zaměstnavatelů.


Zástupci OS TOK.


Zástupci OS TOK.