KSVS na rok 2021 podepsána

Podpisem KSVS pro rok 2021 bylo završeno velmi náročné a dlouhé kolektivní vyjednávání mezi zaměstnavateli a odbory v odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu.
Vzhledem k současné pandemické situaci byl akt podpisu tohoto dokumentu uskutečňován korespondenčně.
Sken originálu KSVS opatřeného podpisy zástupců obou jednacích stran jsme obdrželi až dne 9. 3. 2021 a pro potřebu organizací ihned zveřejňujeme na webových stránkách OS TOK.

Kolektivní smlouva na rok 2021 ke stažení zde.