Setkání seniorů, členů POO OS TOK VEBA

Setkání bývalých zaměstnanců spol. Veba - členů odborové organizace se konalo 25.4. 2017 v Broumově. Akce probíhala v klášterní zahradě v budově Dřevník.

Pozvání předsedy POO OS TOK Veba Ondřeje Habarta přijali předseda OS TOK Zdeněk Heller, JUDr. A. Plhová a rovněž zástupci společnosti Veba, generální ředitel Ing. Josef Novák a Ing. Jiří Myšák, personální ředitel.

  

Přítomní senioři byli seznámeni s aktuální situací ve firmě Veba, dále s prezentací práce textilních odborů a vývojem textilního průmyslu ČR ve vystoupení obou sociálních partnerů.

  

Vedení odborové organizace zajistilo pro své členy i kulturní program v podobě vystoupení hudební skupiny „Polická pětka“.

  

Následně se předseda OS TOK spolu s právničkou zúčastnili jednání se zástupci POO Veba – předsedou odborové organizace Ondřejem Habartem a hospodářem Martinem Ptáčkem.