Školení OS TOK 10. – 11. 10. 2016

Výše uvedené školení, pořádané OS TOK, se uskuteční ve dnech 10. - 11. 10. 2016 ve školicím středisku OS TOK Maxov.

Přihlášky na seminář zasílejte poštou na adresu OS TOK, nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 (k rukám JUDr. Aleny Plhové), nebo elektronickou poštou na adresu plhova.alena@cmkos.cz , a to nejpozději do data uzávěrky !!!!

Na telefonické přihlášky nebude brán zřetel. Vzor přihlášky je uveřejněn na webových stránkách OS TOK, uložený v levém bloku - odkaz DOKUMENTY.

Přihlášeným zájemcům budou zaslány týden před konáním semináře organizační pokyny. Pokud budete mít jakékoli dotazy k uvedeným seminářům, obracejte se na A. Plhovou, mobil - 724 577 442.