Školení OS TOK 19. – 21. 10. 2016

Ve dnech 19. - 21. 10. 2016 se uskutečnil, taktéž ve školicím středisku OS TOK Maxov, Sloup v Čechách, třídenní seminář. Obsahově byl zaměřen na seznámení s aktuálním děním v OS TOK (předseda OS TOK Z. Heller), dále na problematiku pracovních úrazů nemocí z povolání (Bc. Z. Dobiáš), na hospodaření odborových organizací a povinnosti odb. organizací v této oblasti (M. Bartoň a Ing. M. Krbečková) a kolektivní vyjednávání (místopředseda OS TOK M. Konečný). Celkem se zúčastnilo 30 členů OS TOK.