Školení OS TOK 14. 11. 2018

Školení se uskuteční ve dnech 14. 11. 2018 v Domě odborových svazů

nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Seminář bude zahájen ve středu 14. 11. 2018 v 10.00 hodin v prostorách
zasedací místnosti OS TOK č. 818, 8. patro.
Předpokládané ukončení školení je plánováno v cca 15.00 hodin.

Přihlášení účastníci mohou pro cestu do Prahy využít buď vlakové či autobusové spojení, nebo po dohodě služební auta příslušných regionálních pracovníků, kteří se semináře případně také zúčastní. Cestovné za soukromé osobní vozidlo bude ze strany OS TOK hrazeno za předpokladu, že vozidlo bude obsazeno nejméně dvěma účastníky školení. Výjimky povoluje předseda OS TOK.

V případě, že se přihlášený účastník bez řádné omluvy vzdělávací akce nezúčastní, uhradí jeho odborová organizace náklady spojené s občerstvením.

Přihlášky na školení zasílejte poštou na adresu OS TOK, nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 (k rukám JUDr. Aleny Plhové), nebo elektronickou poštou na adresu plhova.alena@cmkos.cz , a to nejpozději do data uzávěrky 31. 10. 2018!!! Na telefonické přihlášky nebude brán zřetel. Vzor přihlášky je uveřejněn na webových stránkách OS TOK uložený v levém bloku - odkaz DOKUMENTY.

S pozdravem

Zdeněk Heller
předseda OS TOK