Školení OS TOK 17. – 18. 10. 2018

Školení se uskuteční ve dnech 17. – 18. 10. 2018 v rekreačním a školicím středisku

 

Maxov 12, 471 52 Sloup v Čechách

 

Seminář bude zahájen ve středu 17. 10. 2018 ve 12.00 hodin obědem.
Začátek přednáškové části školení je stanoven na 13.30 hodin v prostorách jídelny.
Školení bude ukončeno ve čtvrtek 18. 10. 2018 rovněž obědem.

Doprava do Maxova nebude zajišťována centrálně. Přihlášení účastníci využijí pro cestu do Maxova buď přímé vlakové či autobusové spojení, nebo po dohodě služební auta příslušných regionálních pracovníků, kteří se semináře případně také zúčastní. Cestovné za soukromé osobní vozidlo bude ze strany OS TOK hrazeno za předpokladu, že vozidlo bude obsazeno nejméně dvěma účastníky školení.
Výjimky povoluje předseda OS TOK.

V případě, že se přihlášený účastník bez řádné omluvy vzdělávací akce nezúčastní, uhradí jeho odborová organizace náklady spojené s ubytováním a stravováním za první den semináře.

Přihlášky na školení zasílejte poštou na adresu OS TOK, nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 (k rukám JUDr. Aleny Plhové), nebo elektronickou poštou na adresu plhova.alena@cmkos.cz , a to nejpozději do data uzávěrky 4. 10. 2018!!!

Na telefonické přihlášky nebude brán zřetel. Vzor přihlášky je uveřejněn na webových stránkách OS TOK uložený v levém bloku - odkaz DOKUMENTY.

S pozdravem

Zdeněk Heller
předseda OS TOK