Vývoj indexu spotřebitelských cen v jednotlivých měsících roku 2020

Vývoj indexu spotřebitelských cen v jednotlivých měsících roku 2020 a 2021
2020 2021
9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Předchozí měsíc = 100 99,4 100,2 100,0 99,8 101,3 100,2 100,2 100,5 100,2 100,5 101,0 100,7
Stej.obd.min.roku = 100 103,2 102,9 102,7 102,3 102,2 102,1 102,3 103,1 102,9 102,8 103,4 104,1
Průměr roku 2015 = 100 111,9 112,1 112,1 111,9 113,4 113,6 113,8 114,4 114,6 115,2 116,4 117,2
Prosinec 2019 = 100 102,3 102,5 102,5 102,3 103,7 103,9 104,0 104,6 104,8 105,3 106,4
Roční klouzavý průměr 103,3 103,3 103,2 103,2 103,0 102,9 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8

Vývoj indexu spotřebitelských cen v jednotlivých čtvrtletích roku 2021
Čtvrtletí 1. 2. 1-2. 3. 1-3. 4. 1-4.
Úhrn 102,2 102,9 102,6


Pramen: Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů), ČSÚ, srpen 2021 - tabulka č. 5 - domácnosti celkem