Vývoj indexu spotřebitelských cen v jednotlivých měsících roku 2018 a 2019

Vývoj indexu spotřebitelských cen v jednotlivých měsících roku 2019 a 2020
2019 2020
9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Předchozí měsíc = 100 99,4 100,5 100,3 100,2 101,5 100,3 99,9 99,8 100,4 100,6 100,4 100,0
Stej.obd.min.roku = 100 102,7 102,7 103,1 103,2 103,6 103,7 103,4 103,2 102,9 103,3 103,4 103,3
Průměr roku 2015 = 100 108,4 108,9 109,2 109,4 111,0 111,3 111,2 111,0 111,4 112,1 112,6 112,6
Prosinec 2019 = 100 101,5 101,7 101,7 101,5 101,9 102,5 103,0
Roční klouzavý průměr 102,6 102,7 102,7 102,8 102,9 103,0 103,1 103,1 103,1 103,1 103,2 103,2

Vývoj indexu spotřebitelských cen v jednotlivých čtvrtletích roku 2020
Čtvrtletí 1. 2. 1-2. 3. 1-3. 4. 1-4.
Úhrn 103,6 103,1 103,4


Pramen: Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů), ČSÚ, srpen 2020 - tabulka č. 5 - domácnosti celkem