Vývoj indexu spotřebitelských cen v jednotlivých měsících roku 2017 a 2018

Vývoj indexu spotřebitelských cen v jednotlivých měsících roku 2017 a 2018
  2017 2018
  8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Předchozí měsíc = 100 99,9 99,9 100,5 100,1 100,1 100,6 100,0 99,9 100,3 100,5 100,4 100,2
Stej.obd.min.roku = 100 102,5 102,7 102,9 102,6 102,4 102,2 101,8 101,7 101,9 102,2 102,6 102,3
Průměr roku 2015 = 100 103,3 103,2 103,7 103,8 103,9 104,5 104,5 104,4 104,7 105,2 105,6 105,8
Prosinec 2017 = 100           100,7 100,6 100,6 100,9 101,3 101,7
Roční klouzavý průměr 102,0 102,2 102,3 102,4 102,5 102,4 102,4 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3

 

Vývoj indexu spotřebitelských cen v jednotlivých čtvrtletích roku 2018
Čtvrtletí 1. 2. 1-2. 3. 1-3. 4. 1-4.
Úhrn 101,9 102,2 102,1        


Pramen: Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů), ČSÚ, červenec 2018 - tabulka č. 5 - domácnosti celkem