Vývoj indexu spotřebitelských cen v jednotlivých měsících roku 2022 a 2023

Vývoj indexu spotřebitelských cen v jednotlivých měsících roku 2022 a 2023
2022 2023
9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Předchozí měsíc = 100 100,8 98,6 101,2 100,0 106,0 100,6 100,1 99,8 100,3 100,3 100,5 100,2
Stej.obd.min.roku = 100 118,0 115,1 116,2 115,8 117,5 116,7 115,0 112,7 111,1 109,7 108,8 108,5
Průměr roku 2015 = 100 138,5 136,5 138,1 138,1 146,4 147,3 147,5 147,2 147,6 148,1 148,8 149,1
Prosinec 2021 = 100 116,1 114,4 115,7 115,7 122,7 123,4 123,6 123,4 123,7 124,1 124,7
Roční klouzavý průměr 112,7 113,5 114,4 115,1 115,7 116,2 116,4 116,2 115,8 115,1 114,3 113,6

Vývoj indexu spotřebitelských cen v jednotlivých čtvrtletích roku 2023
Čtvrtletí 1. 2. 1-2. 3. 1-3. 4. 1-4.
Úhrn 116,4 111,2 113,8


Pramen: Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů), ČSÚ, srpen 2023 - tabulka č. 5 - domácnosti celkem