Vývoj indexu spotřebitelských cen v jednotlivých měsících roku 2018 a 2019

Vývoj indexu spotřebitelských cen v jednotlivých měsících roku 2019 a 2020
  2019 2020
  3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2.
Předchozí měsíc = 100 100,2 100,1 100,7 100,2 100,4 100,1 99,4 100,5 100,3 100,2 101,5 100,3
Stej.obd.min.roku = 100 103,0 102,8 102,9 102,7 102,9 102,9 102,7 102,7 103,1 103,2 103,6 103,7
Průměr roku 2015 = 100 107,5 107,6 108,3 108,5 108,9 109,0 108,4 108,9 109,2 109,4 111,0 111,3
Prosinec 2019 = 100                     101,5 101,7
Roční klouzavý průměr 102,4 102,4 102,5 102,5 102,6 102,6 102,6 102,7 102,7 102,8 102,9 103,0

 

Vývoj indexu spotřebitelských cen v jednotlivých čtvrtletích roku 2019
Čtvrtletí 1. 2. 1-2. 3. 1-3. 4. 1-4.
Úhrn 102,7 102,8 102,8 102,8 102,8 103,0 102,8


Pramen: Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů), ČSÚ, únor 2020 - tabulka č. 5 - domácnosti celkem