Nabídka vzdělávací akce OS TOK na rok 2017

Výše uvedené školení, pořádané OS TOK, se uskuteční ve dnech

2. - 3. března 2017 ve školicím středisku OS TOK Maxov, Maxov 12, obec Radvanec, Sloup v Čechách.

Přihlášky na seminář zasílejte poštou na adresu OS TOK, nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 (k rukám JUDr. Aleny Plhové), nebo elektronickou poštou na adresu plhova.alena@cmkos.cz , a to nejpozději do data uzávěrky !!!!

Na telefonické přihlášky nebude brán zřetel. Vzor přihlášky je uveřejněn na webových stránkách OS TOK uložený v levém bloku - odkaz DOKUMENTY. Přihlášeným zájemcům budou zaslány týden před konáním semináře organizační pokyny. Pokud budete mít jakékoli dotazy k uvedeným seminářům, obracejte se na A. Plhovou, mobil – 724 577 442.

V případě, že budete mít zájem o proškolení hospodáře, který se nebude moci školení zúčastnit, kontaktujte, prosím, ekonoma OS TOK, pana Martina Bartoně na mobil 736 533 993. V odůvodněných případech dojede osobně po dohodě s Vámi přímo do organizace.