Zasedání Východního regionu IndustriAll Europe

Ve dnech 12. – 14. 9. 2016 se v hotelu Bezděz ve Starých Splavech uskutečnilo zasedání Východního regionu IndustriAll Europe. Pozornost věnovalo především situaci mladých zaměstnanců a odborářů, diskuzi k uplatňování rezoluce "za stejnou práci stejné mzdy" přijatou na sjezdu a aktuálnímu vývoji v jednotlivých zemích a odborových svazech.


Tohoto významného zasedání se za OS TOK zúčastnili předseda OS TOK Zdeněk Heller a JUDr. Alena Nárovcová.


Zahraniční účastníci.


Součástí programu byla rovněž exkurze sklárny Crystalex v Novém Boru, kde společně s GŘ Martinem Kubátem (vpravo), přivítal delegace českých a zahraničních odborových svazů i JUDr. Vladimír Kubinec, předseda OS SKP.


Diskuze v galerii skla.


Moderní linka na výrobu nápojového skla


Ruční výroba skla ve starém provozu.


Obtížnost sklářského řemesla si vyzkoušela i jedna z členek zahraniční delegace.