Zasedání východního regionu IndustriAll Europe

27-29. března 2017, Budapešť, hotel Benczúr

Jednání se za OS TOK zúčastnili předseda OS TOK Zdeněk Heller a JUDr. Alena Nárovcová.

Hlavními body jednání byla témata: Rezoluce “Stejné mzdy za stejnou práci”

Budování síly odborů

Do nabitého programu byla dále zařazena diskuze o vlivu Brexitu na členské státy EU.

Závěrem byly delegáty zúčastněných zemí předneseny jednotlivé národní zprávy.