Zasedání východního regionu IndustriAll Europe

Ve dnech 11. - 13.9.2017 se ve Slovinsku v Mariboru uskutečnilo zasedání zástupců odborových svazů Východního regionu. Jednání se zúčastnili delegace z České republiky, Slovinska, Maďarska, Slovenska, a Polska.

OS TOK zde zastupovali předseda Zdeněk Heller a JUDr. Alena Nárovcová.

Jednání byl přítomen Luis Colung, zástupce generálního tajemníka IndustriAll Europe (vlevo)

Jedním z důležitých obsahových témat byla kampaň "Za stejnou práci stejná mzda".