Ke Kapslovně 2855/1

Praha 3 - Žižkov

130 00

Česko

Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy.

Váš poradce, Váš zástupce, Váš pomocník.


Váš poradce v oblasti mzdové, pracovněprávní, sociální, hygieny a BOZP

Váš zástupce při vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně a v soudních sporech

Váš pomocník při vyjednávání podnikové kolektivní smlouvy a řešení tíživých sociálních situací

  •  nevzdávejte se předem svých práv!

  • jedině odborová organizace může vyjednat se zaměstnavatelem výhodnější pracovněprávní a mzdové nároky než stanoví zákon

  • členstvím v odborech podpoříte kvalitu kolektivní smlouvy!


Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
Ke Kapslovně 2855/1, 130 00 Praha 3 Žižkov
Telefon: (+420)  731 685 530   Email: info@ostok.cz
Datová schránka:  uv4i8c5