Ke Kapslovně 2855/1

Praha 3 - Žižkov

130 00

Česko

Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy.

Váš poradce, Váš zástupce, Váš pomocník.

Aktuality:

Výbor pro sociální politiku

Ve středu 5. června 2024 proběhlo v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky jednání Výboru pro sociální politiku k navrhované novele Zákoníku práce. Toto jednání sledovala široká veřejnost a účastnili se ho osobně zástupci odborových svazů včetně zástupců OS TOK.

Nová Mosilana Brno

Předseda OS TOK Ondřej Habart s předsedou komise lidských zdrojů ATOK Stanislavem Sedláčkem navštívili ve čtvrtek 30. a pátek 31. května 2024 firmu Nová Mosilana v Brně. Společně s personálním ředitelem Karlem Pokorným, předsedkyní odborové organizace Pavlínou Meluzinovou a odbornicí z firmy DelpSys se zabývali tématem rozdílné mentality národností zaměstnanců firmy s ohledem na zlepšení spolupráce zaměstnanců a posílení sociálního dialogu ve firmě.

2. Plénum OS TOK

Ve čtvrtek 23. května 2024 proběhlo v Boskovicích 2. jednání Pléna OS TOK. Delegáti Pléna OS TOK projednali doplnění Jednacího řádu Pléna OS TOK, termínový plán akcí OS TOK pro rok 2024, informace o podpisu, uložení a rozšíření závaznosti KSVS na rok 2024, návrh KSVS na rok 2025, čerpání rozpočtu OS TOK za rok 2023, stanovisko RK OS TOK k čerpání rozpočtu za rok 2023, informace o čerpání fondů OS TOK k 31. 12. 2023, revize systému uložení a zhodnocování finančních prostředků, informace ze Sněmu ČMKOS, informace z Rady ČMKOS a PAOS, webové stránky OS TOK a ČMKOS, vyhodnocení dohody o vzájemné spolupráci SON 2023, informace o stavu odborové organizovanosti, obsazenost lázní Luhačovice a Poděbrady, informace z jednání IndustriAll East Region v Budapešti, projektovou činnost OS TOK a vzdělávání OS TOK.

Předání petice

Ve středu 22. května 2024 předali předsedové a předsedkyně odborových svazů sdružených v ČMKOS Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky podepsané archy petice proti propouštění bez udání důvodu.

Mimořádná Rada ČMKOS

V úterý 21. května 2024 proběhlo mimořádné jednání Rady ČMKOS. Jednání bylo zaměřeno na aktuální situaci a projednání dalšího postupu v zásadních otázkách jako jsou společné požadavky v oblasti zákoníku práce či důchodové reformy a vzájemné spolupráce.

Prezentace AV Media

V pondělí 20. května 2024 se zúčastnil předseda OS TOK Ondřej Habart prezentace firmy AV Media. Firma ve svém showroomu v Praze představila nejnovější technologie a trendy při jednání orgánů organizací s různou formou přítomnosti (prezenční, distanční, kombinované), včetně audiovizuální komunikace a jejího případného záznamu a hlasování orgánů v reálném čase s automatickým vizuálním výstupem hlasovacího systému. Zaměřila se také na vysvětlení kybernetické bezpečnosti a ověřování účastníků (hlasujících) účastnících se distanční formou. Některé z těchto forem již využívají při svých jednáních uzemní samosprávné celky.

První jednání o KSVS na rok 2025

V úterý 14. května 2024 proběhlo setkání vyjednávacích skupin OS TOK a ATOK nad prvotním návrhem KSVS na rok 2025 ze strany OS TOK. Vyjednávací skupina OS TOK přednesla návrhy změn a podrobně vysvětlila důvody navrhovaného znění. Vyjednávací skupina ATOK slíbila vypracovat písemnou odpověď na prvotní návrh OS TOK. 

23. Rada ČMKOS

V pondělí 13. května 2024 proběhlo 23. zasedání Rady ČMKOS. Rada projednala aktuální informace Vedení ČMKOS, složení pracovních komisí pro přípravu IX. Sjezdu ČMKOS, zprávu o hospodaření ČMKOS za rok 2023, zprávu o činnosti ČMKOS v Legislativní oblasti za období květen 2023 až duben 2024, informace odborových svazů o průběhu kolektivního vyjednávání a Evropské a mezinárodní otázky. Jako nejdůležitější téma projednala přípravu protestní akce 21. května 2024 od 12 hodin na Malostranském náměstí.

Pokládání květin

V úterý 30. dubna 2024 proběhlo na Střeleckém ostrově v Praze pokládání květin k příležitosti prvního máje. Za odborový svaz TOK se slavnostní akce účastnila místopředsedkyně Zuzana Doboszová.

TORAY Prostějov

V pondělí 29. dubna 2024 navštívil předseda OS TOK Ondřej Habart společně s předsedou komise lidských zdrojů ATOK Stanislavem Sedláčkem firmu TORAY v Prostějově. Sešli se s HR manažerem Tomášem Zikmundem a zamestnanci z provozu a společně hledali další možnosti pro zaměstnance, jak jim ulehčit adaptaci na nová technologická zařízení zábavnou formou.

IndustriAll Europe East Region

Ve dnech 22. až 24. dubna 2024 proběhlo zasedání IndustriAll Europe východního regionu v Budapešti. Účastníci z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Slovinska diskutovali aktuální problémy průmyslu v jednotlivých zemích v návaznosti na energetickou krizi a zelenou politiku. Jako důležité téma zaznělo, že je stále patrná hranice v odměňování zaměstnanců mezi východní a západní Evropou. OS TOK na zasedání zastupoval předseda Ondřej Habart a místopředsedkyně Zuzana Doboszová. Jednání se také účastnili pozorovatelé z průmyslových odborových svazů z Ukrajiny.

7. Předsednictvo OS TOK

V úterý 16. dubna 2024 proběhlo 7. řádné jednání Předsednictva OS TOK. Předsednictvo vzalo na vědomí informace z Volebních obvodů a projednalo přípravu 2. Plenární schůze OS TOK (složení pracovního předsednictva, složení návrhové komise a organizační zajištění akce). Dále projednalo čerpání rozpočtu za rok 2023 vč. stanoviska Revizní komise, informace o čerpání fondů OS TOK k 31. 12. 2023, informace o stavu odborové organizovanosti k 31. 12. 2023, obsazenost lázní Luhačovice a Poděbrady k 31. 3. 2024, informace ze Sněmu ČMKOS a Rady ČMKOS a prvotní návrh znění KSVS na rok 2025.

22. Rada ČMKOS

V pondělí 15. dubna 2024 proběhlo 22. řádné jednání Rady ČMKOS. Rada se věnovala aktuálním informacím vedení ČMKOS, analýzou zaměstnanosti a situací na trhu práce v roce 2023, zprávou o hospodaření ČMKOS za rok 2023 a informací o činnosti RROS ČMKOS v roce 2023. Dále rada ČMKOS projednala zprávu Revizní komise ČMKOS a informace OS o průběhu kolektivního vyjednávání. Dále Rada projednala a schválila protestní akce proti chystaným změnám v zákoníku práce jako výpověď bez udání důvodu a zrušení zaručených mezd.

Volební obvod 2 +3

Ve čtvrtek 11. dubna 2024 se konalo společné setkání předsedů členských odborových organizací OS TOK ve Volebním obvodu 2 a 3 v Havlíčkově Brodu. Zástupci odborových organizací z regionu projednali se zástupci OS TOK aktuální odborová témata.

Setkání Volebíno obvodu 1

Ve středu 10. dubna 2024 proběhlo setkání předsedů členských odborových organizací OS TOK ve Volebním obvodu 1. v Litvínově. Zástupci odborových organizací z regionu projednali se zástupci OS TOK aktuální odborové otázky.

Setkání Volebního obvodu 3

Volební obvod 3 proběhnul v úterý 9. dubna 2024 v Prostějově.  Zástupci odborových organizací projednali se zástupci OS TOK aktuální odborová témata.

Setkání Volebního obvodu 2

Volební obvod 2 se uskutečnil v pondělí 8. dubna 2024 ve Dvoře Králové nad Labem. Zástupci členských odborových organizací projednali aktuální odborová témata se zástupci OS TOK.

Setkání předsedů organizací OS TOK v regionech

Ve dnech 8. – 11. dubna 2024 proběhnou jednání předsedů odborových organizací OS TOK v regionech.
 • Volební obvod 1 se bude konat ve středu 10. dubna 2024 od 10 hod. v restauraci Loučky, Máchova 1727, 436 01 Horní Litvínov.
 • Volební obvod 2 se uskuteční v pondělí 8. dubna 2024 od 10 hod. v malé školící místnosti HOTEL ZA VODOU (dříve PENZION ZA VODOU), Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.
 • Volební obvod 3 proběhne v úterý 9. dubna 2024 od 10 hod., RESTAURACE U TŘÍ BŘÍZ, Dolní 2, Prostějov 796 01.
 • Společný Volební obvod 2. a 3. se bude konat ve čtvrtek 11. dubna 2024 od 10 hod., v RESTAURACI NA OSTROVĚ, Žižkova 3329, 580 01 Havlíčkův.
Na setkání s předsedy v regionech se těší předseda OS TOK Ondřej Habart místopředsedkyně OS TOK Zuzana Doboszová, inspektor BOZP Zdeněk Dobiáš a regionální zástupci OS TOK Vlastimil Skořepa a Marianna Baselová.

Mimořádný Sněm ČMKOS

V pondělí 25. března 2024 proběhl mimořádný Sněm ČMKOS. Sněm projednal Jednací řád, přehled usnesení Rady ČMKOS mezi 3. Sněmem a mimořádným Sněmem ČMKOS, zprávu Revizní komise ČMKOS a zvolil předsedu ČMKOS Josefa Středulu a místopředsedu ČMKOS JUDr. Jiřího Vaňáska.

Jednání 6. Předsednictva OS TOK

V úterý 19. března 2024 proběhlo 6. řádné jednání Předsednictva OS TOK. Předsednictvo projednalo možnosti ve změnách propagace OS TOK navržených členkou Předsednictva OS TOK, předsedkyní POO OS TOK Nová Mosilana Pavlínou Meluzinovou. Dále projednalo výsledky mimořádné Rady ČMKOS, nominace kandidátů na předsedu a místopředsedu na volební mimořádný Sněm ČMKOS a průběh 21. Rady ČMKOS. Předsednictvo bylo informováno o podpisu KSVS na rok 2024 a odeslání žádosti o zápis a rozšíření KSVS 2024 na MPSV. Dále bylo Předsednictvo OS TOK informováno o průběhu protestní akce OS KOVO v Liberty Ostrava, projednalo revizi systému uložení a zhodnocování fin. prostředků, témata a účast na plánovaném zasedání IdustriAll Europe East Region v Budapešťi, výsledky revize elektrorozvodů a revize výtahu, přípravu volebních obvodů a spuštění systému TREWIS v testovacím režimu.

21. Rada ČMKOS

V pondělí 18. března jednala 21. Rada ČMKOS. Rada se věnovala aktuálním informacím vedení ČMKOS, souhrnné zprávě ČMKOS o vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2023 v oblasti BOZP, návrhu obsahové a organizační přípravy mimořádného Sněmu ČMKOS, zprávě Revizní komise ČMKOS, zprávě o zapojení ČMKOS do projektů za rok 2023 a informacím odborových svazů o kolektivním vyjednávání.

Školení BOZP

Ve čtvrtek 14. března 2024 proběhlo v centrále OS TOK v Praze školení odborářů z textilních firem v oblasti bezpečnosti práce. Svazový inspektor BOZP Bc. Zdeněk Dobiáš probral s účastníky témata jako evidence a registrace pracovních úrazů, nemocí z povolání, definice pracovního úrazu, nemoci z povolání (povinnosti zaměstnavatele, povinnosti zaměstnance), odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, pracovnělékařské služby, pracovnělékařské prohlídky, kategorizace prací (riziková pracoviště, hluk, prach....) a poskytování OOPP

Setkání k Sektorové dohodě

Ve středu 13. března 2024 pořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR, ve spolupráci s Českou technickou platformou pro textil, INOVACE+ a Centrem investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje, „Setkání příznivců textilního průmyslu a signatářů Regionální sektorové dohody pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl Královéhradeckého kraje“. Jednalo se o druhé setkání v pořadí a věnovalo se představení nového konceptu středoškolského textilního vzdělávání. Konalo se ve Střední průmyslové škole a Vyšší odborné škole Liberec. Toto druhé setkání navazovalo na první setkání, které se konalo v roce 2023 v Hradci Králové. Setkání se zúčastnily zástupci jednotlivých textilních firem, textilních odborů, které zatupoval regionální zástupce Bc. Vlastimil Skořepa, ATOK, místní samosprávy – Libereckého kraje, SPŠ a VOŠ Liberec, Technické univerzity Liberec Fakulta textilní, Technické univerzity Liberec Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická CLUTEX – klastr technické textilie, Agentury regionálního rozvoje, Hospodářské komory a Univerzity Hradec Králové. Od 1. července 2023 došlo ke sloučení Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a VOŠ a Střední průmyslové školy textilní, Liberec, příspěvkové organizace. Jedná se o poslední střední školu v ČR, na které se vyučuje obor textilnictví. Pro zájemce byla mimo jiné připravena exkurze v prostorách praktické výuky, ale hlavně se věnovali dalším výzvám v textilním průmyslu. Ředitel SPŠ představil novou koncepci textilních oborů na Střední průmyslové škole v Liberci a Vyšší odborné škole Liberec a výhledy v podpoře Libereckého kraje textilním oborům. Děkan Fakulty textilní, Technické univerzity Liberec, seznámil účastníky s požadavky na absolventy středních škol z textilních oborů a možnosti spolupráce se školou. Zástupci firem představili své výrobní programy a možná propojení škol a průmyslu a praktické uplatnění absolventů ve firemním prostředí. Absolventi účastníky seznámili se zkušenostmi po zapojení do reálné praxe. Setkání přineslo pro všechny zúčastněné mnoho poznatků a inspirací. Organizátor připravuje další takovéto společné setkání, které je naplánováno na konec roku 2024, a opět se bude konat v Královéhradeckém kraji.

Podpis KSVS 2024

V úterý 12. března 2024 byla v centrále OS TOK v Praze slavnostně podepsána KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 2024 výkonným ředitelem ATOK Jiřím Česalem a předsedou OS TOK Ondřejem Habartem. Kolektivní smlouva je k dispozici ke stažení na těchto stránkách v dokumentech.

X. sjezd OS PHGN

Ve dnech 6. a 7. března 2024 proběhl  v hotelu Harmonia I. v Luhačovicích X. sjezd Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu. Jako hosté se sjezdu zůčastnili  zástupci PAOS včetně předsedy OS TOK Ondřeje Habarta. Předsedou OS PHGN byl na další volební období zvolen Rostislav Palička.

Motivace zaměstnanců ve firmě Mileta

Ve středu 28. února 2024 proběhlo jednání na téma  motivace zaměstnanců a benefity v kontextu nové právní úpravy ve firmě MILETA v Hořicích. Jednání se zůčastnili předseda Komise lidských zdrojů ATOK Stanislav Sedláček, předseda OS TOK Ondřej Habart a Jakub Žákavec z firmy Delpsys společně s personální ředitelkou Monikou Urrea. Vzhledem k zákonnému omezení finančních benefitů, zaznělo v diskusi mnoho námětů především na nefinanční benefity. Ty už firma částečně úspěšně realizuje.

Protestní akce Liberty Ostrava

Předsednictvo odborového svazu pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy podpořilo protestní akci Odborového svazu KOVO pořádanou dne 22. února 2024 v Ostravě. Zástupci odborového svazu TOK se akce osobně zúčastnili a podpoříli odboráře v jejich snaze řešit vážnou situaci ve společnosti Liberty Ostrava. 

Stojíme za tisíci zaměstnanci hutní společnosti Liberty Ostrava a dalších firem na ní závislých. Je nutné udělat vše proto, aby stávající vážná situace byla urychleně vyřešena a nedopláceli na ni poctivě pracující zaměstnanci a jejich rodiny.

5. Předsednictvo OS TOK

V úterý 20. února 2024 proběhlo 5. jednání Předsednictva OS TOK. Předsednictvo projednalo termínový plán OS TOK na rok 2024 a aktuální informace o KSVS 2024. Zhodnotilo KURZ Pracovního práva v praxi a projednalo jeho pokračování. Projednalo aktuální informace z Rady ČMKOS a PAOS. Vzalo na vědomí aktuální přehled RPC ČMKOS a vyhodnotilo dohodu o vzájemné spolupráci se SON. Dostalo aktuální informace z projektu BiDi, projednalo návrh na změnu propagačních předmětů OS TOK a aktuální stav obsazenosti lázní ke dni 20.2.2024.

20. Rada ČMKOS

V pondělí 19. února 2024 proběhlo 20. jednání Rady ČMKOS. Rada projednala aktuální informace Vedení ČMKOS, vyúčtování finančních prostředků ze státního rozpočtu na činnost BOZP za rok 2023, zaměření činnosti RROS ČMKOS na rok 2024, zprávu Revizní komise ČMKOS, informaci OS o průběhu kolektivního vyjednávání a Evropské a mezinárodní otázky.

Dále projednala návrh na uspořádání manifestačního mítinku ČMKOS, zahájení přípravy IX. Sjezdu ČMKOS a projednala nominaci OS PVV na členství v Legislativní radě ČMKOS.

RROS ČMKOS KhK

V pondělí 12. února 2024 se v Hradci Králové konalo jednání Regionální rady odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů Královéhradeckého kraje (RROS ČMKOS KhK).
Jako hosté se zúčastnili Ing. Radka Sokolová místopředsedkyně ČMKOS a Pavel Počan z Útvaru regionální politiky ČMKOS. Náš odborový svaz zastupuje v regionální radě, regionální pracovník Bc. Vlastimil Skořepa. Na tomto pravidelném jednání proběhly volby do vedení RROS ČMKOS KhK, dále byly projednány aktuální otázky týkající se dění v kraji, aktuální stav členů RROS ČMKOS KhK, aktuální informace z ČMKOS, NERV – doporučení pro vládu, zaměření činnosti RROS ČMKOS Královéhradeckého kraje v roce 2024, zprávu o činnosti RROS ČMKOS Královéhradeckého kraje v roce 2023, informace z jednotlivých OS a informace z orgánů, kde jednotliví
členové RR zastupují RROS ČMKOS KhK.

IX. Sjezd OS STAVBA

V pátek 9. února 2024 v pražském hotelu Olšanka proběhl IX. Sjezd OS Stavba ČR, kterého se jako host účastnila místopředsedkyně OS TOK Zuzana Doboszová.

Informační seminář o energetice

V pondělí 29. ledna 2024 uspořádal v hotelu Olšanka Thin Tank Realistická energetika a ekologie, z. s. informační seminář o energetice pro zástupce průmyslových odborových svazů sdružených v PAOS. Prezentaci přednesl předseda REaE Ing. Jaroslav Čížek. Za OS TOK se semináře zúčastnili předseda Ondřej Habart a místopředsedkyně Zuzana Doboszová.

Sociální dialog ve firmě Clinitex

 Ve dnech 22. a 23. ledna 2024 navštívil předseda OS TOK Ondřej Habart  s předsedou Komise lidských zdrojů ATOK Stanislavem Sedláčkem firmu Clinitex v Ostravě.   Jednání s vedením firmy a odborníky z firmy Delpsys  se soustředilo na výzvy ve firemní kultuře a komunikaci, zvláště ve vztahu k zaměstnancům ve výrobě. Diskutovaly se změny v pracovním prostředí, systémy odměňování, digitalizace a zpětná vazba od zaměstnanců s cílem vylepšit vztahy v rámci firmy prostřednictvím lepší komunikace.  Dále se jednání zaměřilo na systém benefitů a odměňování. Diskutovalo se o možnostech, jak tyto benefity mohou přispět k lepšímu pracovnímu prostředí a motivaci zaměstnanců. Byla zdůrazněna potřeba zajistit, aby benefity odpovídaly potřebám a očekáváním zaměstnanců, a aby byly správně komunikovány a hodnoceny.

Jednání 19. Rady ČMKOS

 V pondělí 22. ledna 2024 proběhlo 19. jednání Rady ČMKOS. Vedení ČMKOS předalo Radě aktuální informace, včetně informace z jednání Stávkového výboru ČMKOS. Rada projednala informace o změnách v důchodovém systému od 1. ledna 2024, informace OS o průběhu kolektivního vyjednávání, Evropské a mezinárodní otázky a situaci Rady mladých ČMKOS. OS TOK na jednání 19. Rady ČMKOS zastupovala místopředsedkyně Zuzana Doboszová.

Online jednání PAOS před Radou ČMKOS

 V pondělí 22. ledna 2024 proběhlo krátké jednání Průmyslové aliance odborových svazů před jednáním Rady ČMKOS. Tématem bylo připravované jednání s ministrem práce a sociálních věcí na téma náročných profesí. OS TOK na tomto jednání zastupovala místopředsedkyně Zuzana Doboszová.

Seminář Pracovní právo v praxi - 3

    V úterý 16. ledna 2024 proběhl 3. seminář Pracovní právo v praxi. III. seminář byl zaměřen na základní přehled o právní úpravě pracovněprávních vztahů obsažené v části šesté až třinácté zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisech a v zákoně o kolektivním vyjednávání. Pozornost byla věnována teorii i praktické aplikaci právní úpravy ve vybraných oblastech. Cílem bylo získání či prohloubení všeobecného přehledu o základech pracovněprávní úpravy a identifikace oblastí pro další vzdělávání.
 • Odměňování – základní zásady, mzda, plat, odměna z dohody
 • Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce – cestovní náhrady a náhrady jiných výdajů
 • Překážky v práci – překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele
 • Dovolená – vznik práva na dovolenou a její čerpání
 • Péče o zaměstnance – pracovní podmínky, prohlubování a zvyšování kvalifikace, zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých
 • Náhrada majetkové a nemajetkové újmy – povinnost zaměstnance a zaměstnavatele k náhradě škody, pracovní úrazy
 • Právo na informace a projednání
 • Působnost odborové organizace – vznik a oprávnění odborové organizace u zaměstnavatele
 • Základní povinnosti zaměstnanců a kontrolní oprávnění zaměstnavatele
 • Vnitřní předpisy a pracovní řád
 • Doručování písemností v pracovněprávních vztazích
 • Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
 • Průměrný výdělek
 • Kolektivní vyjednávání – zahájení a průběh, kolektivní spory a jejich řešení, zprostředkovatel a
 • rozhodce, stávka a výluka

První jednání PAOS v roce 2024

Předsedové sdružení v Průmyslové alianci odborových svazů se 4. ledna 2024 sešli kvůli aktuální situaci v těžkém a těžebním průmyslu i v energetice. Silným tématem byla samozřejmě krize v LIBERY Ostrava, ale i petice hornických odborů za energeticky bezpečnou ČR. Po jednání se uskutečnil brífink s novináři.

Prohlášení OS TOK 22. prosince 2023

OS TOK vyjadřuje hlubokou lítost a soustrast rodinám pozůstalých po útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

IV. Zjazd IOZ

Ve dnech 13. až 16. prosince 2023 proběhl IV. Zjazd Integrovaného odborového zväzu v bratislavském hotelu Sorea Regia. Jako čestní hosté za náš odborový svaz se sjezdu účastnili předseda OS TOK Ondřej Habart, místopředsedkyně OS TOK Zuzana Doboszová a člen Pléna OS TOK Zdeněk Heller. Předsedkyní IOZ na další volební období byla zvolena JUDr. Marta Brodzianská.

Jednání 4. Předsednictva OS TOK

V úterý 12. prosince 2023 proběhlo hybridní formou 4. řádné jednání Předsednictva OS TOK. Předsednictvo hodnotilo průběh a výsledky Dne protestů 27. 11. 2023, výsledky jednání Sněmu ČMKOS, Rady ČMKOS a Průmyslové aliance OS. Dále projednalo aktuální stav jednání o KSVS 2024, Zprávu o činnosti OS TOK za rok 2023, školení ZP a informace z jednání IndustriAll Europe v Praze. Doporučilo také Plénu OS TOK ke schválení nákup poukazů pro členy OS TOK do lázní Poděbrady a Luhačovice.

Jednání v ČNB

Tradiční setkání zástupců odborových svazů s Radou České národní banky proběhlo 11. prosince 2023 v kongresovém centru ČNB v Praze. Účastníci hodnotili makroekonomický vývoj ČR, jeho prognózu a další otázky měnové politiky ČNB. Zástupci ČMKOS prezentovali svůj pohled na vývoj míry inflace. Odborový svaz TOK na jednání zastupoval předseda Ondřej Habart.

Rada ČMKOS

V pondělí 11. prosince 2023 proběhlo 18. jednání Rady ČMKOS. Rada ČMKOS se věnovala vyhodnocení protestů 27. 11. 2023, zprávě o porušování zaměstnaneckých a odborových práv v roce 2023, rozpracování a konkretizaci závěrů 3. Sněmu ČMKOS, zprávě ze zasedání RK ČMKOS, informacím OS o průběhu kolektivního vyjednávání a aktuálním informacím vedení ČMKOS. Dále probrala Evropské a mezinárodní otázky.

Zaměstnanecké benefity na pozadí rozpočtové politiky českého státu

Ve čtvrtek 30. listopadu 2023 v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky v Praze proběhlo závěrečné setkání k tématu zaměstnaneckých benefitů na pozadí rozpočtové politiky českého státu. Vít Samek přednesl politické stanovisko místopředsedy ČMKOS k současnému dění v ČR na pozadí konsolidačního balíčku a rozpočtu na rok 2024. Martin Fassmann odborné stanovisko hlavního ekonoma ČMKOS ke konsolidačnímu balíčku, rozpočtové politice našeho státu a budoucnosti roku 2024. Poté proběhla debata s V. Samkem a M. Fassmannem nad jejich stanovisky. Markéta Slováčková z firmy TREXIMA představila výsledky průzkumu mezi zaměstnavateli k tématu zaměstnaneckých benefitů v roce 2023 – výhled 2024. Jan Horecký z právního oddělení ČMKOS prezentoval vztah sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání k zaměstnaneckým benefitům. Saša Uhlová (A2larm) představila práce na dvou reportážích k tématu zaměstnaneckých benefitů. Závěrečného setkání se za OS TOK zúčastnil regionální pracovník Vlastimil Skořepa.

Rozdíly v mentalitách
a pracovních návycích

Odborový svaz TOK dlouhodobě spolupracuje s Asociací textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK) v oblasti zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců a zmírňování vlivu výkonu práce na fyzický i psychický stav zaměstnanců. Ve čtvrtek 30. listopadu 2023 jsme se formou online jednání věnovali tématu zaškolování nových zaměstnanců s ohledem na rozdíly v mentalitách a pracovních návycích zahraničních pracovníků ve firmě Nová Mosilana Brno. Odborový svaz TOK na jednání zastupoval Ondřej Habart a ATOK Stanislav Sedláček. Odborné rady a návrhy dalšího postupu prezentoval Jakub Žákavec z firmy DelpSys.

Setkání seniorů OS TOK

Ve středu 29. listopadu 2023 proběhlo v sídle OS TOK v Praze setkání seniorů, bývalých zaměstnanců a členů odborové organizace Odborového svazu TOK. Předseda odborové organizace Zdeněk Dobiáš informoval přítomné o výsledcích voleb do orgánů odborové organizace. Předseda Odborového svazu TOK Ondřej Habart a místopředsedkyně Zuzana Doboszová informovali přítomné o aktuálních otázkách, které odborový svaz řeší, včetně připojení ke Dni protestů 27. 11. 2023 a vývoji vyjednávání KSVS na rok 2024.

industryAll Europe

V úterý 28. listopadu 2023 v pražském hotelu Olšanka proběhlo zasedání Východního regionu industriAll Europe. Účastníci z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska a Ukrajiny projednali situaci a aktuality z industriAll Europe, včetně přípravy výkonného výboru – stanovisko východního regionu k politikám a politickým dokumentům industriAll Europe, změny v sekretariátu industriAll Europe / zvolení Luca do ITUC, kampaň za průmyslová místa / Kampaň zaměřená na EP, vývoj a implementaci směrnice o evropské minimální mzdě: ÚPS VKVSP projedná národní semináře zaměřené na implementaci této směrnice, integraci ukrajinských členů do IE/využití členství domácí poradní skupiny EU-Ukrajina, sociální dohodu pro spravedlivou transformaci, budoucnost po volbách v Polsku, situaci v zemích východního regionu – zprávy z jednotlivých zemí.  Odborový svaz TOK na jednání zastupoval předseda Ondřej Habart.

DEN PROTESTŮ 27. 11. 2023

Odboráři z firem textilního, oděvního a kožedělného průmyslu z celé České republiky v pondělí 27. listopadu 2023 podpořili Den protestů vyhlášený Českomoravskou konfederací odborových svazů. Někteří z nich se také zúčastnili demonstrace v Praze. Děkujeme!
https://www.youtube.com/watch?v=Ss4C7NXFD0A

Tisková konference PAOS a odborů Škoda auto

Ve středu 22. listopadu 2023 proběhla společná tisková konference Průmyslové aliance odborových svazů a odborové organizace Škoda auto. Předseda odborové organizace Škoda auto a předsedové zatupující Průmyslovou alianci odborových svazů informovali veřejnost o plánovaném průběhu demonstrací a stávek v rámci DNE PROTESTŮ 27. listopadu 2023 vyhlášeného Českomoravskou konfederací odborových svazů.

3. Řádné jednání Sněmu ČMKOS

V úterý 21. listopadu 2023 proběhlo jednání 3. Sněmu ČMKOS. Sněm projednal aktuální odborové otázky (informace Vedení ČMKOS, usnesení Rady ČMKOS, protestní akce ČMKOS, zprávu o kolektivním vyjednávání na podnikové úrovni a vyšším stupni v roce 2023, vývoj míry inflace v ČR v roce 2023 a její prognózu na rok 2024, informaci o aktuální situaci na trhu práce a stav členské základny OS sdružených v ČMKOS).

Seminář Pracovní právo v praxi - 2

 V úterý 21. listopadu 2023 proběhl 2. seminář Pracovní právo v praxi II. seminář byl zaměřen na základní přehled o právní úpravě pracovněprávních vztahů obsažené v části první až páté zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisech. Pozornost byla věnována teorii i praktické aplikaci právní úpravy ve vybraných oblastech. Cílem bylo získání či prohloubení všeobecného přehledu o základech pracovněprávní úpravy a identifikace oblastí pro další vzdělávání.
 • Pracovněprávní vztahy a jejich úprava
 • Pracovní poměr – vznik, změna, skončení
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – Dohoda o provedená práce, Dohoda o pracovní činnosti
 • Pracovní doba a doba odpočinku – rozvrhování pracovní doby, práce přesčas, doby odpočinku
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnance.

Jednání PAOS se Svazem průmyslu a dopravy ČR

Ve středu 15. listopadu 2023 proběhla schůzka zástupců Průmyslové aliance odborových svazů a Svazu průmyslu a dopravy české republiky. Účastníci diskutovali možné dopady zvýšení cen energií pro rok 2024 na průmysl v ČR a podrobnosti ohledně plánované stávky ČMKOS na 27. listopadu 2023. Za průmyslové odborové svazy se schůzky účastnil také předseda OS TOK Ondřej Habart.

Jednání 3. Předsednictva OS TOK

V úterý 14. listopadu 2023 proběhlo 3. řádné jednání předsednictva OS TOK. Předsednictvo mimo jiné projednalo, návrh na doplnění Jednacího řádu Předsednictva OS TOK, návrh na doplnění Jednacího řádu Pléna OS TOK, aktuální informace z Rady ČMKOS včetně protestních akcí (stávky a demonstrace 27. listopadu 2023), webové stránky OS TOK, Zajišťovací fond OS TOK, posílení konektivity a možnosti digitalizace v rámci OS TOK.

Jednání 17. Rady ČMKOS

V pondělí 13. listopadu 2023 proběhlo 17. jednání Rady ČMKOS. Rada mimo jiné projednala komplexní zprávu o kolektivním vyjednávání na podnikové úrovni a vyšším stupni v roce 2023, informaci o aktuální situaci na trhu práce, stav pracovní úrazovosti a nemocí z povolání v roce 2022, včetně školních úrazů 2021/2022, informace OS o průběhu kolektivního vyjednávání, protestní akce ČMKOS a Evropské a mezinárodní otázky .

Mimořádné jednání Sněmu ČMKOS

Ve čtvrtek 9. listopadu 2023 proběhlo mimořádné
online jednání Sněmu ČMKOS. Sněm ČMKOS rozhodnul o podobě Dne protestů 27. listopadu 2023.

Návštěva firmy TORAY

Ve středu 25. října 2023 navštívil předseda OS TOK Ondřej Habart s předsedou Komise lidských zdrojů ATOK Stanislavem Sedláčkem firmu Toray v Prostějově. Společně s HR manažerem Tomášem Zikmundem, zaměstnanci firmy Toray a odborníky na komunikaci z firmy Delpsys se věnovali tématu zefektivnění a zatraktivnění procesu zaškolování pro nové zaměstnance pomocí audiovizuálních pomůcek. Učení se novým dovednostem rozhodně nemusí být jen čtení dlouhých formálních textů.

Druhé jednání o KSVS 2024

V úterý 24. října 2023 proběhlo druhé kolo vyjednávání KSVS na rok 2024 pro TOK průmysl mezi OS TOK a ATOK. Vyjednavači si vyjasnili postoje k tématům dovolené za kalendářní rok, růstu mezd, navýšení příplatků za směnnost, odstupného při ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů, rozšíření okruhu jiných důležitých osobních překážek v práci s náhradou mzdy, možného zavedení Sick Days, spolupráce sociálních partnerů při tvorbě strategických změn v odvětví a pozitivního působení na zaměstnance ke zdravému životnímu stylu.

Jednání 2. Předsednictva OS TOK

V úterý 17. října 2023 proběhlo 2. řádné jednání Předsednictva OS TOK. Předsednictvo se zaměřilo na další postup ve vyjednávání KSVS 2024, zhodnotilo proběhlé školení Pracovní právo v praxi a plán dalších vzdělávacích aktivit OS TOK a ČMKOS.
Předseda OS TOK Ondřej Habart předal Předsednictvu aktuální informace z Rady ČMKOS a RHSD. Dále Předsednictvo projednalo novelu zákoníku práce, personální situaci, nabídku IT systému pro odborové svazy Trewis, nový web, vozový park, a aktuální stav projektu BiDi.

Seminář Pracovní právo v praxi - 1

Ve středu 11. října 2023 proběhl I. seminář zaměřený na postavení pracovního práva v systému nejen českého, nýbrž i evropského a mezinárodního práva.
V širších právních souvislostech bylo posluchačům vysvětleno, co je cílem působení pracovněprávních norem, jak pracovat s příslušnými právními předpisy, odbornými prameny a s výsledky soudní rozhodovací činnosti. Pozornost byla věnována i vymáhání práv vznikajících z pracovněprávních vztahů.
Semináře se zúčastnili zaměstnanci OS TOK i odboráři z členských oborových organizací. Zkušený lektor JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. kladl důraz na následující témata:
 • Pracovní právo jako soukromoprávní odvětví, vztah zákoníku práce a občanského zákoníku.
 • Pracovní právo v kontextu práva EU a mezinárodního práva: význam směrnic EU a úmluv Mezinárodní organizace práce.
 • Závislá práce jako předmět působnosti pracovněprávních norem, zastřený výkon závislé práce (tzv. švarc systém).
 • Funkce pracovního práva.
 • Systém pracovního práva: individuální, kolektivní pracovní právo, vztahy zaměstnanosti.
 • Prameny právní úpravy, zákony a podzákonné předpisy.
 • Zdroje informací o úpravě pracovněprávních vztahů.
 • Význam výsledků soudní rozhodovací činnosti (judikatury).
 • Vymáhání práv v pracovněprávních vztazích: soud vs. inspekce práce, rozdíly mezi správním a občanským soudním řízením.

Návštěva firmy OTAVAN

Ve čtvrtek 21. 9. 2023 proběhla závěrečná fáze jednání o možném řešení snížení fyzické zátěže zaměstnanců pracujících ve "vnucené" pracovní poloze pomocí automatizace a robotizace ve výrobním závodě firmy OTAVAN ve Slavonicích. Předseda OS TOK Ondřej Habart a předseda Komise lidských zdrojů ATOK Stanislav Sedláček společně s Pavlem Krskem a Karlou Štěpánovou z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT představili možná řešení. Za vedení firmy se zúčastnil generální ředitel a člen představenstva Lubomír Skála a vedoucí provozu Slavonice Alena Novotná.

Jednání 15. Rady ČMKOS

V pondělí 18. září 2023 proběhlo online jednání Rady ČMKOS a informace Martina Fassmanna o vývoji reálných mezd od roku 2021 a doporučené minimální požadavky nárůstu mezd pro rok 2024, aby alespoň v příštím roce nedošlo k propadu reálných mezd. ČMKOS odhaduje na rok 2024 inflaci ve výši 4,5% až 6,5%.

Jednání 1. Pléna OS TOK

Dne 12. 9. 2023 proběhlo jednání 1. Pléna OS TOK v pražském hotelu Olšanka. Plénum je nejvyšším orgánem odborového svazu mezi Sjezdy. Na programu bylo celkem 34 bodů mezi kterými nechyběla důležitá témata z oblasti hospodaření, projektů a vyjednávání Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2024.

První jednání o KSVS 2024

V pondělí 21. 8. 2023 proběhlo na výstavě STYL a KABO v Brně první kolo jednání zástupců OS TOK a ATOK o podobě kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2024. Odboráři i zaměstnavatelé vnesli do jednání mnoho nových témat o kterých diskutovali a vzájemně si upřesnili podrobnosti. Nyní budou vyjednávací týmy diskutovat protinávrhy a ladit další postup. Držte nám palce.

Podpora stávkové pohotovosti ČMKOS

Odboráři z firmy Mileta 09 Černý Důl podporují stávkovou pohotovost vyhlášenou ČMKOS.