Cíle

Váš poradce v oblasti mzdové, pracovněprávní, sociální, hygieny a BOZP
Váš zástupce při vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně a v soudních sporech
Váš pomocník při vyjednávání podnikové kolektivní smlouvy a řešení tíživých sociálních situací

 - nevzdávejte se předem svých práv!
 - jedině odborová organizace může vyjednat se zaměstnavatelem výhodnější pracovněprávní a mzdové nároky než stanoví zákon!
 - členstvím v odborech podpoříte kvalitu kolektivní smlouvy!

Konec levné práce v ČR

Již v pořadí třetí manifestační mítink Českomoravské konfederace odborových svazů na téma Konec levné práce v ČR se konal ve čtvrtek 14. září v Praze. Sešlo se zde na 1500 odborářů ze všech odborových svazů sdružených v ČMKOS. OS TOK zde zastupovala početná delegace více jak čtyřiceti našich členů.

Sportovní hry OS TOK 2017

V sobotu 24. června 2017 proběhl v Hejtmánkovicích u Broumova 14. ročník sportovních her Odborového svazu pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy.
Pořadatelem této vydařené sportovní akce byla tentokrát POO OS TOK VEBA Broumov.
Výsledková listina 14. sportovních her OS TOK

Jednání 11. Plenární schůze OS TOK konané dne 22.6. 2017 v Boskovicích

11. Plénum schválilo návrhy dokumentů OS TOK, které budou předloženy na VIII. Sjezdu OS TOK, který se uskuteční ve dnech 8. - 9. prosince 2017 v kongresovém sále hotelu Olšanka.
Plénum OS TOK dále schválilo otevření kadidátky na statutární zástupce (předsedu a mistopředsedu OS TOK jako jednotlivci) a na členy a náhradníky RK OS TOK dnem 22. 6. 2017 a uzavření kandidátky dne 20. 11. 2017.
Návrhy na kandidáty na funkce statutárních zástupců OS TOK a členů a náhradníků RK OS TOK budou přijímány výhradně v tištěné podobě (ne e-mailem, je nezbytný originál) se všemi náležitostmi (razítko, podpis) na adresu tajemnice přípravné volební komise JUDr. A. Plhové nejpozději do 20. 11. 2017.

Podpis Kolektivní smlouvy vyššího stupně pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 2017

Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví textil, oděv a kůže na rok 2017, byla podepsána v Mladých Bukách dne 13. 6. 2017 ve firmě GRUND a.s. Tímto aktem završili zástupci zaměstnavatelů a odborů kolektivní vyjednávání na rok 2017.
Za odborový svaz smlouvu podepsal předseda OS TOK Zdeněk Heller, za sociálního partnera prezident ATOK Jiří Grund ml.
KSVS bude uložena na MPSV a zároveň bude požádáno o rozšíření její závaznosti na ostatní zaměstnavatele podnikající v odvětví TOK za podmínek zákona o kolektivním vyjednávání. Tato KSVS nabývá platnosti dnem podpisu zástupců účastníků smlouvy a je účinná od 1. 7. 2017 do konce tohoto roku nebo do podepsání nové KSVS, nejdéle však do 30. 6. 2018.

Kolektivní smlouva na rok 2017Jednání 5. Sněmu Integrovaného odborového svazu SR

Statutární zástupci OS TOK, předseda Z. Heller a místopředseda M. Konečný se zúčastnili jednání 7. Sněmu IOZ, který se konal 25. května 2017 v Domě odborů v Žilině.

Předseda OS TOK se ve svém vystoupení mimo jiné zaměřil na problematiku týkající se povinností odborových organizací v ČR vůči rejstříkovému soudu. Závěrem informoval o aktuálním stavu vyjednávání KSVS v textilním odvětví ČR.

Jednání předsedů podnikových, místních a závodních odborových organizací v regionech

V prvních dvou květnových týdnech se uskutečnila setkání předsedů odborových organizací se statutárními zástupci OS TOK Z. Hellerem - předsedou OS TOK, M. Konečným - místopředsedou OS TOK a svazovým inspektorem BOZP Bc. Z. Dobiášem. Na jednáních byla předsedou OS TOK podána informace o průběhu příprav na VIII. Sjezd OS TOK, který se uskuteční ve dnech 8. - 9. prosince v kongresovém sále hotelu Olšanka v Praze. Přítomní byli dále seznámeni s přijatými změnami v zásadních svazových dokumentech OS TOK po celosvazové diskuzi. Aktuální informace z oblasti BOZP podal Bc. Z. Dobiáš. Předsedové odborových organizací seznámili se stavem kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni.

Pietní vzpomínka

Za účasti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové, generálního inspektora SÚIP Rudolfa Hahna, předsedy ČMKOS Josefa Středuly a místopředsedkyně ČMKOS Radky Sokolové se 28. dubna 2017 ve 12 hod. před sídlem ČMKOS (nám. W. Churchilla 2, Praha 3) uskutečnil pietní akt za 104 zbytečně vyhaslých lidských životů.


 

Pietního aktu se zúčastnili zaměstnanci centrály OS TOK a svazový inspektor BOZP.

Setkání seniorů, členů POO OS TOK VEBA

Setkání bývalých zaměstnanců spol. Veba - členů odborové organizace se konalo 25.4. 2017 v Broumově. Akce probíhala v klášterní zahradě v budově Dřevník.

Pozvání předsedy POO OS TOK Veba Ondřeje Habarta přijali předseda OS TOK Zdeněk Heller, JUDr. A. Plhová a rovněž zástupci společnosti Veba, generální ředitel Ing. Josef Novák a Ing. Jiří Myšák, personální ředitel.

  

Přítomní senioři byli seznámeni s aktuální situací ve firmě Veba, dále s prezentací práce textilních odborů a vývojem textilního průmyslu ČR ve vystoupení obou sociálních partnerů.