Ke Kapslovně 2855/1

Praha 3 - Žižkov

130 00

Česko

Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy.

Váš poradce, Váš zástupce, Váš pomocník.

Ekonomický servis

Inflace

Vývoj indexu spotřebitelských cen v jednotlivých měsících roku 2022 a 2023
  2022 2023
  11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Předchozí měsíc = 100 101,2 100 106 100,6 100,1 99,8 100,3 100,3 100,5 100,2 99,3 100,1
Stej.obd.min.roku = 100 116,2 115,8 117,5 116,7 115 112,7 111,1 109,7 108,8 108,5 106,9 108,5
Průměr roku 2015 = 100 138,1 138,1 146,4 147,3 147,5 147,2 147,6 148,1 148,8 149,1 148 148,1
Prosinec 2021 = 100 114,4 115,7 122,7 123,4 123,6 123,4 123,7 124,1 124,7 125 124  
Roční klouzavý prům 114,4 115,1 115,7 116,2 116,4 116,2 115,8 115,1 114,3 113,6 112,7 112,1

Vývoj indexu spotřebitelských cen v jednotlivých čtvrtletích roku 2023
Čtvrtletí 1. 2. 1-2. 3. 1-3. 4. 1-4.
Úhrn 116,4 111,2 113,8 108,1 111,9    

Pramen: Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů), ČSÚ, říjen 2023 – tabulka č. 5 – domácnosti celkem

PODÍL NEZAMĚSTNANÝCH NA OBYVATELSTVU

31.10.2023
Kraj Podíl nezam. na obyv.
v %
Praha 2,8
Středočeský kraj 3,1
Jihočeský kraj 2,6
Plzeňský kraj 2,6
Karlovarský kraj 4,0
Ústecký kraj 5,4
Liberecký kraj 3,6
Královéhradecký kraj 2,9
Pardubický kraj 2,7
Vysočina 2,6
Jihomoravský kraj 4,0
Olomoucký kraj 3,4
Zlínsky kraj 2,6
Moravskoslezský kraj 4,9
Celkem ČR 3,5

Dávky a minimální mzda 2023

Životní a existenční minimum od 1.1.2023 1)

Částka životního minima2) v Kč za měsíc

jednotlivec         4860 Kč

1. dospělá osoba v domácnosti 4470 Kč

2. a další dospělá osoba v domácnosti   4040 Kč

nezaopatřené dítě do 6ti let věku           2480 Kč

nezaopatřené dítě 6-15 let         3050 Kč

nezaopatřené dítě 15-26 let       3490 Kč

Minimální mzda (od 1.1.2023)   pro zaměstnance odměňované měsíční mzdou: 17.300,- Kč 

(při týdenní pracovní době 40 hodin) tj. 103,80 Kč/hod.


Nejnižší úrovně zaručené mzdy: 

(od 1.1.2023 pří týdenní pracovní době 40 hod.)            

1. skupina prací 103,80 Kč/hod. (17300 Kč/měs.)

2. skupina prací 106,50 Kč/hod. (17900 Kč/měs.)

3. skupina prací 117,50 Kč/hod. (19700 Kč/měs.)

4. skupina prací 129,80 Kč/hod. (21800 Kč/měs.)

5. skupina prací 143,30 Kč/hod. (24100 Kč/měs.)

6. skupina prací 158,20 Kč/hod. (26600 Kč/měs.)

7. skupina prací 174,70 Kč/hod. (29400 Kč/měs.)

8. skupina prací 207,60 Kč/hod. (34600 Kč/měs.)


Cestovní náhrady

od 1.7.2023       výše stravného za každý kalendářní den pracovní cesty:

5-12 hod.           129 Kč

12-18 hod.         196 Kč

nad 18 hod.       307 Kč

náhrada za použití vlastního vozidla PH+sazba za 1 km jízdy

 

jednostopá vozidla a tříkolky     1,40 Kč

osobní silniční motorová vozidla             5,20 Kč

průměrné ceny PH

 

benzin 95 O       41,20 Kč za litr

benzin 98 O       45,20 Kč za litr

motorová nafta 34,40 Kč za litr

elektřina           8,20 Kč za kilowatthodinu

Náhrada mzdy

od 1.1.2023      

poskytuje se prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény)

náleží pouze za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny (respektive za směny) a za svátky za které zaměstnanci jinak přísluší náhrada mzdy

výše se stanoví z průměrného hrubého hodinového výdělku zaměstnance

Redukční hranice:

1. redukční hranice 235,38 Kč (z ní 90%)

2. redukční hranice 352,98 Kč (60% z částky mezi 1. a 2. reduk. hranicí)

3. redukční hranice 705,78 Kč (30% z částky mezi 2. a 3. reduk. hranicí)

k částce nad 3. redukční hranicí se nepřihlíží – součtem těchto částek vzniká průměrný redukovaný hodinový výdělek (PRHV)

 

1.-14. pracovní den (směna) 60% z průměrného redukovaného hodinového výdělku (PRHV), tj. z max. 388,24 Kč/h

 

Nemocenské

od 1.1.2023      

náleží od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti

výše se stanoví z denního vyměřovacího základu

Redukční hranice:

1. redukční hranice 1345 Kč (z ní 90%)

2. redukční hranice 2017 Kč (60% z částky mezi 1. a 2. reduk. hranicí)

3. redukční hranice 4033 Kč (30% z částky mezi 2. a 3. reduk. hranicí)

k částce nad 3. redukční hranicí se nepřihlíží – součtem těchto částek vzniká redukovaný denní vyměřovací základ

 

60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu, tj. z max. 2219 Kč do 30. kalendářního dne,

 

66 % z redukovaného denního vyměřovacího základu, tj. z max. 2219 Kč od 31. do 60. kalendářního dne,

 

72 % z redukovaného denního vyměřovacího základu, tj. z max. 2219 Kč od 61. kalendářního dne

 

Ošetřovné

od 1.1.2023      

umožňuje se přiznat při splnění stanovených podmínek při jedné potřebě ošetřování (péče) ošetřovné postupně dvěma osobám

poskytuje se prvních 9 kalendářních dnů, popř. 16 dnů u osamělého zaměstnance, který má v péči dítě do skončení povinné školní docházky

60 % za kalendářní den z denního vyměřovacího základu (z max. 2219 Kč)

 

Dlouhodobé ošetřovné

od 1.1.2023      

nárok má pojištěnec (účast na nemocenském pojištění minimálně 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících), který dlouhodobě pečuje o nemocnou a především blízkou osobu v jedné domácnosti, což mu zabraňuje chodit do zaměstnání nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost

další podmínkou je, že ošetřovaná osoba musí být hospitalizována nejméně 7 dní v nemocnici s tím, že je předpokládána potřeba následné ošetřovatelské péče nejméně 30 dnů

poskytuje se nejdéle 90 kalendářních dnů a začíná prvním dnem vzniku potřeby dlouhodobé péče

60 % za kalendářní den z denního vyměřovacího základu (z max. 2219 Kč)

 

Peněžitá pomoc v mateřství

od 1.1.2023      

při výpočtu této dávky a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství se částka do 1. redukční hranice pro tyto dvě dávky počítá v plné výši - 100%

procentní sazba, kterou se stanovuje z redukovaného denního vyměřovacího základu denní výše peněžité pomoci v mateřství, činí 70% z max. 2353 Kč

poskytuje se maximálně 196 kalendářních dnů, popř. 259 kalendářních dnů pokud matka porodila více dětí současně

Otcovská poporodní péče ("otcovské")

od 1.1.2023      

nárok má otec dítěte, který o dítě pečuje a osoba (muž nebo žena), která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů

nástup nastává dnem, který si pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne jeho převzetí, jestliže takové dítě nedosáhlo 7 let věku

při výpočtu této dávky se částka do 1. redukční hranice počítá v plné výši - 100%

procentní sazba, kterou se stanovuje z redukovaného denního vyměřovacího základu denní výše otcovské, činí 70% z max. 2353 Kč

výplata náleží za dobu 7 kalendářních dnů bez přerušení

pro volno v zaměstnání využijí otcové rodičovskou dovolenou

Pojistné na sociální zabezpečení 

důchodové (DP)  

a nemocenské pojištění (NP) 

a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (SPZ)           sazby pojistného z vyměřovacího základu 

u zaměstnavatele: 24,8 %, z toho 2,1 % na NP, 21,5 % na DP a 1,2 % na SPZ

u zaměstnanců: 6,5 % na DP

u OSVČ: 29,2 % na DP a SPZ, z toho 28 % na DP a 1,2 % na SPZ a 2,1 % na NP (dobrovolné)

u osob dobrovolně účastných DP: 28 % na DP

Pojistné na zdravotní pojištění  

OSVČ: 13,5 % z vyměřovacího základu (min. z částky 20162 Kč)

zaměstnanci: 4,5 % z vyměřovacího základu (min. z částky 17300 Kč)

zaměstnavatel: 9 % z vyměřovacího základu (min. z částky 17300 Kč)

Dávky SSP bez závislosti na výši příjmu

 

od 1.1.2020 (pro rok 2023 ke změně nedochází)

 

Rodičovský příspěvek:

nárok má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 300 000 Kč (450 000 Kč pro rodiny s vícerčaty), nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte.

Pro stanovení nároku a výše je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění. Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození nejmladšího dítěte 70% 30násobku denního vyměřovacího základu, rodič si může zvolit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku.

 Pokud však 70% 30násobku DVZ je nižší nebo rovno 10000 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše 10000 Kč.

Pohřebné: 5000 Kč pouze v případě úmrtí nezaopatřeného dítěte nebo úmrtí rodiče nezaopatřeného dítěte, a to osobě, která pohřeb vypravila

 

Dávky SSP závislé na výši příjmu

od 1.7.2021 (pro rok 2023 ke změně nedochází)            

Porodné:

nárok má žena při narození PRVNÍHO a DRUHÉHO dítěte, příjem rodiny nesmí přesáhnout 2,7 násobek životního minima rodiny, pro stanovení životního minima se započítává i narozené dítě/děti.

 

Hranice rozhodného příjmu (úplná rodina) v Kč měsíčně 1. dítě 23544 Kč u 2. dítěte 28863 Kč.

 

Porodné činí: 

1. dítě - 13000 Kč

2. dítě - 10000 Kč

  

Přídavek na dítě: 

nárok mají rodiny s příjmem do 3,4 násobku svého životního minima (za příjem se považuje i rodičovský příspěvek)

 na zvýšenou výměru přídavku mají nárok děti pracujících rodičů (alespoň jeden z rodičů musí mít příjem ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti či dávky nahrazující tento příjem)


Věk nezaopatř. dítěte v rodině   Základní výměra přídavku           Zvýšená výměra přídavku

do 6 let 630 Kč 1130 Kč

od 6 do 15 let   770 Kč 1270 Kč

od 15 do 26 let 880 Kč 1380 Kč

 

 

Příspěvek na bydlení: nárok má vlastník či nájemce bytu přihlášený k trvalému pobytu, jestliže 30% (v Praze 35%) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30% (v Praze 35%) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem

viz https://bit.ly/2JwzW0m

 

              Životní minimum:         je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb

              Existenční minimum     je minimální hranice peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití (existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let).

              Náklady na bydleni       životní ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení. Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální podpory poskytováním příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení

2)           Životní minimum           je součet všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti

1)           Existenční minimum     3130 Kč za měsíc na osobu