Cíle

Váš poradce v oblasti mzdové, pracovněprávní, sociální, hygieny a BOZP
Váš zástupce při vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně a v soudních sporech
Váš pomocník při vyjednávání podnikové kolektivní smlouvy a řešení tíživých sociálních situací

 - nevzdávejte se předem svých práv!
 - jedině odborová organizace může vyjednat se zaměstnavatelem výhodnější pracovněprávní a mzdové nároky než stanoví zákon!
 - členstvím v odborech podpoříte kvalitu kolektivní smlouvy!

Lázně Velichovky

Vážení členové OS TOK, na základě schválení 9. Plenární schůze našeho odborového svazu ze dne 9. 12. 2017 jsme pro Vás zajistili rekondiční pobyty v lázních Velichovky.
Na základě schválené smlouvy uvádíme níže následující informace a pokyny.

KSVS pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 2016

Do sekce OS TOK / Dokumenty byla přidána KSVS pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 2016. Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví textil, oděv a kůže na rok 2016, byla podepsána dne 17. 12. 2015 ve vzdělávacím a informačním centru hotelu VEBA v Broumově. Za Odborový svaz smlouvu podepsal předseda pan Zdeněk Heller, za ATOK president Ing. Josef Novák.

Význam textilního a oděvního průmyslu v českých zemích

Význam textilního a oděvního průmyslu v českých zemích

U příležitosti Roku průmyslu a odborného vzdělávání a 25. výročí ATOK,
uspořádala Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu,
ve čtvrtek 5. listopadu 2015 v budově Senátu PČR v Hlavním sále Valdštejnského paláce
pod záštitou 1. místopředsedy Senátu P ČR MUDr. Přemysla Sobotky
výroční konferenci na téma:
"Význam textilního a oděvního průmyslu v českých zemích"

Za OS TOK přijali pozvání: Zdeněk Heller, Miloš Konečný, Miroslava Palečková, JUDr. Alena Plhová, JUDr. Olga Hološová.

Vzdělávací seminář na Maxově

V rámci projektu „ Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu“, který by zahájen 1. 8. 2015 a bude ukončen 31. 12. 2015, se uskutečnil dne 26.10. 2015 ve školicím středisku OS TOK Maxov, Sloup v Čechách, seminář na téma „Evidence odborových organizací a organizace zaměstnavatelů“.

Seminář byl lektorsky zajištěn, na základě požadavku OS TOK, místopředsedou ČMKOS JUDr. Vítem Samkem. Tento seminář byl určen zejména pro členy pléna OS TOK – funkcionáře odborových organizací.

1. setkání mladých odborářů OS TOK na Maxově

Ve dnech 8. – 9. října 2015 se ve školicím a rekreačním středisku OS TOK MAXOV uskutečnilo 1. setkání mladých členů - odborářů v textilním, oděvním a kožedělném průmyslu Čech a Moravy.

Po úvodním vystoupení statutárních zástupců OS TOK, kdy účastníci byli informováni o významu odborů a činnosti svazu, shlédli prezentaci předsedy POO Veba, týkající se činnosti Rady mladých ČMKOS.

 Pro mladé členy OS TOK byl dále připraven zajímavý program. Prohlídka zámku v Zákupech a exkurze v tradiční sklárně v Lindavě. Závěrem proběhlo společné vyhodnocení celé akce a jak vyplynulo ze vzájemné diskuze, setkání bylo ze strany účastníků velice kladně hodnoceno což je příslibem pro možné ustavení Rady mladých OS TOK a její budoucí samostatnou činnost.